SAVAŞÇILIK (TDK)

Savaşçı olma durumu: "Soylu ve çetin savaşçılık gururuna, bu eğiliş ağır geldi."- F. R. Atay.

Savaşçılık kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi A , üçüncü harfi V , dördüncü harfi A , beşinci harfi Ş , altıncı harfi Ç , yedinci harfi I , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi K . Başı S sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AĞIR Nedir?


1 . Tartıda çok çeken, hafif karşıtı: "Kurşun ağır bir madendir. Taş yerinde ağırdır."- .
2 . Çapı, boyutları büyük: "Ağır top. Ağır tank."- .
3 . Yoğun: "Evin sofasına girer girmez kendisini ağır bir duman karşıladı."- A. Sayar.
4 . Uyanılması güç, derin (uyku).
5 . Güç işiten, sağır.
6 . mecaz Değeri çok olan, gösterişli: "Ağır kıyafeti ile muhite uymayan Canan'ın yanında, ne kadar rahat ve sadeydi."- M. C. Kuntay.
7 . mecaz Çetin, güç: "Denizcilik tarihinin en ağır sorumluluklarından birini üzerine alıyordu."- F. F. Tülbentçi.
8 . mecaz Tehlikeli, korkulu, vahim.
9 . mecaz Sıkıntı veren, bunaltıcı.
10 . mecaz Dokunaklı, insanın gücüne giden, kırıcı: "Kızmıştım, Keziban'a söylenecek şöyle ağır bir söz arıyordum."- N. Ataç. 1
1 . mecaz Ağırbaşlı, ciddi: "Bu, on dokuz yaşında ufak tefek bir kızdı. Fakat otuz yaşındaki bir insandan daha ağırdı."- H. E. Adıvar. 1
2 . mecaz Keskin, boğucu (koku): "Bu koku, en hafif rüzgârla burnu kuvvetli bir adama uzaktan kendini hissettirecek kadar ağırdır."- F. R. Atay. 1
3 . Kısık, alçak: "Ağaya pek duyurmak istemeyen ağır bir sesle kulağıma eğildi."- O. C. Kaygılı. 1
4 . mecaz Davranışları yavaş olan: "Ağır adam."- . 1
5 . mecaz Sindirimi güç (yiyecek): "Ağır bir yemek."- . 1
6 . isim, spor Ağır sıklet: "Yıllarca ağırda güreşti."- . 1
7 . zarf Yavaş: "Cüneyt Bey sözlerini tartıyormuş gibi ağır söylüyordu."- E. İ. Benice.

ÇETİN Nedir?

Amaçlanan duruma getirilmesi, elde edilmesi, çözümlenmesi, işlenmesi güç veya engeli çok olan, zor, müşkül: "Bu karar aileyi bozup dağıtacak şiddetli, çetin bir karar olabilir mi?"- M. Ş. Esendal.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

EĞİLİŞ Nedir?

Eğilme işi: "Soylu ve çetin savaşçılık gururuna, bu eğiliş ağır geldi."- F. R. Atay.

GURUR Nedir?


1 . Kendini beğenme, büyüklenme, benlik, kibir: "Aynı gururu, aynı gülünç itimadı aşkta da gösterirler."- H. C. Yalçın.
2 . Övünme.
3 . Kurum, çalım.

SAVAŞÇI Nedir?


1 . Savaşan, savaş durumunda bulunan, muharip.
2 . İyi veya çok savaşan, savaşkan, cengâver.
3 . isim Savaşa katılan kimse.

SAVAŞÇILIK Nedir?

Savaşçı olma durumu: "Soylu ve çetin savaşçılık gururuna, bu eğiliş ağır geldi."- F. R. Atay.

A A I I K L S V Ç Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Savaşçılık,

7 Harfli Kelimeler

Alkışçı, Aşçılık, Çakılış, Kasılış, Kısalış, Saçaklı, Saçılış, Savaşçı,

6 Harfli Kelimeler

Açılış, Açısal, Açkılı, Akışlı, Alaçık, Alıkça, Alışık, Alışkı, Asılış, Askılı, Aşıklı, Çakılı, Ilıkça, Iskaça, Işılak, Kasalı, Kavlıç, Sakalı, Sıvalı,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Açval, Akçıl, Alçak, Alkış, Asılı, Asklı, Aslık, Aşılı, Aşlık, Avlak, Çakal, Çakıl, Çakış, Çalak, Çalık, Çalış, Çalkı, Çavlı, Çıkış, Islak, Islık, Kaçış, Kaçlı, Kalas, Kalça, Kalıç, Kalış, Kaslı, Kaşlı, Kaval, Kavas, Kılıç, Kılış, Kısış, Kışla, Laçka, Lakçı, Lavaş, Saçak,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açış, Açkı, Akaç, Akça, Akıl, Akış, Aklı, Akva, Alçı, Alıç, Alık, Alış, Asal, Asık, Asıl, Askı, Asla, Aşçı, Aşık, Aval, Çakı, Çalı, Çıkı, Ilık, Isıl, Iska, Işık, Işıl, Işkı, Kaça, Kaçı, Kala, Kasa, Kısa, Klas, Laka, Lava, Saçı, Saka,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Aka, Akı, Aks, Ala, Asa, Ası, Ask, Aşı, Aşk, Çak, Çal, Çav, Isı, Kaç, Kal, Kas, Kaş, Kav, Kıç, Kıl, Kış, Lak, Lav, Saç, Sak, Sal, Sav, Sık, Şak, Şal, Şık,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, Al, As, Aş, Av, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.