SANATLI (TDK)

Sanat gösterilmiş, ustaca yapılan, musanna.

Sanatlı kelimesi baş harfi S son harfi I olan bir kelime. Başında S sonunda I olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi A , üçüncü harfi N , dördüncü harfi A , beşinci harfi T , altıncı harfi L , yedinci harfi I . Başı S sonu I olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖSTERİ Nedir?


1 . İlgi, dikkat çekmek için bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun: "Uçakların uçuş gösterileri."- .
2 . Bir istek veya karşı görüşün, halkın ilgisini çekecek biçimde topluca ve açıkça yapılması, nümayiş.
3 . Sinema veya tiyatroda film, oyun gösterme işi: "Sinematekte film gösterileri başladı."- .
4 . Genellikle şarkı, dans vb. eğlence türlerinin yer aldığı gösteri, şov.
5 . Bir şeyi tanıtmak amacıyla yapılan sunum, demonstrasyon, demo.
6 . Birinin, bir topluluğun kendi duygusunu gösteren sözü veya davranışı, tezahürat.

SANAT Nedir?


1 - Bir duygunun, tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ya da bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.
2 - Belli bir uygarlığın anlayış ve beğeni ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım.
3 - Bir şey yapmada gösterilen ustalık.
4 - Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü.
5 - Zanaat.

USTACA Nedir?


1 . Ustaya yakışan: "Her zamanki gibi ustaca makyaj sayesinde yüzümü iyice benzetmişti."- R. Erduran.
2 . zarf (usta'ca) El uzluğu ile, ustalıkla, ustacasına: "Eve girişinden beri eksilmeyen gülüşü genişliyor; ellerini hızlı hızlı ovuşturuyor; ustaca çocuklaşıyor."- T. Buğra.
3 . zarf (usta'ca) Becerikli olarak, kurnazlıkla, ustacasına.

YAPI Nedir?


1 . Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina.
2 . Yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inşaat, konstrüksiyon.
3 . Yapma, oluşturma, ortaya konulma, meydana getirme: "Kırıkkale yapısı bir tabanca."- .
4 . Canlı bir varlığın ruh veya beden özelliklerinin tümü, bünye, strüktür: "Yapısı sağlam, güzel bir erkekti."- Y. Z. Ortaç.
5 . Bütünün bir araya getirilişinde uyulan dizge, strüktür: "Dil yapısı. Cümle yapısı."- .
6 . felsefe Ögeleriyle somut bağımlılığı olan bütün.
7 . toplum bilimi Parçaları ve ögeleri arasında yasaya uygunluk, durağan bağlar ve karşılıklı ilişkiler bulunan dizge veya bütün, strüktür.

A A I L N S T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Anıtsal, Sanatlı,

6 Harfli Kelimeler

Anasıl, Anısal, Anlatı, Sınaat, Tasalı,

5 Harfli Kelimeler

Altın, Analı, Antlı, Aslan, Atlas, Lasta, Nasıl, Salat, Salta, Sanal, Sanat, Sanlı, Satın, Talan, Talas,

4 Harfli Kelimeler

Alan, Alın, Altı, Anal, Anıt, Asal, Asıl, Asla, Atıl, Atlı, Lata, Naat, Saat, Sala, Salı, Salt, Sana, Sanı, Satı, Sıla, Tanı, Tasa,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Alt, Ana, Anı, Ant, Asa, Ası, Ast, Ata, Lan, Nal, Nas, Sal, San, Tal, Tan, Tas, Tın, Tıs,

2 Harfli Kelimeler

Al, An, As, At, La, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.