SARIAĞIZ (TDK)

Gölge balığıgillerden, ağzının içi sarı, büyük pullarla örtülü bir balık türü, denizgüzeli (Sciaena aquilla).

Sarıağız kelimesi baş harfi S son harfi Z olan bir kelime. Başında S sonunda Z olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi A , üçüncü harfi R , dördüncü harfi I , beşinci harfi A , altıncı harfi Ğ , yedinci harfi I , sekizinci harfi Z . Başı S sonu Z olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BALIK Nedir?

Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı.

BÜYÜK Nedir?


1 . Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı: "Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz."- Y. Z. Ortaç.
2 . Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram): "Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti."- P. Safa.
3 . Niceliği çok olan: "Benim büyük kalabalıklara karşı ürkekliğim vardır."- R. N. Güntekin.
4 . Üstün niteliği olan: "Molière büyük adammış, yeryüzüne gelmiş kişilerin en büyüklerinden biri."- N. Ataç.
5 . Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş: "Büyüklerin yanında sesim çıkmazdı."- S. F. Abasıyanık.
6 . Önemli: "Ömrünün tek ve büyük oyunu bitmişti."- T. Buğra.

DENİZGÜZELİ Nedir?

Sarıağız.

GÖLGE Nedir?


1 . Saydam olmayan bir cisim tarafından ışığın engellenmesiyle ışıklı yerde oluşan karanlık: "Etrafına gölge salmayan, yemiş vermeyen hangi kütük baltadan kurtulur?"- H. E. Adıvar.
2 . Güneş ışınlarından korunacak yer: "Sakın kesme, gölgesinde yorgun çiftçi dinlensin."- M. Ş. Esendal.
3 . Ne olduğu anlaşılamayan karaltı, silüet: "Pencereden dışarıya bir gölge çıktı, arkasından seğirttiler."- A. Gündüz.
4 . Resimde bir şekli cisimlendirmek için, onun ışık almaması gereken yerlerine vurulan az çok koyu renk.
5 . Röfle.
6 . Yetkisi olmadığı hâlde etkili olan: "Gölge başkan. Gölge kabine."- .
7 . mecaz Birinin yanından hiç ayrılmayan kimse.
8 . mecaz Koruma, kayırma himaye: "Onun gölgesi altında yaşıyor."- .

ÖRTÜLÜ Nedir?


1 . Örtüsü olan: "Orta yaşlı, başı örtülü bir kadın yanımda duruyor."- R. H. Karay.
2 . Örtülmüş, bir şey ile kaplanmış: "Yerler yemyeşil ve ıslak bir çimenle örtülü."- A. Haşim.
3 . mecaz Gizli, saklı.
4 . zarf, mecaz Açıklama yapmadan, belli belirsiz bir biçimde, müphem.

SARI Nedir?


1 - Güneş ışığının ayrışma tayfında yeşil ile portakalrengi arasında olan renk, altının, kükürdün, limonun rengi.
2 - Bu renkte olan: Sarı defter .
3 - Soluk, solgun: Bugün seni sarı gördüm .

A A I I R S Z Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Sarıağız,

7 Harfli Kelimeler

Ağrısız, Sarıağı,

6 Harfli Kelimeler

Arasız,

5 Harfli Kelimeler

Ağraz, Arıza, Arsız, Sağır, Sağrı, Sarız, Sığır, Zağar, Zarsı,

4 Harfli Kelimeler

Ağır, Ağız, Ağrı, Ağsı, Araz, Arız, Arsa, Asar, Asır, Azar, Razı, Rıza, Sağı, Sara, Sarı, Sığa, Sıra, Sızı, Zara,

3 Harfli Kelimeler

Ağa, Ağı, Ara, Arı, Arz, Asa, Ası, Aza, Azı, Ira, Irz, Isı, Sağ, Saz, Sığ, Sır, Zağ, Zar,

2 Harfli Kelimeler

Ağ, Ar, As, Az, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.