SARIGÖZ (TDK)

İzmaritgillerden, rengi altın sarısı olan, Atlantik Okyanusu'nda ve Akdeniz'de yaşayan bir balık (Sargus salvieri).

Sarıgöz kelimesi baş harfi S son harfi Z olan bir kelime. Başında S sonunda Z olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi I , beşinci harfi G , altıncı harfi Ö , yedinci harfi Z . Başı S sonu Z olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALTIN Nedir?


1 . Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,
9 olan, 106
4 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au): "Altın çok eski zamanlardan beri para basımında kullanılmaktadır."- .
2 . sıfat Bu elementten yapılmış: "Müsteşar, pantolonunun arka cebinden altın tabakasını çıkarıp sigara veriyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Altından yapılmış sikke: "Çocuğa bir altın taktı."- .
4 . sıfat, mecaz Üstün nitelikli, değerli: "Altın ses."- .

BALIK Nedir?

Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı.

İZMARİT Nedir?


1 - İzmaritgillerden, pullu ve kılçıklı bir çeşit ufak balık (Maena vulgaris).
2 - İçilmiş sigara artığı.

İZMARİTGİLLER Nedir?

Örnek hayvanı izmarit olan kemikli balıklar familyası.

OKYANUS Nedir?

Kıtaları birbirinden ayıran deniz, ana deniz, umman: "Atlas Okyanusu. Hint Okyanusu."- .

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SARI Nedir?


1 - Güneş ışığının ayrışma tayfında yeşil ile portakalrengi arasında olan renk, altının, kükürdün, limonun rengi.
2 - Bu renkte olan: Sarı defter .
3 - Soluk, solgun: Bugün seni sarı gördüm .

YAŞA Nedir?

Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak ya da alkışlamak için söylenir.

A G I R S Z Ö Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Sarıgöz,

5 Harfli Kelimeler

Arsız, Sargı, Sarız, Zarsı,

4 Harfli Kelimeler

Arız, Asır, Razı, Rıza, Sarı, Sıra,

3 Harfli Kelimeler

Arı, Arz, Ası, Azı, Gar, Gaz, Gır, Göz, Ira, Irz, Örs, Saz, Sır, Sör, Söz, Zar,

2 Harfli Kelimeler

Ar, As, Az, Öz, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.