SANCILANMAK (TDK)

Sancıya tutulmak: "Sancılanmak ihtimalini de düşünerek uyuşturucu ilaç bile aldım yanıma!"- R. H. Karay.

Sancılanmak kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi C , beşinci harfi I , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi K . Başı S sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALDI Nedir?

"söylemeye başladı" anlamında kullanılan bir söz: "Aldı Kerem. Aldı Köroğlu."- .

BİLE Nedir?


1 . Da, de, dahi: "Bir damlası bile deniz hakkında bize ilmî bir fikir vermeye yetişir."- R. H. Karay.
2 . zarf, eskimiş Birlikte.
3 . zarf Üstelik: "Konuşmadılar bile."- .

DÜŞÜN Nedir?

Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay.

İHTİMAL Nedir?


1 - Olasılık, olabilirlik.
2 - Belki, ola ki.

İLAÇ Nedir?


1 . Bir hastalığı iyi etmek veya önlemek için türlü yollarla kullanılan madde, em, deva.
2 . mecaz Çare, önlem.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

SANCI Nedir?


1 . İç organlarda batar veya saplanır gibi duyulan, nöbetlerle azalıp çoğalan ağrı: "Ani bir diş ağrısı gibi, manevi bir sancı ruhumu burmaya başladı."- H. C. Yalçın.
2 . mecaz Sıkıntı.

TUTU Nedir?

Bir borcun ödeneceğine teminat olarak ödenince geri alınmak şartıyla borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey, rehin, ipotek.

TUTULMA Nedir?


1 . Tutulmak işi, popülarite.
2 . Halk tarafından sevilme, ünlü olma, iyi tanınma, popülarite.
3 . gök bilimi Bir gök cisminin, araya başka bir cismin girmesiyle bütününün veya bir bölümünün görünmez duruma gelmesi olayı.

TUTULMAK Nedir?


1 . Tutma işi yapılmak veya tutma işine konu olmak: "Bir yazıhane kiralanmış, aylıkla bir otomobil tutulmuştu."- E. E. Talu.
2 . Ay ve güneş tutulma olayına uğramak.
3 . Ünlü olmak, meşhur olmak.
4 . Tutuk duruma gelmek.
5 . Bir organı işleyemez olmak: "Konuşmak için dilim, yazmak için kalemim tutuldu."- F. R. Atay.
6 . (-e) Birine tutkun olmak, sevmek.
7 . (-e) Bir işe veya birine canı sıkılmak: "Sen filozof geçinen ukala bir adama benzersin. Bak, ben böyle şeylere fena tutulurum."- H. Taner.
8 . (-e) Yakalanmak: "Hastalığa tutulduğu sıralarda bir sabun fabrikasında çalışıyordu."- N. Cumalı.
9 . spor Takım oyunlarında karşı takımdaki bir oyuncu yakından izlenmek, tutulmak, markaja alınmak.

UYUŞTURUCU Nedir?


1 . Uyuşturma özelliği olan, uyuşturan (madde), narkotik.
2 . Hareketten, gereği gibi düşünmekten alıkoyan: "Bizim kafamızı kaynatan yeni fikirler, onun için kafa uyuşturucu bir kulak uğultusu idi."- F. R. Atay.

A A A C I K L M N N S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Sancılanmak,

10 Harfli Kelimeler

Sancılanma,

9 Harfli Kelimeler

Acılanmak, Asılanmak, Canlanmak, Kınalanma, Sıcaklama,

8 Harfli Kelimeler

Acılanma, Anamalcı, Anıklama, Asılanma, Cananlık, Canlanma, Iskalama, Islanmak, Kanamalı, Kanlanma, Kınalama, Saklanma, Salıncak, Salınmak, Samanlık, Sancımak, Sanılmak, Sınanmak,

7 Harfli Kelimeler

Acınmak, Aklanma, Aklınca, Alınmak, Almanak, Almanca, Almancı, Amcalık, Anılmak, Anlamak, Anlamca, Anmalık, Asılmak, Aslanca, Aslanım, Asmalık, Islamak, Islanma, Kalınca, Kalınma, Kancalı, Kanlama, Kasılma, Kasınma, Kınanma, Kınlama, Kısalma, Klasman, Lansman, Makaslı, Mancana, Masalcı, Mıskala, Sakınca, Sakınma, Saklama, Salacak, Salınma, Salkıma, Samanlı,

6 Harfli Kelimeler

Acıkma, Acımak, Acınma, Akasma, Aklama, Aksama, Alacak, Alınma, Amalık, Amanın, Anacık, Anacıl, Analık, Anamal, Ananas, Anasıl, Anılma, Anısal, Anlama, Asalak, Asılma, Asmalı, Cakalı, Camlık, Iklama, Islama, Kamacı, Kamalı, Kanama, Kancıl, Kasacı, Kasalı, Kılcan, Kınama, Kısaca, Lakacı, Lamacı, Manaca, Manalı, Maslak,

5 Harfli Kelimeler

Acıma, Akala, Aklan, Akman, Aksam, Aksan, Alaca, Alaka, Alkan, Alkım, Almak, Alman, Anaca, Analı, Ancak, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Asklı, Aslan, Aslık, Asmak, Camlı, Camsı, Canan, Canım, Canlı, Islak, Kalan, Kalas, Kalcı, Kalım, Kalın, Kalma, Kaman, Kanal, Kanca, Kanlı, Kanma,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akım, Akın, Aklı, Akma, Alan, Alık, Alım, Alın, Alma, Amal, Aman, Amca, Anal, Anam, Anca, Anık, Anka, Anma, Asal, Asık, Asıl, Asım, Askı, Asla, Asma, Caka, Cana, Cılk, Iska, Kala, Kama, Kana, Kanı, Kasa, Kına, Kısa, Klan, Klas, Laka,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Aka, Akı, Aks, Ala, Ama, Ana, Anı, Asa, Ası, Ask, Cam, Can, Cık, Cıs, Kal, Kam, Kan, Kas, Kıl, Kın, Lak, Lam, Lan, Mal, Mas, Nal, Nam, Nan, Nas, Sac, Sak, Sal, Sam, San, Sık,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, As, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.