SANAYİLEŞME (TDK)

Sanayileşmek işi, endüstrileşme: "Sanayileşme uğruna, tarımı ve doğayı gözden çıkardı."- M. C. Anday.

Sanayileşme kelimesi baş harfi S son harfi E olan bir kelime. Başında S sonunda E olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi A , beşinci harfi Y , altıncı harfi İ , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi M , onbirinci harfi E . Başı S sonu E olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇIKAR Nedir?

Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat, yarar: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.

DOĞA Nedir?


1 . Kendi kuralları çerçevesinde sürekli gelişen, değişen canlı ve cansız varlıkların hepsi, tabiat, natür.
2 . İnsan eliyle büyük değişikliğe uğramamış, doğal yapısını koruyan çevre, tabiat.
3 . Evrende meydana gelen olayları denetiminde, egemenliğinde tuttuğuna inanılan, kendi kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve değiştiren güç: "Deniz de pisliği doğa yoluyla temizleyemez oldu."- H. Taner.
4 . mecaz Bir kimsenin eğilimlerinin, içgüdülerinin hepsi, huy.

ENDÜSTRİ Nedir?

Sanayi: "Roman, basın endüstrisinin tüketime sürdüğü bir mal niteliğindedir."- N. Cumalı.

ENDÜSTRİLEŞME Nedir?

Endüstrileşmek işi, sanayileşme.

GÖZDE Nedir?


1 . Benzerleri arasında nitelikleri sebebiyle üstün tutulan, beğenilen, önem verilen (kimse veya şey): "Türkü tabii o zamanlar en gözde bir meslek olan ve kızının kabul ettiği 'Kâtibim' türküsü ile biterdi."- H. E. Adıvar.
2 . isim Önemli bir kimsenin beğendiği kadın.

SANAYİLEŞMEK Nedir?

Üretimde makine, tezgâh vb. maddi üretim araçlarına giderek daha çok yer vermek, endüstrileşmek.

TARIM Nedir?

Gerekli, yararlı bitkileri yetiştirmek amacıyla toprak üzerinde yapılan çalışmaların bütünü, ziraat.

UĞRU Nedir?

Hırsız: "Şehrin en korkunç uğruları, katilleri buradan dışarı çıkamaz."- S. Birsel.

UĞRUN Nedir?

Gizlice.

A A E E L M N S Y İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Sanayileşme,

8 Harfli Kelimeler

Asileşme, Elmasiye,

7 Harfli Kelimeler

Alimane, Ameliye, Amiyane, Esneyiş, Eylemsi, Eynesil, İslenme, İşlenme, Menşeli, Salimen, Salname, Seyelan, Seylani, Şemsiye, Yasemin, Yemenli, Yemişen, Yenilme, Yenişme,

6 Harfli Kelimeler

Alayiş, Alyans, Asayiş, Asliye, Aşiyan, Elaman, Eleman, Eşeyli, Eşilme, Eşinme, İlenme, İnleme, İsleme, İşleme, Lamise, Maaile, Maliye, Manisa, Manyas, Mealen, Melisa, Mesail, Mesane, Mesela, Meşale, Meyane, Neşeli, Neymiş, Samani, Sanayi, Saniye, Sayman, Sinema, Sinyal, Şamani, Şemail, Yalman, Yemeni,

5 Harfli Kelimeler

Aleni, Alman, Almaş, Alyan, Amele, Anele, Anemi, Anime, Anlam, Aslan, Aslen, Aşina, Elmas, Email, Emaye, Emsal, Enayi, Enlem, Esame, Eşlem, Eylem, İmale, İsale, İslam, İsmen, İsyan, İşeme, İşlem, Lanse, Lemis, Liman, Lisan, Liyan, Maile, Malen, Malya, Manas, Mania, Masal, Mayna,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Alan, Alay, Alem, Alim, Alma, Amal, Aman, Amel, Amil, Amin, Anal, Anam, Anma, Asal, Asil, Asla, Asli, Asma, Asya, Aşma, Ayal, Ayan, Ayaş, Ayin, Ayla, Ayma, Ayna, Ayni, Elan, Elem, Elim, Elma, Eman, Emay, Emel, Emen, Emin, Emiş, Enam,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Ali, Ama, Ana, Ani, Asa, Asi, Aya, Ayn, Ela, İla, İle, İma, İsa, İye, Lam, Lan, Leş, Ley, Lim, Mai, Mal, Mas, Maş, Men, Mey, Mil, Mis, Nal, Nam, Nas, Nem, Ney, Nim, Niş, Sal, Sam, San, Say, Sel,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, An, As, Aş, Ay, El, Em, En, Es, Eş, Ey, İl, İm, İn, İs, İş, La, Le, Me, Mi, Ne, Se, Si, Şe, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.