SAPIKÇA (TDK)

Sapık bir biçimde.

Sapıkça kelimesi baş harfi S son harfi A olan bir kelime. Başında S sonunda A olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi A , üçüncü harfi P , dördüncü harfi I , beşinci harfi K , altıncı harfi Ç , yedinci harfi A . Başı S sonu A olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

SAPIK Nedir?


1 . Tavır ve davranışları normal olmayan veya geleneklerden, törelerden ayrılan, anormal (kimse), gayritabii, anormal: "Sapık düşünce."- .
2 . Delice davranışları olan, meczup.

A A I K P S Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Sapıkça,

6 Harfli Kelimeler

Apaçık, Iskaça, Sapçık,

5 Harfli Kelimeler

Akpas, Çapak, Kasap, Pasak, Saçak, Saçık, Sapak, Sapık, Sapkı, Sıkça,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açkı, Akaç, Akça, Apak, Asap, Asık, Askı, Çakı, Çapa, Çıpa, Iska, Kaça, Kaçı, Kapı, Kasa, Kısa, Paça, Saçı, Saka, Sapa, Sıpa,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Aka, Akı, Aks, Asa, Ası, Ask, Çak, Çap, Kaç, Kap, Kas, Kıç, Pak, Pas, Saç, Sak, Sap, Sık,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, As,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.