SAVAŞMAZLIK (TDK)

Savaşa katılmayan, ancak savaşan taraflardan birine yakınlığı nedeniyle tarafsızlıktan da uzak bulunan ülkenin durumu.

Savaşmazlık kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi A , üçüncü harfi V , dördüncü harfi A , beşinci harfi Ş , altıncı harfi M , yedinci harfi A , sekizinci harfi Z , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi K . Başı S sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ANCAK Nedir?


1 . "Yalnızca" anlamında, sınırlama anlatan bir söz: "Hasan, bu sefer kendisine ancak seyyar tuluatçıların arasında bir yer bulabildi."- O. C. Kaygılı.
2 . "Olsa olsa, en çok, daha çok, güçlükle" anlamlarında, bir şeyin daha çoğunun, ilerisinin olmadığını gösteren bir söz.
3 . En erken: "Sinema ancak saat yarımda bitmişti."- P. Safa.
4 . bağlaç "Lakin, ama, yalnız" sözleri gibi bir düşünceye karşıt ikinci bir düşünceyi anlatan bir söz: "Bu büyüklük değil ancak mertçe bir davranıştır."- N. Araz.

BİRİ Nedir?

ya da.

BİRİ Nedir?


1 - Bir tanesi.
2 - Bilinmeyen bir kimse.
3 - Olumsuz nitelik gösteren bir tamlayanla, kendisinden küçümsemeyle söz eden kimse.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

KATI Nedir?

Taşlık, °konsa.

KATILMA Nedir?


1 . Katılmak işi: "Kadının üretime dolaysız katılması, ona ekonomik özgürlüğünü sağlamaktır."- A. İlhan.
2 . toplum bilimi İletişim veya ortak davranışta bulunma yoluyla belirli bir toplumsal duruma girme süreci, iştirak.

NEDENİYLE Nedir?

-den ötürü, -den dolayı, dolayısıyla, sebebiyle, hasebiyle, haysiyetiyle.

SAVA Nedir?


1 . Haber.
2 . Muştu.

SAVAŞ Nedir?


1 . Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele, harp, cenk.
2 . Uğraşma, kavga, mücadele.
3 . Hayvanların birbirleriyle yaptığı mücadele: "Kartallarla leyleklerin savaşı."- .
4 . Bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla girişilen mücadele: "Veremle savaş."- .

TARA Nedir?

Bağ budamaya ya da ağaç kesmeye yarayan eğri bir tür bıçak.

TARAF Nedir?


1 . Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri: "Dört tarafı kesme billur kapaklı bir eski saat..."- R. H. Karay.
2 . Yön, yan, doğrultu: "Deniz tarafındaki çayırdan bir sürü koyun geçiyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Yöre, yer: "Üsküdar tarafındaki evlerin camları kor gibi parlıyordu."- H. Taner.
4 . İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri: "Karşı tarafın adamları."- .
5 . Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi: "Baba tarafı zengin."- .
6 . Bir şeyin belli bölümü, kısmı: "Tiyatronun ön tarafı konuklara ayrıldı."- .

TARAFSIZ Nedir?

Yansız: "Silahsızdık, vasıtasızdık, tarafsızdık fakat sırf ümitli idik."- R. E. Ünaydın.

TARAFSIZLIK Nedir?

Tarafsız olma durumu, yansızlık, bitaraflık: "Üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma ... ant içerim."- Anayasa.

UZAK Nedir?


1 . Yakın olmayan yer: "Fazla uzağa gitme."- .
2 . sıfat Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı: "Mualla, uzaklardan bir ses duyar gibi oldu."- P. Safa.
3 . sıfat Arada çok zaman bulunan: "Uzak bir gelecekte neler olacağı bilinmez."- .
4 . sıfat Eli, gücü veya hükmü yetişmez: "O böyle işlerden pek uzaktır."- .
5 . sıfat İhtimali az olan: "Ben bu işi çok uzak görüyorum."- .
6 . sıfat Ayrı, birbiriyle yakın ilgisi olmayan: "Ne iyi! Sizinle birlikte uzak şeylerden bahsedebileceğiz."- P. Safa.

ÜLKE Nedir?


1 . Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket: "Artık vatan toprağı, Rumeli'deki hudutlarından Anadolu'daki hudutlarına kadar yekpare bir ülke olmuştur."- Y. K. Beyatlı.
2 . Devlet: "Vicdan hürriyetine riayet eden tek ülke Osmanlı İmparatorluğu idi."- F. R. Atay.
3 . Herhangi bir özelliği yönünden düşünülen bölge: "Dünyanın gelişmiş, gelişmemiş ülkelerini tek tek geziyorum."- H. Taner.

YAKI Nedir?

Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp deri üzerine uygulanan, beden ısısıyla vücuda yapışan, koyuca lapa: "Hardal yakısı."- .

YAKIN Nedir?


1 - (Zamanda ve yerde) Az bir ara ile ayrılmış olan.
2 - Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan.
3 - Aralarında sıkı ilgi bulunan.
4 - Benzeyen, andıran.
5 - Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan.
6 - Uzak olmayan yer.
7 - Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost ya da akraba.
8 - Uzak olmayarak.

A A A I K L M S V Z Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Sakızlaşma, Sıvazlamak,

9 Harfli Kelimeler

Sıvalamak, Sıvazlama,

8 Harfli Kelimeler

Alakasız, Aşılamak, Iskalama, Kaslaşma, Kavlaşma, Savaşmak, Savılmak, Savlamak, Sıklaşma, Sıvalama, Sıvaşmak, Sızlamak, Vızlamak,

7 Harfli Kelimeler

Akışmaz, Aklaşma, Alışmak, Almaşık, Asılmak, Asmalık, Aşamalı, Aşılama, Aşılmak, Avlamak, Azalmak, Azışmak, Islamak, Kamasız, Kasılma, Kaşlama, Kavlama, Kavzama, Kazılma, Kısalma, Kışlama, Maaşsız, Makaslı, Maşalık, Mıskala, Saklama, Salkıma, Savaşım, Savaşma, Savılma, Savlama, Sıvamak, Sıvaşma, Sızlama, Şakasız, Şaklama, Şavalak, Şavkıma, Vaklama, Vızlama,

6 Harfli Kelimeler

Akasma, Akışma, Aklama, Aksama, Alaşım, Alışma, Amalık, Asalak, Asılma, Asmalı, Aşılma, Avlama, Azalış, Azalma, Azışma, Iklama, Islama, Kamalı, Kasalı, Kaşıma, Kavala, Kazalı, Kazıma, Maaşlı, Maslak, Maşala, Maşalı, Mıskal, Sakalı, Salkım, Salmak, Savmak, Sazlık, Sıvama, Sızmak, Şakıma, Şamalı, Zamklı,

5 Harfli Kelimeler

Akala, Akmaz, Aksam, Akşam, Akvam, Alaka, Alaza, Alkım, Alkış, Almak, Almaş, Asklı, Aslık, Asmak, Aşama, Aşlık, Aşmak, Avlak, Azlık, Azmak, Islak, Kalas, Kalım, Kalış, Kalma, Kamış, Kasım, Kaslı, Kasma, Kaşlı, Kaval, Kavas, Kavmı, Kazıl, Kazım, Kazma, Kılma, Kısma, Kışla, Kıvam,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Akva, Alaz, Alık, Alım, Alış, Alma, Amal, Asal, Asık, Asıl, Asım, Askı, Asla, Asma, Aşık, Aşım, Aşma, Aval, Avam, Avaz, Azık, Azış, Azma, Iska, Kala, Kama, Kasa, Kaza, Kazı, Kısa, Klas, Laka, Lama, Lava, Laza,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Aks, Ala, Ama, Asa, Ası, Ask, Aşı, Aşk, Aza, Azı, Kal, Kam, Kas, Kaş, Kav, Kaz, Kıl, Kış, Kız, Lak, Lam, Lav, Laz, Mal, Mas, Maş, Sak, Sal, Sam, Sav, Saz, Sık, Şak, Şal, Şaz, Şık, Vaz, Vız,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, As, Aş, Av, Az, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.