SATICILIK (TDK)


1 . Satıcı olma durumu veya satıcının işi.
2 . Küçük ölçüde ticaret yapma işi: "Pazar yerlerinde satıcılıkla işe başlamış."- .

Satıcılık kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi A , üçüncü harfi T , dördüncü harfi I , beşinci harfi C , altıncı harfi I , yedinci harfi L , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi K . Başı S sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

KÜÇÜK Nedir?


1 . Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse.
2 . Küçük abdest.
3 . sıfat Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı: "Bir aralık başımın üstünde kartaldan küçük, atmacadan büyük yırtıcı kuşlardan birinin döndüğünü gördüm."- M. Ş. Esendal.
4 . sıfat Yaşı daha az olan: "Ortanca ve küçük ablalar ... beni, arabanın beklediği sokağa indirdiler."- R. N. Güntekin.
5 . sıfat Niceliği az olan: "Kimseden en küçük bir alaka görmüyordum."- S. F. Abasıyanık.
6 . sıfat Niteliği aşağı olan, bayağı: "Küçük adam."- .
7 . sıfat Geri aşamada: "Küçük bir memur."- .
8 . sıfat Değersiz, önemsiz: "Bu iyi temiz, sıhhatli, küçük insanların uykusu bambaşka bir şey."- S. F. Abasıyanık.
9 . sıfat Kısık, parlak olmayan (ses): "Küçük, tatlı bir sesle kovboy şarkıları söyledi."- R. H. Karay.

ÖLÇÜ Nedir?


1 . Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan.
2 . Bu değerlendirmede kullanılan birim, ölçme birimi: "Ziyanımız, ölçülere sığmayacak kadar büyüktür."- R. E. Ünaydın.
3 . Ölçme sonucu bulunan rakam: "Odanın ölçüsü."- .
4 . Belirlenmiş boyut: "Elbise ölçüsü. Bel ölçüsü."- .
5 . Ölçüt.
6 . mecaz Değer, itibar: "Şimdiki ölçülere uymaz bir biçimi vardı."- Y. Z. Ortaç.
7 . mecaz Aşırı olmama, ılımlı, uygun olma durumu: "Hiçbir şeyde ölçüyü aşmamalı."- .
8 . edebiyat Bir şiirdeki dizelerin hece ve durak bakımından denk oluşu, vezin.
9 . müzik Bir ezginin eşit bölümlere ayrılışı.

SATI Nedir?


1 . Satma işi, satış.
2 . sıfat Adanmış.

SATICI Nedir?

Alıcıya bir şey satan kimse: "Gelen yolcuların çoğu bir Akbaba alıyordu satıcıdan."- Y. Z. Ortaç.

SATICILIK Nedir?


1 . Satıcı olma durumu veya satıcının işi.
2 . Küçük ölçüde ticaret yapma işi: "Pazar yerlerinde satıcılıkla işe başlamış."- .

TİCARET Nedir?


1 - Türlü ürün, mal vb. alım satımı, tecim.
2 - Kazanç amacıyla yürütülen alım satım etkinliği.
3 - Bu etkinlikle ilgili bilim.
4 - Alışveriş sonucu yararlanılan fiyat farkı, kâr.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

A C I I I K L S T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Satıcılık,

8 Harfli Kelimeler

Atıcılık, Islatıcı,

7 Harfli Kelimeler

Kasıtlı, Kısıtlı, Satılık,

6 Harfli Kelimeler

Acıklı, Acılık, Akılcı, Asıltı, Askıcı, Askılı, Atkılı, Ilıcak, Kalıcı, Saltık, Satıcı, Sıkıca, Sıkıcı, Sılacı, Takılı, Tıkalı,

5 Harfli Kelimeler

Acılı, Akıcı, Alıcı, Altık, Asılı, Asklı, Aslık, Atıcı, Atılı, Ilıca, Iskat, Islak, Islık, Itlak, Kalcı, Kalıt, Kasıt, Kaslı, Katlı, Kısıt, Kıtal, Sakıt, Saklı, Salcı, Salık, Sıcak, Sıkıt,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Aklı, Alık, Altı, Asık, Asıl, Askı, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Cılk, Ilık, Isıl, Iska, Kast, Katı, Kısa, Kıta, Klas, Salı, Salt, Satı, Sıkı, Sıla, Takı, Talk,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Akı, Aks, Alt, Ası, Ask, Ast, Cık, Cıs, Isı, Kal, Kas, Kat, Kıl, Kıt, Lak, Sac, Sak, Sal, Sık, Tak, Tal, Tas, Tık, Tıs,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, As, At, La, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.