SANDIKÇILIK (TDK)

Sandık yapma veya alıp satma işi.

Sandıkçılık kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi D , beşinci harfi I , altıncı harfi K , yedinci harfi Ç , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi K . Başı S sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

SANDIK Nedir?


1 . İçine çeşitli şeyler konulan, tahtadan yapılmış, kapaklı ev eşyası: "Köhne kitap sandıklarının başında kendi sahiplerinden başka kimseler görünmüyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . Meyve, sebze koymaya yarayan, tahta veya plastikten yapılmış, dört köşe kap.
3 . Bir kurumda para alınıp verilen yer: "Mal sandığı. Sandık emini."- .
4 . Kamu kesiminde çalışan personelin sosyal güvenlik işlerini yürüten kuruluş: "Emekli Sandığı."- .
5 . Yapılarda kum, çakıl vb. şeyleri ölçmek için kullanılan, üstü ve altı açık, dört köşeli tahtadan ölçü aleti.
6 . Kamu kesiminde çalışan personelin kendi durumunda düşük faiz ve taksitler hâlinde geri ödemek üzere borç para aldığı birim.
7 . Seçimlerde oy pusulalarının atıldığı kutu.
8 . eskimiş Mahalle tulumbacılarının omuzda taşıdıkları sandık biçimi tulumba.

SATMA Nedir?

Satmak işi: "Bir kitabın çok satmasında o kitabı aklayıcı nedenler pek özel durumlara bağlıdır."- N. Cumalı.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

A D I I I K K L N S Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Sandıkçılık,

10 Harfli Kelimeler

Kadınsılık,

9 Harfli Kelimeler

Dansçılık,

8 Harfli Kelimeler

Kadınlık, Sandıkçı, Sandıklı, Sanıklık,

7 Harfli Kelimeler

Açıklık, Anıklık, Anlıkçı, Askılık, Kaçınık, Kadılık, Kadınlı, Kadınsı, Kısalık, Kısıkça, Kıskanç, Sıkılık, Sınıkçı,

6 Harfli Kelimeler

Açkılı, Alındı, Anılık, Askılı, Çakılı, Çıkkın, Çınlak, Dalınç, Dansçı, Danslı, Ilıkça, Kaçkın, Kaçlık, Kakınç, Kalçın, Kasınç, Kılçık, Kınalı, Kıskaç, Saklık, Sandık, Sıkkın, Sıklık,

5 Harfli Kelimeler

Açlık, Akçıl, Aklık, Andıç, Andık, Anlık, Asılı, Asklı, Aslık, Çakıl, Çakın, Çalık, Çalkı, Çandı, Çanlı, Çıkak, Çıkan, Çıkık, Çıkın, Dalsı, Dılak, Islak, Islık, Kaçık, Kaçlı, Kadın, Kakıç, Kalıç, Kalık, Kalın, Kanık, Kanlı, Kasık, Kaslı, Kasnı, Kılıç, Kılık, Kınık, Kınlı, Kısık,

4 Harfli Kelimeler

Açık, Açkı, Adıl, Adlı, Akıl, Akın, Aklı, Alçı, Aldı, Alıç, Alık, Alın, Anık, Asık, Asıl, Askı, Çakı, Çalı, Çıkı, Dank, Dans, Ilık, Isıl, Isın, Iska, Kaçı, Kadı, Kanı, Kask, Kına, Kısa, Klan, Klas, Saçı, Salı, Sanı, Sıdk, Sıkı, Sıla,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Akı, Aks, Anı, Ası, Ask, Çak, Çal, Çan, Çın, Dal, Isı, Kaç, Kak, Kal, Kan, Kas, Kıç, Kıl, Kın, Lak, Lan, Nal, Nas, Saç, Sak, Sal, San, Sık,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ad, Ak, Al, An, As, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.