SATRANÇLI (TDK)

Satranç tahtası gibi karelere ayrılmış bir biçimde çizilmiş veya basılmış olan, kareli: "Satrançlı kumaş."- . "Şalvar her vakitki, lacivert beyaz karışık satrançlı şalvardı."- O. C. Kaygılı.

Satrançlı kelimesi baş harfi S son harfi I olan bir kelime. Başında S sonunda I olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi A , üçüncü harfi T , dördüncü harfi R , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi Ç , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I . Başı S sonu I olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BASI Nedir?

Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıt, bez vb.ne yazı, resim, çıkarma işi, tab, edisyon.

BEYAZ Nedir?


1 . Ak, kara, siyah karşıtı.
2 . sıfat Bu renkte olan: "Müdür, arkasına beyaz bir gömlek giymiş, ellerini de göbeğinin üstünden kavuşturmuş."- M. Ş. Esendal.
3 . Beyaz ırktan olan kimse: "Agni'nin iki kızı var, biri beyaz, biri siyah."- H. R. Gürpınar.
4 . Baskıda normal karalıkta görünen harf çeşidi.
5 . Beyaz zehir.

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

ÇİZİ Nedir?


1 . Çizgi.
2 . Saban demirinin toprakta bıraktığı iz.
3 . mecaz Tutum, davranış.

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

KARE Nedir?


1 . Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, dördül, murabba.
2 . sıfat Bu biçimde olan: "Kare masa."- .
3 . İskambil oyunlarında aynı türden dört kâğıdın bir araya gelmesi: "Kare as. Kare kız."- .
4 . matematik Bir sayının kendisiyle çarpımı.

KARELİ Nedir?

Karelere bölünmüş, üstünde kareleri olan, damalı, satrançlı: "Oğlanlar, alacalı bulacalı, kareli gömlekler giymişlerdi."- H. Taner.

KARIŞIK Nedir?


1 . Ayrı nitelikteki şeylerden oluşmuş: "Karışık salata."- .
2 . Karışmış olan, düzensiz, dağınık, intizamsız.
3 . Saf olmayan: "Karışık süt."- .
4 . Çalkantı, kargaşa, gerginlik içinde olan: "Bana ne, bu bir yığın ne olduğunu anlamadığım, karışık dolambaçlı işten!"- N. Cumalı.
5 . Anlaşılması güç olan, açık seçik olmayan, çapraşık: "Tuhaf şey! Hakikaten karışık bir kadın."- P. Safa.
6 . halk ağzında Halk inancına göre cin ve perilerle ilişkisi olan.

KAYGI Nedir?

Üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa: "Korku ve kaygıyla vücudunu dinledi."- A. İlhan.

KAYGILI Nedir?

Kaygısı olan, üzüntülü: "Kadın kaygılı bir sesle bağırdı."- H. E. Adıvar.

KUMA Nedir?

Aynı erkekle evli olan kadınların birbirine göre adı, ortak: "Bir sene onunla dağlarda dolaşmış, anamın üstüne kuma getirmiş."- H. E. Adıvar.

KUMAŞ Nedir?


1 . Pamuk, yün, ipek vb.nden makinede dokunmuş her türlü dokuma: "Her şey, esvap ve eşya Bursa'da dokunan ipek kumaşlardan yapılmıştır."- F. R. Atay.
2 . mecaz Varlığı ve kişiliği oluşturan nitelik veya malzeme.

LACİVERT Nedir?


1 . Koyu mavi renk.
2 . sıfat Bu renkte olan: "Bir lacivert pardösü almanın daha iyi olacağına karar verdi."- S. F. Abasıyanık.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SATRANÇ Nedir?

İki kişi arasında altmış dört kareli bir tahta üzerinde değerleri ve adları değişik siyah ve beyaz on altışar taşla oynanan bir oyun: "İki kişiyi birden satrançta mat ettim."- A. Gündüz.

SATRANÇLI Nedir?

Satranç tahtası gibi karelere ayrılmış bir biçimde çizilmiş veya basılmış olan, kareli: "Satrançlı kumaş."- . "Şalvar her vakitki, lacivert beyaz karışık satrançlı şalvardı."- O. C. Kaygılı.

ŞALVAR Nedir?

Genellikle ağı çok bol olan, bele bir uçkurla bağlanan geniş bir tür pantolon: "Ne yapacağını bilmez şaşkın bir hâlde şalvarını bacağına geçirdi."- M. Ş. Esendal.

TAHT Nedir?


1 - Hükümdarların oturduğu büyük, süslü koltuk.
2 - Hükümdarlık orunu, hükümdarlık.

TAHTA Nedir?


1 . Düz, enlice, uzun ve az kalın biçilmiş ağaç: "Çam tahtası. Gürgen tahtası."- .
2 . sıfat Bu ağaçtan yapılmış: "Bilet toplanan tahta parmaklıktan geçtik."- Ö. Seyfettin.
3 . Bu malzemeden oluşmuş yüzey, döşeme: "Yeni silinmiş tahtalar birkaç saniye içinde berbat oldu."- R. N. Güntekin.
4 . Sebze bahçelerinde ayrılan küçük yer.
5 . Kara tahta.
6 . halk ağzında Çimlenen tohumlar için bahçede hazırlanan uzun tarh: "Köylüler bu tarhlara tahta tabir eder, ekilecek her dönüm için bir tahta yapmakla övünürlerdi."- E. Işınsu.

VAKİ Nedir?

Olan, olmuş.

VAKİT Nedir?


1 - Zaman.
2 - Bir işe ayrılmış ya da bir iş için alışılmış saatler.
3 - Çağ.
4 - Geçim, para bakımından olanak.
5 - Saptanmış olan zaman.
6 - Zaman anlatan sözcüklere belirtilen durumunda gelince "iken" anlamını verir.
7 - Ettiği, edeceği biçimindeki ortaçlardan sonra getirilerek zaman belirteçleriyapılır.
8 - Olanak, fırsat.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A A I L N R S T Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Satrançlı,

8 Harfli Kelimeler

Tanrısal,

7 Harfli Kelimeler

Anıtsal, Astarlı, Çantalı, Rasatçı, Sanatçı, Sanatlı, Santral, Satranç, Sıralaç, Sırtlan, Tanrıça,

6 Harfli Kelimeler

Açısal, Anasıl, Anasır, Anısal, Anlatı, Araçlı, Arantı, Arslan, Rantçı, Santra, Saralı, Sarnıç, Sınaat, Taralı, Tarçın, Tasalı, Tasarı, Trança,

5 Harfli Kelimeler

Alnaç, Altın, Analı, Antlı, Artçı, Artın, Aslan, Astar, Atlas, Çalar, Çaltı, Çanlı, Çanta, Çasar, Çatal, Çınar, Iltar, Istar, Laçın, Lasta, Naçar, Nalça, Nasıl, Nasır, Natır, Rasat, Rasıt, Saçlı, Salat, Salça, Salta, Sanal, Sanat, Sanlı, Sanrı, Saraç, Sarat, Satın, Satır, Sıçan,

4 Harfli Kelimeler

Açan, Açar, Açıt, Alan, Alçı, Alıç, Alın, Altı, Anaç, Anal, Anıt, Araç, Arlı, Arsa, Artı, Asal, Asar, Asıl, Asır, Asla, Atçı, Atıl, Atlı, Çalı, Çatı, Çıra, Çıta, Lata, Naat, Nara, Rant, Rast, Saat, Saçı, Sala, Salı, Salt, Sana, Sanı, Sara,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Ala, Alt, Ana, Anı, Ant, Ara, Arı, Art, Asa, Ası, Ast, Ata, Çal, Çan, Çar, Çat, Çın, Çıt, Ira, Lan, Nal, Nar, Nas, Saç, Sal, San, Sır, Taç, Tal, Tan, Tar, Tas, Tın, Tır, Tıs,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Al, An, Ar, As, At, La, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.