SALDIRGANLIK (TDK)


1 . Saldırgan olma durumu.
2 . Saldırgan bir biçimde davranma: "Oralar her saldırganlıktan korunmuş Türk kucağı idi."- R. E. Ünaydın.
3 . ruh bilimi Bireyin kendi düşünce ve davranışlarını dıştaki direnmelere karşı, zorla karşısındakine benimsetme çabası.

Saldırganlık kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi D , beşinci harfi I , altıncı harfi R , yedinci harfi G , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi N , onuncu harfi L , onbirinci harfi I , onikinci harfi K . Başı S sonu K olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

BİLİ Nedir?

Bilgi.

BİLİM Nedir?


1 . Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır."- H. E. Adıvar.
2 . Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.
3 . Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

BİREY Nedir?


1 . Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert.
2 . Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri.
3 . mantık Bir türün kapsamı içine giren somut varlık.
4 . ruh bilimi İnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can, fert.
5 . toplum bilimi Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert.

ÇABA Nedir?

Herhangi bir işi yapmak, başarmak için harcanan güç, zorlu, sürekli çalışma, °ceht.

DAVRANIŞ Nedir?


1 . Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket: "Düşünceleri, davranışları bana ters gelen biriyle bir arada oturamam elbet!"- N. Cumalı.
2 . felsefe Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
3 . ruh bilimi Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

DİREN Nedir?

Dirgen.

DİRENME Nedir?

Direnmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

DÜŞÜNCE Nedir?


1 . Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, mülahaza, ide, idea: "Anlaşmazlıklarda aracılığına, zor durumlarda düşüncesine başvurulur."- T. Buğra.
2 . Dış dünyanın insan zihnine yansıması.
3 . Niyet, tasarı.
4 . mecaz Tasa, kaygı, sıkıntı: "Sınıfta kalma düşüncesi uykumu kaçırdı."- .
5 . felsefe İlke, yönetici sav.

KARŞI Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi: "Karşımdaki kitap rafında eserlerim sırayla duruyor."- H. E. Adıvar.
2 . Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı: "Karşıki kıyıda yün denkleri çıkaran gemiye haykırdık, işaretler ettik."- R. H. Karay.
3 . Ön, kat, huzur: "İkisi birden müdürün karşısına çıkarlar."- Y. Z. Ortaç.
4 . sıfat Bulunan yere göre önde, ileride olan: "Karşı evin kızları. Karşı mahalle."- .
5 . sıfat Karşıt, zıt, muhalif: "Karşı parti. Karşı takım."- .
6 . zarf Yüzünü bir şeye doğru çevirerek: "Bahçeye karşı oturmak."- .
7 . zarf Karşılık olarak, mukabil: "Bir ölüm haberine karşı ben, içimde bin ezinti, bin çöküntü duydum."- A. Ş. Hisar.
8 . zarf İçin, hakkında: "Edebiyata karşı ilk alaka sizde nasıl ve ne zaman başladı?"- S. F. Abasıyanık.
9 . zarf -e doğru: "Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım."- S. F. Abasıyanık.

KENDİ Nedir?


1 . İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.
2 . Kişiler üzerinde direnilerek durulduğunu anlatan bir söz: "Kendisi gelsin. Kendimiz görmeliyiz."- .
3 . Bir işte başkalarının etkisi bulunmadığını belirten bir söz: "Kendi yapacağı işi bırakır, âleme öğüt vermeye kalkar."- B. Felek.
4 . "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak o ve onlar yerine kullanılan bir söz: "Kendileri evde yoklar mı?"- .

KORU Nedir?

Bakımlı küçük orman: "Arkamda çam korularının parça parça neftîleştirdiği yeşil bir dağ."- R. H. Karay.

KORUN Nedir?

Üst derinin en dış tabakası: "Korun tabakası deriyi koruyan bir oluşumdur."- .

SALDIRGAN Nedir?

Başkasına saldıran, yapısında saldırma özelliği olan (devlet, kimse, hayvan), agresif, mütecaviz: "Bu saldırgan angutlar, kuru gürültüden başka bir şey değildir."- S. Birsel.

SALDIRGANLIK Nedir?


1 . Saldırgan olma durumu.
2 . Saldırgan bir biçimde davranma: "Oralar her saldırganlıktan korunmuş Türk kucağı idi."- R. E. Ünaydın.
3 . ruh bilimi Bireyin kendi düşünce ve davranışlarını dıştaki direnmelere karşı, zorla karşısındakine benimsetme çabası.

TÜRK Nedir?


1 . Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse: "Ne mutlu Türk'üm diyene!"- Atatürk.
2 . Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse: "Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur."- M. E. Yurdakul.

ZORLA Nedir?


1 . Zor kullanarak, cebren, zecren, metazori: "Ona da bu hakikati zorla kabul ettirecekti."- Ö. Seyfettin.
2 . İstemeyerek, isteksiz olarak, zoraki: "Adama beş lira verdik, zorla başımızdan savdık."- B. Felek.

A A D G I I K L L N R S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Saldırganlık,

11 Harfli Kelimeler

Darılganlık,

10 Harfli Kelimeler

Sıradanlık,

9 Harfli Kelimeler

Dalgınlık, Dargınlık, Saldırgan,

8 Harfli Kelimeler

Alkarısı, Aralıklı, Ardıllık, Argınlık, Arslanlı, Aslanlık, Dalkıran, Darılgan, Kadınsal, Kalandır, Kaldıran, Kasılgan, Kılgısal, Kırılgan, Kısırgan, Nadaslık, Sandıklı, Sangılık, Sarılgan, Sıkılgan,

7 Harfli Kelimeler

Akılsal, Alınlık, Alırlık, Anlaklı, Arlılık, Asırlık, Aslında, Dalgalı, Isıalan, Isırgan, Kadınlı, Kadınsı, Kadırga, Kandıra, Karınlı, Karınsa, Kasırga, Kındıra, Nadaslı, Nasırlı, Sadaklı, Sakallı, Sakırga, Saldırı, Salgılı, Sargılı, Sarıklı, Sarılık, Sıradan, Skandal,

6 Harfli Kelimeler

Adaklı, Akdarı, Akıllı, Alındı, Analık, Anasıl, Anasır, Anılık, Anısal, Araklı, Aralık, Arılık, Arkalı, Arslan, Asıllı, Askılı, Dalgın, Dalgır, Danslı, Dargın, Darlık, Ganalı, Gıdalı, Iraklı, Irksal, Kadran, Kangal, Karalı, Kargın, Karılı, Karslı, Kasalı, Kılgın, Kınalı, Kırgın, Kırsal, Sakalı, Salgın, Sandal, Sandık,

5 Harfli Kelimeler

Adalı, Adına, Adsal, Aklan, Akran, Aksan, Algın, Alkan, Allık, Analı, Andık, Anlak, Anlık, Ardak, Ardıl, Argın, Asılı, Asklı, Aslan, Aslık, Dalak, Dalan, Dalga, Dalgı, Dallı, Dalsı, Dılak, Gıdık, Gırla, Ilgar, Ilgın, Islak, Islık, Kadar, Kadın, Kalan, Kalas, Kalın, Kanal, Kanlı,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adıl, Adlı, Akar, Akıl, Akın, Aklı, Alan, Aldı, Algı, Alık, Alın, Allı, Anal, Anık, Anka, Arak, Arda, Arık, Arka, Arlı, Arsa, Asal, Asar, Asık, Asıl, Asır, Askı, Asla, Dana, Dang, Dank, Dans, Dara, Darı, Gala, Gard, Gark, Gıda, Gına,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aka, Akı, Aks, Ala, Alg, Ana, Anı, Ara, Arı, Ark, Asa, Ası, Ask, Dal, Dar, Gak, Gar, Gık, Gır, Ira, Irk, Isı, Kal, Kan, Kar, Kas, Kıl, Kın, Kır, Lak, Lal, Lan, Nal, Nar, Nas, Sak, Sal, San, Sık,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, An, Ar, As, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.