Saldırganlaşmak

  1. [nsz] Saldırgan duruma gelmek

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Saldırganlaşmak kelimesi baş harfi s son harfi k olan bir kelime.Başında s sonunda k olan kelimenin birinci harfi s , ikinci harfi a , üçüncü harfi l , dördüncü harfi d , beşinci harfi ı , altıncı harfi r , yedinci harfi g , sekizinci harfi a , dokuzuncu harfi n , onuncu harfi l , onbirinci harfi a , onikinci harfi ş , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi a , onbeşinci harfi k . Başı s sonu k olan 15 harfli kelime.