SALGINBİLİM (TDK)

Salgın hastalıkları inceleme bilimi, °epidemioloji.

Salgınbilim kelimesi baş harfi S son harfi M olan bir kelime. Başında S sonunda M olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi G , beşinci harfi I , altıncı harfi N , yedinci harfi B , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi İ , onbirinci harfi M . Başı S sonu M olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

HASTA Nedir?


1 . Sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde olmayan, hastalanmış, rahatsız: "Annem o evin önü sofalı bir odasında hasta yatıyordu."- Y. K. Beyatlı.
2 . mecaz Aşırı düşkün, tutkun: "Maç hastası."- .
3 . argo Parasız, züğürt.
4 . teklifsiz konuşmada Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan.

HASTALIK Nedir?


1 . Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı: "Hastalıktan, doktordan oldum bittim korkarım."- H. Taner.
2 . Ruh sağlığının bozulması durumu.
3 . Bitkilerin yapılarında görülen bozukluk: "Filoksera, bağ hastalıklarının en korkuncudur."- .
4 . mecaz Aşırı düşkünlük, tutku: "Temizlik hastalığı."- .

İNCELEME Nedir?


1 . İncelemek işi, tetkik.
2 . edebiyat Bir bilim veya sanat konusunu her yönüyle geniş biçimde açıklayan eser veya yazılı araştırma: "İlk çalışmaları daha çok deneme ve inceleme türünde olmuş, bunları edebî hatıraları izlemiştir."- A. Ş. Hisar.

SALGIN Nedir?


1 . Kısa zamanda çevredeki insan, hayvan veya bitkilerin büyük bir bölümüne bulaşan, müstevli: "Salgın hastalık."- .
2 . isim Bir hastalığın veya başka bir durumun yaygınlaşması ve birçok kimseye birden bulaşması: "Tifo salgını. Kumar salgını."- .
3 . isim, eskimiş Gereğinde herkesten para veya mal olarak toplanan geçici vergi.
4 . isim Bir şeyin bir yere girip her yanı kaplaması, istila: "Çekirge salgını."- .
5 . isim, mecaz Belli bir hareketin, davranışın, sözün toplumda yaygınlaşması.

A B G I L L M N S İ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Bilgin, Bismil, İmanlı, İslami, Lisani, Misina, Salgın,

5 Harfli Kelimeler

Algın, Ballı, Basım, Basın, Basil, Bilgi, Bilim, Bingi, Gabin, Gamlı, Gasil, İblis, İmalı, İslam, İslim, Libas, Liman, Lisan, Milas, Milis, Milli, Milli, Misal, Misil, Namlı, Nasıl, Nisai, Salgı, Salim, Sallı, Sangı, Sanlı, Sınai, Sınma, Silgi,

4 Harfli Kelimeler

Abis, Abli, Algı, Alım, Alın, Alil, Alim, Allı, Amil, Amin, Asıl, Asım, Asil, Asli, Bani, Bası, Biga, Bili, Bina, Bini, Gabi, Gali, Gani, Gına, Gibi, İbis, İlam, İlan, İlga, İlgi, İlim, İlla, İllı, İlmı, İmal, İman, İmla, İnal, İnam, İsal,

3 Harfli Kelimeler

Abi, Alg, Ali, Anı, Ani, Ası, Asi, Bal, Ban, Bas, Bin, Gam, İla, İma, İni, İsa, Lal, Lam, Lan, Lig, Lim, Mai, Mal, Mas, Mil, Mis, Nal, Nam, Nas, Nim, Sal, Sam, San, Sim, Sin,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Al, Am, An, As, İl, İm, İn, İs, La, Mi, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.