SARDALYE (TDK)

Hamsigillerden, konservesi ve tuzlaması yapılan, gümüşrenginde, pullu ve 10-1
5 santimetre boyunda, küçük bir balık, ateşbalığı (Clupea pilchardus).

Sardalye kelimesi baş harfi S son harfi E olan bir kelime. Başında S sonunda E olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi D , beşinci harfi A , altıncı harfi L , yedinci harfi Y , sekizinci harfi E . Başı S sonu E olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ATEŞBALIĞI Nedir?

Sardalye.

BALIK Nedir?

Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı.

BOYUN Nedir?


1 - Gövdenin başla omuz arasında kalan bölgesi.
2 - Şişe, güğüm gibi kapların ya da vida, cıvata gibi araçların dar olan üst bölümü.
3 - Sorumluluk.
4 - Dağ sırtlarında geçmeye elverişli alçak yer.

GÜMÜŞ Nedir?


1 . Atom numarası 47, atom ağırlığı 107,88, yoğunluğu 10,
5 olan, 960 °C'ye doğru sıvı durumuna geçen, parlak beyaz renkte, kolay işlenir ve tel durumuna gelebilen element (simgesi Ag).
2 . sıfat Bu elementten yapılmış: "Boynundan asılmış gümüş bir köstek taşırdı."- Y. K. Beyatlı.

GÜMÜŞRENGİ Nedir?


1 - Gümüş parlaklığında, gümüşü andıran renk, gümüşi.
2 - Bu renkte olan.

HAMSİ Nedir?

Hamsigillerden, Akdeniz, Karadeniz ve Batı Avrupa kıyılarında avlanan, 10-1
2 cm boyunda, ince uzun bir balık (Engraulis encrasicholus).

HAMSİGİLLER Nedir?

Kemikli balıkların hamsi, ringa, sardalya, tirsi balıklarını içine alan bir familyası.

KONSER Nedir?


1 . Sanatçıların müzik eserlerini bir topluluk önünde çalması veya söylemesi.
2 . mecaz Sürekli gürültü.

KONSERVE Nedir?


1 . Isı ile sterilize edilerek uzun zaman saklanabilecek biçimde kutulanmış (yiyecek): "Konserve balık."- .
2 . isim Bu yolla hazırlanmış yiyecek.

KÜÇÜK Nedir?


1 . Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse.
2 . Küçük abdest.
3 . sıfat Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı: "Bir aralık başımın üstünde kartaldan küçük, atmacadan büyük yırtıcı kuşlardan birinin döndüğünü gördüm."- M. Ş. Esendal.
4 . sıfat Yaşı daha az olan: "Ortanca ve küçük ablalar ... beni, arabanın beklediği sokağa indirdiler."- R. N. Güntekin.
5 . sıfat Niceliği az olan: "Kimseden en küçük bir alaka görmüyordum."- S. F. Abasıyanık.
6 . sıfat Niteliği aşağı olan, bayağı: "Küçük adam."- .
7 . sıfat Geri aşamada: "Küçük bir memur."- .
8 . sıfat Değersiz, önemsiz: "Bu iyi temiz, sıhhatli, küçük insanların uykusu bambaşka bir şey."- S. F. Abasıyanık.
9 . sıfat Kısık, parlak olmayan (ses): "Küçük, tatlı bir sesle kovboy şarkıları söyledi."- R. H. Karay.

PULLU Nedir?


1 . Üzerine pul yapıştırılmış: "Pullu dilekçe."- .
2 . Üzerine pul işlenmiş: "Pullu gece elbisesi."- .
3 . Pulu olan: "Pullu cıvata. Pullu balık."- .

SANTİMETRE Nedir?

Bir metrenin yüzde biri uzunluğunda bir ölçü birimi, santim: "Şişenin bir tarafı birer santimetre ara ile çizilmiş ve üzerine de birer rakam konulmuş."- A. Mithat.

TUZLA Nedir?


1 . Kıyılarda, tava denilen havuzlara deniz veya göl suyu akıtıldıktan sonra kurutularak tuz çıkarılan yer, memleha.
2 . halk ağzında Davarlara kırda tuz verilen düz, taşlık ve kayalık yerler.
3 . halk ağzında Tuzlak. Tuzla özel, isim (tu'zla) İstanbul iline bağlı ilçelerden biri.

TUZLAMA Nedir?


1 . Tuzlamak işi.
2 . İşkembe ile yapılan bir tür yemek.
3 . sıfat Tuzlanarak hazırlanan: "Tuzlama balık."- .

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

A A D E L R S Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

5 Harfli Kelimeler

Adale, Adres, Adsal, Aysar, Dalya, Derya, Lades, Reaya, Salya, Saray, Yarda, Yasal,

4 Harfli Kelimeler

Aday, Alay, Arda, Arsa, Arya, Asal, Asar, Asla, Asya, Ayal, Ayar, Ayla, Dara, Daye, Ders, Sada, Sade, Sala, Sara, Saya, Saye, Seda, Sera, Yara, Yasa,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Ala, Ara, Asa, Aya, Dal, Dar, Eda, Ela, Ley, Ray, Rey, Sal, Say, Sel, Ser, Yad, Yal, Yar, Yas, Yel, Yer,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Al, Ar, As, Ay, De, El, Er, Es, Ey, La, Le, Ra, Re, Se, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.