SANTİMANTALİZM (TDK)

Aşırı duygululuk, davranışlarına duygularıyla yön veren kimsenin durumu.

Santimantalizm kelimesi baş harfi S son harfi M olan bir kelime. Başında S sonunda M olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi T , beşinci harfi İ , altıncı harfi M , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi A , onbirinci harfi L , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi Z , ondördüncü harfi M . Başı S sonu M olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AŞIRI Nedir?


1 . Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok daha fazla, taşkın: "Ticaret az gelişmiş toplumlarda aşırı bir gelişme gösterir."- O. Rifat.
2 . Bir şeye gereğinden çok fazla bağlanan, önem veren, müfrit, ekstrem.
3 . Gereğinden fazla, çok.
4 . zarf Ötede, ötesinde: "İki ev aşırı."- .
5 . zarf Gereğinden fazla olarak, çokça: "Çocuk aşırı üzülüyor."- .

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

DUYGU Nedir?


1 . Duyularla algılama, his: "Bitkilerde duygu var mı?"- .
2 . Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek.
3 . Önsezi: "Yolunuzu değiştirmeniz lazım geldiğini de sezecek kadar bir duygum vardır."- A. Gündüz.
4 . Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği.
5 . Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik: "Bütün bu hatıraların yerini bir tek duygu, fena bir duygu, fenayım, fena oluyorum, çok fenayım duygusu kapladı."- P. Safa.

DUYGULU Nedir?

Duygusu, duyarlığı çok olan, kolay duygulanan, içli, hassas: "Bizi kapıda yumuşak, içli, duygulu bir kadın karşıladı."- H. Taner.

DUYGULULUK Nedir?


1 . Tepkilerin öncelikle duygulara dayanması durumu.
2 . Çabuk, kolay heyecanlanma eğilimi.
3 . Uyarımları almadaki incelik.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

VERE Nedir?

Bir kalenin veya tahkim edilmiş bir yerin teslimi.

A A A L M M N N S T T Z İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Santimantalizm,

11 Harfli Kelimeler

Santimantal,

9 Harfli Kelimeler

İmzalanma, İmzalatma, Tatminsiz,

8 Harfli Kelimeler

Antiasit, İmzalama, İstilzam, İtaatsiz, Lantanit, Nazlanma, Saltanat, Satanizm, Talimsiz, Tamlanan, Tanzimat, Tastamam, Tatlanma, Tazminat, Zamlanma,

7 Harfli Kelimeler

Analist, Animizm, Anlatma, Astatin, Atlanma, Atlatma, Azaltma, İltimas, İltizam, İmtisal, İntizam, İnzimam, İstimal, İstimna, İstinat, İstizan, İtaatli, İtminan, İttisal, Laisizm, Lamaist, Lamaizm, Lansman, Militan, Minimal, Natamam, Talimat, Tamanit, Tamlama, Taninli, Tanlama, Tantana, Taslama, Tazimat, Zamanla,

6 Harfli Kelimeler

Amilaz, Analiz, Anamal, Ananas, Anilin, Anlama, Antant, Ataman, Atanma, Atlama, Azalma, Azimli, İmalat, İmtina, İnanma, İnsani, İntani, İslami, İstila, İtimat, Lantan, Lisani, Malama, Manisa, Manita, Mantin, Mantis, Milsiz, Mintan, Misina, Mizana, Nizami, Saatli, Salata, Samani, Samimi, Santim, Sinizm, Tamtam, Tantal,

5 Harfli Kelimeler

Alaza, Alman, Anlam, Aslan, Astat, Atama, Atlas, Azami, Azman, İlzam, İnsan, İntan, İnzal, İslam, İslim, İsnat, İstim, İtaat, İtila, İtina, İtmam, Lasta, Latin, Liman, Limit, Linin, Lisan, Malaz, Manas, Manat, Mania, Manti, Masal, Masat, Matiz, Matla, Milas, Milat, Milim, Milis,

4 Harfli Kelimeler

Alan, Alaz, Alim, Alma, Amal, Aman, Amil, Amin, Amit, Amma, Anal, Anam, Anma, Asal, Asil, Asit, Asla, Asli, Asma, Atma, Azat, Azil, Azim, Azit, Azma, İlam, İlan, İlim, İmal, İmam, İman, İmla, İmza, İnal, İnam, İnan, İnat, İnti, İsal, İsim,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ala, Ali, Alt, Ama, Ana, Ani, Ant, Asa, Asi, Ast, Ata, Ati, Aza, İla, İma, İni, İsa, İta, İti, Lam, Lan, Laz, Lim, Mai, Mal, Mas, Mat, Mil, Mim, Mis, Mit, Nal, Nam, Nan, Nas, Naz, Nim, Sal, Sam,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, An, As, At, Az, İl, İm, İn, İs, İt, İz, La, Mi, Si, Ta, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.