SALAHİYETTAR (TDK)

Yetkili.

Salahiyettar kelimesi baş harfi S son harfi R olan bir kelime. Başında S sonunda R olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi A , üçüncü harfi L , dördüncü harfi A , beşinci harfi H , altıncı harfi İ , yedinci harfi Y , sekizinci harfi E , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi T , onbirinci harfi A , onikinci harfi R . Başı S sonu R olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

YETKİ Nedir?

Bir görevi, bir işi yasaların verdiği imkânlara göre, belli şartlarla yürütmeyi sağlayan hak, salahiyet, mezuniyet: "Büyük Millet Meclisi Başkumandanlık yetkilerini Mustafa Kemal Paşa'ya devretmişti."- T. Buğra.

YETKİLİ Nedir?


1 . Herhangi bir işte yetkisi olan (kimse), salahiyetli, salahiyettar: "Fabrikanın bir yetkilisi onlara açıklamalar yapıyordu."- T. Buğra.
2 . eskimiş Mezun.

A A A E H L R S T T Y İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Salahiyettar,

9 Harfli Kelimeler

Salahiyet, Sarahatle,

8 Harfli Kelimeler

Aleyhtar, Altayist, Hasretli, İstralya, Silahtar, Tahsilat, Tarihsel,

7 Harfli Kelimeler

Astarya, Hasetli, Hasiyet, Hayalat, Hayalet, İthalat, Laterit, Realist, Resital, Riyaset, Sarahat, Seyahat, Sirayet, Taharet, Tahliye,

6 Harfli Kelimeler

Ahiret, Alesta, Arasat, Arasta, Ariyet, Artist, Asalet, Asetat, Asliye, Atalet, Ateist, Esatir, Halita, Halter, Hareli, Harita, Haslet, Hasret, Hastel, Hayati, Hayrat, Hayret, İlarya, Layiha, Lehtar, Rayiha, Riayet, Risale, Riyala, Saatli, Salata, Serhat, Steril, Tahlis, Tahril, Tahsil, Tasrih, Tastir, Tatsal, Telhis,

5 Harfli Kelimeler

Ahali, Ahlat, Ahret, Aleyh, Altes, Ariya, Astar, Astat, Atari, Atlas, Atlet, Aysar, Haile, Halas, Halat, Halay, Halet, Halis, Haris, Harta, Hasar, Hasat, Haset, Hasta, Hatay, Hatta, Hayal, Hayat, Hayli, Hayta, Helis, Hilat, Hilye, Hisar, İhale, İhata, İhlas, İhtar, İlahe, İrsal,

4 Harfli Kelimeler

Ahar, Ahir, Ahit, Aile, Alay, Alet, Arsa, Arya, Asal, Asar, Asil, Asit, Asla, Asli, Asri, Asya, Ateh, Atel, Ayal, Ayar, Ayet, Ayla, Ehil, Elit, Elti, Erat, Eril, Esir, Etil, Etli, Hail, Hala, Hale, Hali, Halt, Hara, Hare, Hars, Hart, Hasa,

3 Harfli Kelimeler

Aha, Ahi, Ait, Ala, Ali, Alt, Ara, Ari, Art, Asa, Asi, Ast, Ata, Ate, Ati, Aya, Ela, Eti, Hal, Har, Has, Hat, Hay, Her, Hey, His, Hit, İla, İle, İrs, İsa, İta, İye, Leh, Ley, Lir, Ray, Ret, Rey, Sah,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Al, Ar, As, At, Ay, Eh, El, Er, Es, Et, Ey, Ha, He, İl, İs, İt, La, Le, Ra, Re, Se, Si, Ta, Te, Ti, Ya, Ye,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.