SAMİMİLEŞMEK (TDK)

İçten olmak, candan davranmak: "Birdenbire samimileşiverdi, kırkyıllık tanış olup çıktı."- T. Buğra.

Samimileşmek kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi A , üçüncü harfi M , dördüncü harfi İ , beşinci harfi M , altıncı harfi İ , yedinci harfi L , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi M , onbirinci harfi E , onikinci harfi K . Başı S sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BUĞRA Nedir?

Erkek deve, iki hörgüçlü deve, buğur.

CANDAN Nedir?


1 . İçten, yürekten, gönülden, samimi.
2 . zarf İçtenlikle, istekle, ilgiyle: "Onlar da ilk defa candan alkışlamanın o güzel tadını tadıyorlardı."- T. Buğra.

ÇIKTI Nedir?


1 . Üretim sonucu ortaya çıkan ürün, girdi karşıtı.
2 . Artık: "Sanayi çıktısı."- .
3 . bilişim Bilgisayarda yazılan bir metnin kâğıda dökülmüş biçimi, print.
4 . Mezuniyet belgesi.

DAVRANMAK Nedir?


1 . Bir kimseye veya bir şeye karşı belli tavır takınmak: "Hiç gerekmezken dönüyor ve onu yeni görmüş gibi davranıyor."- T. Buğra.
2 . (-e) Bir şeye el atmak, girişmek: "Polisi görünce kaçmaya davrandılar."- H. Taner.
3 . (-e) Bir işi yapmaya hazır olmak, hazırlanmak: "Kalbine bu üzüntü düşünce duramadı, ayağa kalkıp gitmeye davrandı."- R. H. Karay.

İÇTEN Nedir?


1 . Samimi: "Bu beş şehir durdukça bu yapıt da onun en içten yorumu olarak ayakta kalacaktır."- H. Taner.
2 . zarf Yürekten, candan, samimi davranarak: "Yumuşak ve içten sürdürdü konuşmasını."- T. Buğra.

KIRK Nedir?


1 - Otuz dokuzdan sonra gelen sayının adı, 40, XL.
2 - Dört kere on, otuz dokuzdan bir artık.
3 - Pek çok.

SAMİ Nedir?


1 . Hz. Nuh'un oğlu Sam'dan türediklerine inanılan beyaz ırkın Arapça, Asurca, İbranice ve Habeşçe konuşan çeşitli kavimlerinin toplandığı kol.
2 . sıfat Bu kola özgü olan.

SAMİMİ Nedir?


1 . İçten (duygu vb.): "Sanatkâr, bizi söylediklerinin samimi olduğuna da inandırmalı."- O. V. Kanık.
2 . Candan, açık yüreklikle davranan: "Diğerine gelince: Bu pek sıcakkanlı, pek samimi bir gençtir."- M. Ş. Esendal.
3 . zarf İçli dışlı, senli benli olarak: "Onunla samimi konuştum."- .

TANIŞ Nedir?

Tanıdık (kimse veya yer): "Birdenbire samimileşiverdi, kırkyıllık tanış olup çıktı."- T. Buğra.

A E E K L M M M S İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Samimileşmek,

11 Harfli Kelimeler

Samimileşme,

9 Harfli Kelimeler

Aksileşme, Asileşmek,

8 Harfli Kelimeler

Asileşme, İkileşme, Mimlemek,

7 Harfli Kelimeler

Asimile, Eksiliş, Eksilme, Ekşimsi, Emilmek, Emişmek, Eşilmek, İkileme, İlişmek, İmlemek, İskemle, İslemek, İşlemek, Kalemis, Kalsemi, Kesiliş, Kesilme, Kesişme, Kişisel, Mamelek, Maskeli, Melaike, Memalik, Mememsi, Mesleki, Meşelik, Mimleme,

6 Harfli Kelimeler

Aleksi, Alşimi, Asilik, Ekilme, Ekşili, Ekşime, Emekli, Emilme, Emişme, Eskime, Eşeksi, Eşilme, İkilem, İlişme, İmleme, İskele, İslami, İsleme, İşemek, İşleme, Kaşeli, Kelime, Keseli, Kilise, Lamise, Limaki, Maliki, Melami, Melike, Melisa, Memeli, Mesail, Mesame, Mesela, Meslek, Meşale, Meşime, Mikail, Miskal, Samimi,

5 Harfli Kelimeler

Akemi, Amele, Ekili, Eklem, Elmas, Elmek, Email, Emlak, Emlik, Emmek, Emsal, Esame, Eskil, Eslek, Esmek, Eşkal, Eşlek, Eşlem, Eşlik, Eşmek, İkame, İklim, İkmal, İlmek, İlmik, İmale, İmame, İmlek, İmlik, İmsak, İsale, İslam, İslim, İşeme, İşkal, İşkil, İşlek, İşlem, İşlik, Kaime,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Akil, Akim, Akis, Akli, Akse, Aksi, Alem, Alim, Amel, Amil, Amme, Asil, Asli, Ekim, Ekli, Ekme, Eksi, Ekşi, Elek, Elem, Elik, Elim, Elma, Emek, Emel, Emik, Emiş, Emme, Emmi, Esik, Esim, Eski, Esma, Esme, Eşek, Eşik, Eşli, Eşme, İaşe,

3 Harfli Kelimeler

Aks, Ali, Asi, Ask, Aşk, Eke, Ela, Elk, İka, İki, İla, İle, İlk, İma, İsa, Kal, Kam, Kas, Kaş, Kel, Kem, Kes, Keş, Kil, Kim, Lak, Lam, Leş, Lim, Mai, Mal, Mas, Maş, Mil, Mim, Mis, Sak, Sal, Sam, Sek,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, As, Aş, Ek, El, Em, Es, Eş, İl, İm, İs, İş, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi, Se, Si, Şe,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.