SANTİMANTALİTE (TDK)

Hassaslık, duygululuk, içtenlik.

Santimantalite kelimesi baş harfi S son harfi E olan bir kelime. Başında S sonunda E olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi T , beşinci harfi İ , altıncı harfi M , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi A , onbirinci harfi L , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi T , ondördüncü harfi E . Başı S sonu E olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DUYGU Nedir?


1 . Duyularla algılama, his: "Bitkilerde duygu var mı?"- .
2 . Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek.
3 . Önsezi: "Yolunuzu değiştirmeniz lazım geldiğini de sezecek kadar bir duygum vardır."- A. Gündüz.
4 . Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği.
5 . Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik: "Bütün bu hatıraların yerini bir tek duygu, fena bir duygu, fenayım, fena oluyorum, çok fenayım duygusu kapladı."- P. Safa.

DUYGULU Nedir?

Duygusu, duyarlığı çok olan, kolay duygulanan, içli, hassas: "Bizi kapıda yumuşak, içli, duygulu bir kadın karşıladı."- H. Taner.

DUYGULULUK Nedir?


1 . Tepkilerin öncelikle duygulara dayanması durumu.
2 . Çabuk, kolay heyecanlanma eğilimi.
3 . Uyarımları almadaki incelik.

HASSA Nedir?

Özgülük, özellik, hasiyet: "Geçmişi incelerken de eleştiri hassamızı uyanık tutalım."- H. Taner.

HASSAS Nedir?


1 . Duyum ve duyguları algılayan: "Halıda kaybolan ayak seslerini evvela Peregrini'nin hassas kulakları sezdi."- H. E. Adıvar.
2 . Çabuk duygulanan, duygun, duyar, duyarlı, içli, alıngan: "İri yarı bir adam olmakla beraber pek hassastı."- A. Gündüz.
3 . Çabuk etkilenen: "Düşmanın en hassas ve mühim noktası orası idi."- Atatürk.
4 . Yapımı ve bakımı özen isteyen, aksamadan çok doğru çalışan, kesin ölçüler gerektiren işlerde kullanılan (alet): "Hassas terazi."- .

HASSASLIK Nedir?

Duyarlık.

İÇTEN Nedir?


1 . Samimi: "Bu beş şehir durdukça bu yapıt da onun en içten yorumu olarak ayakta kalacaktır."- H. Taner.
2 . zarf Yürekten, candan, samimi davranarak: "Yumuşak ve içten sürdürdü konuşmasını."- T. Buğra.

İÇTENLİK Nedir?

İçten olma durumu, içten davranış, samimilik, samimiyet: "Heyecana varan bir içtenliğin titrettiği sesiyle alınan kararın hayırlı olması için dua ediyordu."- T. Buğra.

A A A E L M N N S T T T İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Santimantalite,

11 Harfli Kelimeler

Santimantal,

9 Harfli Kelimeler

Antisemit, Mantalite,

8 Harfli Kelimeler

Antiasit, Lantanit, Leninist, Saltanat, Tamlanan, Tatlanma, Teslimat,

7 Harfli Kelimeler

Alimane, Ametist, Analist, Anlatma, Antenli, Antetli, Asimile, Astatin, Atlanma, Atlatma, İltimas, İmtisal, İsmetli, İstemli, İstiane, İstimal, İstimna, İstinat, İtaatli, İtminan, İttisal, Lamaist, Lansman, Limitet, Melanit, Melinit, Metalsi, Militan, Salimen, Salname, Selatin, Selinti, Silinme, Sintine, Sitemli, Talimat, Tamanit, Taninli, Tanlama, Tantana,

6 Harfli Kelimeler

Alamet, Alaten, Alesta, Amenna, Ametal, Anamal, Ananas, Anilin, Anlama, Antant, Asalet, Asetat, Atalet, Ataman, Atanma, Ateist, Atlama, Elaman, Esinti, Etamin, İlanen, İletim, İmalat, İmtina, İnanma, İnilme, İnmeli, İnsani, İntani, İslami, İstila, İtilme, İtimat, Lamise, Lantan, Lisani, Maaile, Manisa, Manita, Mantin,

5 Harfli Kelimeler

Aleni, Alman, Altes, Anane, Anemi, Anime, Anlam, Anten, Antet, Aslan, Aslen, Astat, Atama, Atlas, Atlet, Elmas, Email, Emsal, Emtia, İleti, İmale, İnsan, İntan, İsale, İslam, İslim, İsmen, İsmet, İsnat, İstem, İstim, İtaat, İtila, İtina, Lanet, Lanse, Lasta, Latin, Lemis, Liman,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Alan, Alem, Alet, Alim, Alma, Amal, Aman, Amel, Amil, Amin, Amit, Anal, Anam, Anma, Anne, Asal, Asil, Asit, Asla, Asli, Asma, Atel, Atma, Elan, Elim, Elit, Elma, Elti, Eman, Emin, Enam, Enli, Esim, Esin, Esma, Esna, Etil, Etli, İane,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Ala, Ali, Alt, Ama, Ana, Ani, Ant, Asa, Asi, Ast, Ata, Ate, Ati, Ela, Eti, İla, İle, İma, İni, İsa, İta, İti, Lam, Lan, Lim, Mai, Mal, Mas, Mat, Men, Met, Mil, Mis, Mit, Nal, Nam, Nan, Nas, Nem,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, An, As, At, El, Em, En, Es, Et, İl, İm, İn, İs, İt, La, Le, Me, Mi, Ne, Se, Si, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.