SALAMURA (TDK)


1 . Peynir, et, balık, turşu, asma yaprağı vb. yiyeceklerin, bozulmaması için içinde tutuldukları tuzlu su.
2 . Bu suyun içinde tutulmuş yiyecek: "... meze tabağını hazırlamıştır bile... Başta sazan balığı, yumurtası ve salamurası."- T. Buğra.
3 . sıfat Bu suyun içinde tutulmuş olan: "Salamura balık."- .

Salamura kelimesi baş harfi S son harfi A olan bir kelime. Başında S sonunda A olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi A , beşinci harfi M , altıncı harfi U , yedinci harfi R , sekizinci harfi A . Başı S sonu A olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ASMA Nedir?


1 - Asmagillerden, dalları çardak üzerine yayılan bitkilere genel olarak verilen ad.
2 - Belirli bir tür üzüm veren bitki (Vitis).

BALIK Nedir?

Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı.

BİLE Nedir?


1 . Da, de, dahi: "Bir damlası bile deniz hakkında bize ilmî bir fikir vermeye yetişir."- R. H. Karay.
2 . zarf, eskimiş Birlikte.
3 . zarf Üstelik: "Konuşmadılar bile."- .

BUĞRA Nedir?

Erkek deve, iki hörgüçlü deve, buğur.

HAZIR Nedir?


1 . Bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya: "Ben hazırım, isterseniz gidelim."- .
2 . Belli bir işe yarayacak, kullanılacak bir duruma getirilmiş: "Yemek hazır, buyurun."- .
3 . Belirli bir biçimde yapılmış olarak satılan, alıcı bekleyen, ısmarlama karşıtı: "Hazır elbise. Hazır ayakkabı."- .
4 . zarf Bu fırsattan yararlanarak: "Hazır çıkmışken yağ ile pirinç alayım."- R. N. Güntekin.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

MEZE Nedir?


1 . İçki içilirken yenilen yiyecek: "Salatayı, peyniri yenilediler. Bu kadar mezenin yenilip bu kadar içkinin içilmesi gene de bir saat sürmedi."- N. Cumalı.
2 . mecaz Eğlence, alay.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

PEYNİR Nedir?

Maya ile katılaştırılarak sütten yapılan ve birçok türü olan besin: "Kuru ekmekle bayat peyniri lezzetle yiyen / Çeşmeden her su içerken şükür Allah!a diyen."- Y. K. Beyatlı.

SALA Nedir?

Müslümanları bayram veya cuma namazına çağırmak, bazı yerlerde cenaze için kılınacak namazı haber vermek amacıyla minarelerde okunan dua: "Su salası, gündüz, vakitli vakitsiz verilirdi."- Y. K. Beyatlı.

SALAM Nedir?

Sığır, hindi vb. etinden yapılan, genellikle dilimlenerek soğuk yenen bir yiyecek.

SALAMURA Nedir?


1 . Peynir, et, balık, turşu, asma yaprağı vb. yiyeceklerin, bozulmaması için içinde tutuldukları tuzlu su.
2 . Bu suyun içinde tutulmuş yiyecek: "... meze tabağını hazırlamıştır bile... Başta sazan balığı, yumurtası ve salamurası."- T. Buğra.
3 . sıfat Bu suyun içinde tutulmuş olan: "Salamura balık."- .

SAZAN Nedir?


1 . Sazangillerden, Avrupa, Asya ve Amerika'nın tatlı sularında yaşayan, sırt yüzgeci uzun, eti beğenilen kılçıklı bir balık (Cyprinus carpio).
2 . argo Kolay kandırılan, aldatılabilen kimse.

SIFAT Nedir?


1 - Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal ya da hukuksal bakımdan yeri ve özelliği.
2 - Yüz, kılık ve dış görünüş.
3 - Bir adı, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten sözcük, önad.

TABA Nedir?


1 . Kuru tütün yaprağını andıran kızılımsı kahverengi.
2 . sıfat Bu renkte olan.

TURŞU Nedir?


1 . Tuzlu suda, sirkede bırakılarak özel bir kıvama getirilmiş sebze veya meyve.
2 . sıfat, mecaz Bitkin, yorgun.

TUTU Nedir?

Bir borcun ödeneceğine teminat olarak ödenince geri alınmak şartıyla borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey, rehin, ipotek.

TUZLU Nedir?


1 . Tuzu olan: "Dudaklarımda Boğaz havasının tuzlu lezzetiyle uyandım."- Y. Z. Ortaç.
2 . Yapılışında tuz bulunan, tuzu çok olan: "Bu yemek tuzlu olmuş."- .
3 . mecaz Çok pahalı.

YİYECEK Nedir?


1 . Yenmeye elverişli olan her şey: "İçkiden yiyeceğe kadar her şeyi gemilere bu müessese temin ederdi."- S. F. Abasıyanık.
2 . sıfat Yenebilen.

YUMURTA Nedir?


1 . Bir dişinin vücudunda oluşan, yumurtlama ve döllenmeden sonra aynı türden bir canlı oluşturan hücre: "Balık yumurtası. Böcek yumurtası."- .
2 . Kanatlı hayvanların çoğalmasını sağlayan kabuklu bir besin maddesi.
3 . Tavuk yumurtası.
4 . anatomi Er bezi: "Koç yumurtası."- .
5 . halk ağzında Çorap onarmakta kullanılan, yumurta biçiminde, genellikle tahta veya mermerden kalıp.

A A A L M R S U Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Salamura,

6 Harfli Kelimeler

Alarma, Amasra, Masara, Masura, Sarmal, Sulama,

5 Harfli Kelimeler

Alarm, Almus, Arama, Maral, Marul, Masal, Salam, Salma, Salur, Samur, Sarma, Ulama,

4 Harfli Kelimeler

Alma, Amal, Arma, Arsa, Asal, Asar, Asla, Asma, Lama, Mala, Mars, Masa, Ruam, Sala, Sara, Sual, Suma, Sura, Ulam, Umar, Urla,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Ama, Ara, Asa, Lam, Mal, Mas, Ram, Rum, Rus, Sal, Sam, Sur, Ula,

2 Harfli Kelimeler

Al, Am, Ar, As, La, Ra, Su, Ur, Us,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.