SARKINTILIK (TDK)

Genellikle kadınlara sataşma, laf atma, rahatsız etme, huzur bozma, tasallut.

Sarkıntılık kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi K , beşinci harfi I , altıncı harfi N , yedinci harfi T , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi K . Başı S sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BOZMA Nedir?


1 . Bozmak işi.
2 . sıfat Biçimi ve kullanılışı değiştirilmiş: "Büyükçe bir ahırdan bozma sinema salonu hâlâ gübre kokuyordu."- E. Bener.

ETME Nedir?

Etmek işi.

GENELLİKLE Nedir?

Genel olarak, büyük bir çoğunlukla, çoğu kez, çoğunlukla, çoklukla, ekseri, ekseriya, ekseriyetle, umumiyetle: "Türkler genellikle konukseverdir."- .

HUZUR Nedir?


1 . Dirlik, baş dinçliği, gönül rahatlığı, rahatlık, erinç: "Bu komşular mahallenin huzurunu kaçırdı."- .
2 . Ön, yan, kat, makam, yamaç: "Başkanın huzuruna çıkmak."- .
3 . eskimiş Bir yerde bulunma: "Bu sorunun konuşulması için sizin huzurunuz şarttır."- .
4 . eskimiş Padişah katı: "Huzura çıkmak."- .

KADI Nedir?

Tanzimat'a kadar her türlü davaya, Tanzimat ile Medeni Kanun arasındaki dönemde ise yalnız evlenme, boşanma, nafaka, miras davalarına bakan mahkemelerin başkanları.

KADIN Nedir?


1 . Erişkin dişi insan, zen erkek veya adam karşıtı: "Yanlarında, kendileriyle ahbaplık edecek dostlar, hizmetlerine koşacak kadınlar veya erkekler görmek isterler."- A. Ş. Hisar.
2 . Evlenmiş kız.
3 . sıfat Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri olan.
4 . mecaz Hizmetçi bayan.
5 . eskimiş Bayan: "Hintli kadın toplantıyı renklendirmek için herkesin kendisine bazı şeyler sormasını teklif ediyordu."- B. Felek.

RAHATSIZ Nedir?


1 . Rahatı olmayan, tedirgin, huzursuz.
2 . Rahat kullanılmayan, sıkıntı, tedirginlik veren: "Bu sandalye pek rahatsız."- .
3 . Hasta, keyifsiz.

SATAŞMA Nedir?

Sataşmak işi: "Bunu yalnız vaktini gözetleyip bacak kadar kıza sataşmaya geldi sanacak."- H. E. Adıvar.

TASA Nedir?


1 . Üzüntülü düşünce durumu, kaygı, endişe, gam: "Gazeteleriniz sürüm tasasına kapıldılar mı hemen İstanbul'un nabzını tutarlar."- F. R. Atay.
2 . ruh bilimi Tatmin edici olmayan veya tedirgin eden durumların ortaya çıkmasını önleyebilmede, güvensizlik içinde bulunulduğunda duyulan tedirgin edici duygu.

TASALLUT Nedir?


1 - Musallat olma, saldırma.
2 - Sarkıntılık2.

A I I I K K L N R S T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Sarkıntılık, Sırıtkanlık,

9 Harfli Kelimeler

Aksırıklı, Kasıntılı, Sakıntılı, Tırnaklık,

8 Harfli Kelimeler

Akıntılı, Katırlık, Kılkıran, Kıratlık, Kırıtkan, Kırkıntı, Kısırlık, Natırlık, Rastıklı, Sanıklık, Sarkıntı, Sırıtkan, Tanıklık, Tanrılık, Tıksırık, Tırnaklı, Tırnaksı,

7 Harfli Kelimeler

Aksırık, Altınsı, Anıklık, Arıklık, Asırlık, Askılık, Askıntı, Iraklık, Kakıntı, Kakırtı, Kalıntı, Kanıtlı, Karılık, Karınlı, Karıntı, Kartlık, Kasıntı, Kasıtlı, Katıklı, Katılık, Katkılı, Kıkırtı, Kırıntı, Kısalık, Kısıntı, Kısıtlı, Kıtıklı, Lakırtı, Nasırlı, Sakıntı, Sakırtı, Salıntı, Sarıklı, Sarılık, Satılık, Sıkılık, Sıkıntı, Sınırlı, Sırıtık, Sırtlan,

6 Harfli Kelimeler

Akıntı, Alıntı, Anılık, Anırtı, Anıtlı, Anıtsı, Arılık, Asıltı, Asıntı, Askılı, Atkılı, Ikıntı, Iraklı, Irksal, Isırık, Itırlı, Karılı, Karlık, Karslı, Kartlı, Kınalı, Kırklı, Kırlık, Kırnak, Kırsal, Kısrak, Kıstak, Kıtlık, Rastık, Saklık, Saltık, Sarılı, Sarkık, Sarkıl, Sarkıt, Sıkkın, Sıklık, Sıralı, Takılı, Talkın,

5 Harfli Kelimeler

Aklık, Altık, Altın, Anlık, Antlı, Arkıt, Artık, Artın, Asılı, Asklı, Aslık, Atılı, Iltar, Iskat, Islak, Islık, Istar, Itlak, Kalık, Kalın, Kalıt, Kanık, Kanıt, Kanlı, Karık, Karın, Karlı, Karst, Kasık, Kasır, Kasıt, Kaslı, Kasnı, Katık, Katır, Katkı, Katlı, Kılık, Kılır, Kınık,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akın, Aklı, Alık, Alın, Altı, Anık, Anıt, Arık, Arlı, Artı, Asık, Asıl, Asır, Askı, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Ilık, Irak, Isıl, Isın, Iska, Itır, Kanı, Kant, Karı, Kars, Kart, Kask, Kast, Katı, Kına, Kırk, Kısa, Kıta, Klan, Klas, Kral,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Aks, Alt, Anı, Ant, Arı, Ark, Art, Ası, Ask, Ast, Ira, Irk, Isı, Kak, Kal, Kan, Kar, Kas, Kat, Kıl, Kın, Kır, Kıt, Lak, Lan, Nal, Nar, Nas, Sak, Sal, San, Sık, Sır, Tak, Tal, Tan, Tar, Tas, Tık,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, Ar, As, At, La, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.