SAPLANTI (TDK)

Kişinin, etkisinden kendini kurtaramadığı yersiz saçma düşünce, sabit fikir, fikrisabit, idefiks: "Üstadı bu saplantısından kurtarmak kolay olmamıştı."- H. Taner.

Saplantı kelimesi baş harfi S son harfi I olan bir kelime. Başında S sonunda I olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi A , üçüncü harfi P , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi N , yedinci harfi T , sekizinci harfi I . Başı S sonu I olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÜŞÜN Nedir?

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

DÜŞÜNCE Nedir?


1 . Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, mülahaza, ide, idea: "Anlaşmazlıklarda aracılığına, zor durumlarda düşüncesine başvurulur."- T. Buğra.
2 . Dış dünyanın insan zihnine yansıması.
3 . Niyet, tasarı.
4 . mecaz Tasa, kaygı, sıkıntı: "Sınıfta kalma düşüncesi uykumu kaçırdı."- .
5 . felsefe İlke, yönetici sav.

ETKİ Nedir?


1 . Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir: "Bu etki, genç kuşak konservatuvar mezunlarında yerini daha doğal bir Türkçeye bırakıyor."- H. Taner.
2 . Bir etken veya bir sebebin sonucu: "Tokadın etkisi kötü oldu."- .
3 . mecaz Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim: "Sustu, istediği etkiyi tam olarak yapmak için olmalıydı bu."- T. Buğra.

FİKİR Nedir?


1 - Düşünce, °mülahaza, °mütalaa.
2 - Düşün, °ide.
3 - Kuruntu.

FİKRİ Nedir?

Düşünceyle ilgili, düşünsel.

FİKRİSABİT Nedir?

Saplantı.

İDEFİKS Nedir?

Saplantı: "Bu idefiks hastalığıyla sen hep yanlış görüyorsun."- H. R. Gürpınar.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

KİŞİ Nedir?


1 . İnsan, şahıs, zat, nefer: "Dilenciler de sayıda olduğu hâlde, yirmi otuz kişi kadardık."- M. Ş. Esendal.
2 . dil bilgisi Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs: "Ben (tekil kişi), sen (tekil kişi), o (tekil kişi); biz (çoğul kişi.) siz (çoğul kişi), onlar (çoğul kişi)."- .
3 . edebiyat Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse.
4 . halk ağzında Eş, koca.
5 . eskimiş Erkek.

KOLAY Nedir?


1 . Sıkıntı çekmeden, yorulmadan yapılabilen, emeksiz, zahmetsiz, güç ve zor karşıtı: "Cebimde mevcut paradan bu kadar bir şey buna tahsis etmek pek kolaydı."- H. Z. Uşaklıgil.
2 . isim Kolaylık: "İşin kolayını buldum."- .
3 . zarf Kolayca, sıkıntısız bir biçimde, basitçe: "Yolu bulmak kolay oldu."- Halikarnas Balıkçısı.

KURTARMAK Nedir?


1 . Bir canlıyı bir felaketten, tehlikeden veya zor durumdan uzaklaştırmak: "Şu durup dururken şimşek gibi çakan ağrılardan kurtarsınlar, servetimin yarısını anamın ak sütü gibi vereyim."- R. N. Güntekin.
2 . Kurtulmasını sağlamak.
3 . Uzaklaştırmak.
4 . Kazandırmak, yeniden ele geçirmek: "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır."- Atatürk.
5 . Bir şeye zarar gelmesini önlemek: "Bu kız beni ilk defa çevreme karşı isyandan kurtardı."- H. E. Adıvar.
6 . Birinin cezalandırılmasına engel olmak: "Baban bana vaktiyle iyilik yaptı, seni kurtaracağım."- H. E. Adıvar.
7 . (nsz) Bir şeyin değerini karşılamak: "Beş bin liradan aşağısı kurtarmaz!"- .

OLMAMIŞ Nedir?

Olgunlaşmamış, ham: "Olmamış bir şeftali."- .

SABİ Nedir?

Küçük çocuk: "İki yaşında bir sabi masumluğuyla annemin yanına gidecek ve dizlerine kapanacaktır."- Y. K. Karaosmanoğlu.

SAÇMA Nedir?


1 . Saçmak işi.
2 . denizcilik Bir tür balık ağı, serpme ağ.
3 . Avda kullanılan fişeklerin içine konulan, türlü boylardaki küçük ve yuvarlak kurşun tanesi: "Ben fişeklerin barutunu, tapasını, saçmasını koyarım, beybaba!"- A. Gündüz.
4 . sıfat, mecaz Akla uygun olmayan, yersiz bulunan, pestenkerani, absürt: "Saçma bir iş."- .
5 . mecaz Yersiz, akla aykırı, tutarsız söz: "Bırak şu saçmaları! Bir daha bahsini etme."- R. H. Karay.
6 . sıfat Böyle söz söyleyen veya iş yapan: "Saçma adam."- .

SAPLANTI Nedir?

Kişinin, etkisinden kendini kurtaramadığı yersiz saçma düşünce, sabit fikir, fikrisabit, idefiks: "Üstadı bu saplantısından kurtarmak kolay olmamıştı."- H. Taner.

TANE Nedir?


1 . Herhangi bir sayıda olan, adet.
2 . Bazı bitkilerin tohumu: "Bu küllerin içinde, kavrulmuş buğday taneleri ... görüyorum."- M. Ş. Esendal.
3 . bitki bilimi Çekirdekli küçük meyve: "Üzüm tanesi. Nar tanesi."- .

YERSİZ Nedir?


1 . Barınacak yeri olmayan.
2 . mecaz Yerinde olmayan, uygunsuz, anlamsız, manasız: "Hepsini birden istemek / Yersiz / Zamanı var / Biz zengin değiliz."- B. Necatigil.

A A I L N P S T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Saplantı,

7 Harfli Kelimeler

Altıpas, Anıtsal, Pastalı, Sanatlı,

6 Harfli Kelimeler

Anasıl, Anısal, Anlatı, Pastal, Sınaat, Tapalı, Tasalı,

5 Harfli Kelimeler

Altın, Analı, Antlı, Aptal, Aslan, Atlas, Lasta, Nasıl, Nasıp, Palan, Palas, Paslı, Pasta, Patal, Salat, Salpa, Salta, Sanal, Sanat, Sanlı, Sapan, Saplı, Satın, Talan, Talas, Tapan,

4 Harfli Kelimeler

Alan, Alın, Altı, Anal, Anıt, Asal, Asap, Asıl, Asla, Atıl, Atlı, Lapa, Lata, Naat, Pala, Pata, Plan, Saat, Sala, Salı, Salt, Sana, Sanı, Sapa, Satı, Sıla, Sıpa, Slap, Tanı, Tapa, Tapı, Tasa, Tıpa,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Alp, Alt, Ana, Anı, Ant, Asa, Ası, Ast, Ata, Lan, Lap, Nal, Nas, Pal, Pas, Pat, Pıt, Sal, San, Sap, Tal, Tan, Tas, Tın, Tıp, Tıs,

2 Harfli Kelimeler

Al, An, As, At, La, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.