SANAYİLEŞMEK (TDK)

Üretimde makine, tezgâh vb. maddi üretim araçlarına giderek daha çok yer vermek, endüstrileşmek.

Sanayileşmek kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi A , beşinci harfi Y , altıncı harfi İ , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi M , onbirinci harfi E , onikinci harfi K . Başı S sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARAÇ Nedir?


1 . Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne.
2 . Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta: "Dil, anlaşmayı sağlayan bir araçtır."- .
3 . Taşıt: "Taşıt araçlarına hiç binmez, yaz kış asker postalları ile kilometrelerce yolu yaya yürürdü."- H. Taner.

DAHA Nedir?


1 . Şimdiye kadar, henüz: "Daha kimse gelmemiş. Daha bir saat olmadı."- .
2 . Var olana, elde bulunana ek olarak, olana katarak: "Bir kızım daha olsaydı, adını Meliha koyardım."- P. Safa.
3 . Kendisinden sonra üçüncü kişi iyelik eki alan bir sıfatla birlikte sözü edilen konuda en önemli durumu belirtmek için kullanılan bir söz: "Daha kötüsü treni de kaçırdık."- .
4 . Bundan başka, bunun dışında: "Daha çiçekleri de sulayacağım."- H. Taner.

ENDÜSTRİ Nedir?

Sanayi: "Roman, basın endüstrisinin tüketime sürdüğü bir mal niteliğindedir."- N. Cumalı.

ENDÜSTRİLEŞME Nedir?

Endüstrileşmek işi, sanayileşme.

ENDÜSTRİLEŞMEK Nedir?

Sanayileşmek.

GİDEREK Nedir?

Yavaş yavaş, derece derece, gittikçe, tedricî olarak, tedricen: "Giderek öyle bir durum ortaya çıktı ki..."- .

MADDİ Nedir?


1 . Madde ile ilgili, maddesel, özdeksel, manevi karşıtı: "Devletin temel amaç ve görevleri ... insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır."- Anayasa.
2 . Maddeden oluşan.
3 . Mal, para, varlıkla ilgili olan.
4 . fizik Maddesel.

MAKİ Nedir?

Akdeniz dolaylarında yaygın olan, bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki örtüsü. maki (II) isim, hayvan bilimi(Madagaskar yerlilerinin dilinden) Makigillerden, Madagaskar adasında sık rastlanan, uzun kuyruklu, yumuşak tüylü bir memeli primat (Lemur).

MAKİNE Nedir?


1 . Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çarklar, dişliler ve çeşitli parçalardan oluşan düzenekler bütünü: "Tıraş makineleri ile usturalar çekmecelerde dururdu."- N. Cumalı.
2 . Bir alet veya taşıtın hareket etmesini sağlayan mekanizması: "Saatin makinesi. Gramofonun makinesi."- .
3 . halk ağzında Araba, otomobil.

ÜRETİ Nedir?

Üretilen her türlü nesne.

ÜRETİM Nedir?

Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme, istihsal, tüketim karşıtı: "Bu arada üç beş yazarın üretimi de araya kaynayıp gidiyor."- N. Meriç.

VERME Nedir?

Vermek işi: "İşitilen sözler, görülen tavırlar, beğenilen düşünceler Şinasi Bey'e yeni fikirler vermeye başladı."- M. Ş. Esendal.

VERMEK Nedir?


1 - (Üzerinde ya da yakınında olan bir şeyi) Birisine eriştirmek, iletmek.
2 - Bırakmak ya da bağışlamak.
3 - Ondan bilmek °atfetmek.
4 - (Düşünce ya da bilgi anlatan şeyler için) Başkalarına iletmek, bildirmek.
5 - Döndürmek, çevirmek, yöneltmek.
6 - Herhangi bir duruma yol açmak.
7 - (Eğlenceli toplantı) Düzenlemek, konuk çağırıp ağırlamak.
8 - (Sanatçı) Topluluk önünde sanatını göstermek, °icra etmek.
9 - Satmak.
10 - Biriyle evlendirmek. 1
1 - (-i) Ödemek. 1
2 - Yaymak. 1
3 - Ürün üretmek. 1
4 - Herhangi bir şey ortaya çıkarmak, oluşturmak. 1
5 - Tümünü herhangi bir duruma sokmak. 1
6 - Sahip olmasını sağlamak. 1
7 - (Bir şey üzerinde) Etki yapmak, biçimini değiştirmek. 1
8 - Saptamak, tespit etmek. 1
9 - Kazandırmak, katmak.
20 - Ayırmak, harcamak. 2
1 - Dayamak. 2
2 - Kök ya da gövdeleri sonuna -e (-a) ulaç eki almış eylemsilerle tezlikbildirir. 2
3 - Dilek bildiren birleşik eylemler yapar.

A A E E K L M N S Y İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Sanayileşmek,

11 Harfli Kelimeler

Sanayileşme,

10 Harfli Kelimeler

Akşamleyin, Sakinleşme,

9 Harfli Kelimeler

Aksilenme, Aksileşme, Asileşmek, Sakinleme,

8 Harfli Kelimeler

Asileşme, Elmasiye, İslenmek, İşlenmek, Kemaliye, Kimyasal, Malikane, Siklamen, Yenilmek, Yenişmek,

7 Harfli Kelimeler

Akilane, Alimane, Ameliye, Amiyane, Eksilen, Eksilme, Esenlik, Esneyiş, Eşilmek, Eşinmek, Eşlenik, Eylemsi, Eynesil, İlenmek, İnaksal, İnlemek, İskemle, İslemek, İslenme, İşlemek, İşlenme, Kalamin, Kalemis, Kalsemi, Kamelya, Kamilen, Kesilme, Kesinme, Kesişen, Kesişme, Kimesne, Kişneme, Klasman, Lamekan, Laskine, Manişka, Maskeli, Melaike, Menşeli, Mesleki,

6 Harfli Kelimeler

Akliye, Aksine, Alayiş, Aleksi, Alyans, Anemik, Asayiş, Asliye, Aşiyan, Aşkale, Ekilme, Ekşime, Elaman, Eleman, Emekli, Eskime, Eşeksi, Eşeyli, Eşilme, Eşinme, İlenme, İnleme, İskele, İsleme, İşemek, İşleme, Kaşane, Kaşeli, Kelime, Kemane, Kemani, Keseli, Kinaye, Lamise, Maaile, Makale, Makina, Makine, Maliye, Manika,

5 Harfli Kelimeler

Kenya, Akemi, Aklan, Aklen, Akman, Aksam, Aksan, Akşam, Aleni, Alkan, Almak, Alman, Almaş, Alyan, Amele, Anele, Anemi, Anime, Anlak, Anlam, Anmak, Aslan, Aslen, Asmak, Aşina, Aşmak, Aylak, Aymak, Eklem, Eksen, Eksin, Elmas, Elmek, Email, Emaye, Emlak, Emlik, Emsal, Enayi, Enlem,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Akil, Akim, Akis, Akli, Akma, Akne, Akse, Aksi, Alan, Alay, Alem, Alim, Alma, Amal, Aman, Amel, Amil, Amin, Anal, Anam, Anka, Anma, Asal, Asil, Asla, Asli, Asma, Asya, Aşma, Ayak, Ayal, Ayan, Ayaş, Ayin, Ayla, Ayma, Ayna, Ayni, Ekim,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Aks, Ala, Ali, Ama, Ana, Ani, Asa, Asi, Ask, Aşk, Aya, Ayn, Eke, Ela, Elk, İka, İla, İle, İlk, İma, İsa, İye, Kal, Kam, Kan, Kas, Kaş, Kay, Kel, Kem, Kes, Keş, Kil, Kim, Kin, Lak, Lam, Lan, Leş,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, As, Aş, Ay, Ek, El, Em, En, Es, Eş, Ey, İl, İm, İn, İs, İş, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi, Ne, Se, Si, Şe, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.