SAKİNLEŞTİRMEK (TDK)

Sakinleşmesini sağlamak, sessiz, dingin bir duruma getirmek.

Sakinleştirmek kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi A , üçüncü harfi K , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi İ , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi E , ondördüncü harfi K . Başı S sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DİNGİN Nedir?


1 . Sakin, durgun: "Çevredeki çınarlar, dingin bir gariplik içinde, ağır ağır, tek tek yapraklarını dökerdi."- A. İlhan.
2 . Hareket etmeyen, kımıldamayan.
3 . mecaz Gücü tükenmiş, yorgun, mecalsiz: "Dingin bir at."- .

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

SAĞLAM Nedir?


1 . Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil: "En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı."- F. R. Atay.
2 . Zarar görmemiş, bozulmamış: "Bütün eşya sağlam."- .
3 . Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli: "Kendisi uzun boylu, sağlam, orta yaşlı bir adamdır; ama yıprandığını söylüyor."- M. Ş. Esendal.
4 . Güvenilir: "Sağlam iş. Sağlam para."- .
5 . Gerçek, inanılır bir temeli olan: "Böyle sağlam adı nereden bulacaksın."- M. Ş. Esendal.
6 . zarf, halk ağzında (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak: "Sağlam bu gece perilere karıştım gitti."- H. R. Gürpınar.

SAĞLAMA Nedir?


1 . Sağlamak işi: "Kimse siyasi ve kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz."- Anayasa.
2 . matematik Bir problemin çözümü veya bir hesabın doğruluğunu denetlemek için yapılan kontrol işlemi, mizan.

SAĞLAMAK Nedir?


1 . Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek: "Biz bu ihtiyara son günlerinde hiç aklından geçirmediği bir saadet sağladık."- H. Taner.
2 . Elde etmek, sahip olmak: "... o sevimli yavru hâliyle sağladığı sempatinin büyük bir kısmını yitirmişti."- Y. N. Nayır.
3 . matematik Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak. sağlamak (II) (nsz) Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek.

SAKİ Nedir?

(İçkili toplantılarda) İçki dağıtan kimse.

SAKİN Nedir?


1 - Durgun, dingin: Sakin bir deniz .
2 - Sessiz.
3 - Kimseyi rahatsız etmeyen, kızgınlık göstermeyen.
4 - Huysuzluğu, rahatsızlığı azalmış ya da geçmiş.
5 - Bir yerde oturan.
6 - (Bir yerde) Oturan kimse, °sekene.

SAKİNLEŞME Nedir?

Sakinleşmek işi.

SESSİZ Nedir?


1 . Sesi olmayan, ses çıkarmayan.
2 . Ses, gürültü çıkarmadan yapılan: "Sessiz çalışma."- .
3 . Az konuşan, suskun.
4 . Yumuşak huylu, kendi hâlinde ve sakin (kimse): "Kız kardeşi Deniz Yolları levazımında çalışan sessiz bir adamla evlidir."- M. Ş. Esendal.
5 . zarf Ses ve gürültü çıkarmadan.
6 . isim, dil bilgisi Ünsüz.

A E E K K L M N R S T İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Sakinleştirmek,

13 Harfli Kelimeler

Sakinleştirme,

11 Harfli Kelimeler

Kestirilmek, Sakinleşmek,

10 Harfli Kelimeler

Aksilenmek, Aksileşmek, Asrileşmek, Ekşitilmek, Eskitilmek, Estirilmek, İstekleniş, İstenilmek, Katileşmek, Kestanelik, Kestirilme, Kirişlemek, Kistleşmek, Sakinlemek, Sakinleşme, Silktirmek, Sinirlemek, Şiniklemek, Teneşirlik,

9 Harfli Kelimeler

Aksilenme, Aksileşme, Arsenikli, Asileşmek, Asimetrik, Asrileşme, Eksantrik, Eksiltmek, Ekşitilme, Eleştirim, Entarilik, Erişilmek, Eriştelik, Eritilmek, Eskitilme, Estirilme, Etkileşim, İkilenmek, İkileşmek, İkiletmek, İletişmek, İrileşmek, İrkiltmek, İstenilme, Kaşmerlik, Katileşme, Kerametli, Keratinli, Kertilmek, Kestirmek, Kilermeni, Kinematik, Kirişleme, Kirlenmek, Kirletmek, Kistleşme, Mesirelik, Meslektaş, Metreslik, Nakletmek,

8 Harfli Kelimeler

Aksetmek, Alşimist, Asetilen, Asileşme, Asimetri, Askerlik, Eksilmek, Eksiltme, Ekşitmek, Ektirmek, Elastiki, Elektrik, Eleşkirt, Eleştiri, Erişilme, Eritilme, Erkinlik, Ermişlik, Eskitmek, Esmerlik, Esneklik, Esriklik, Esritmek, Estirmek, Eştirmek, Etkenlik, Etkinlik, İkilemek, İkilenme, İkileşme, İkiletme, İletişme, İnletmek, İrileşme, İrkilmek, İrkiltme, İskerlet, İskitler, İslenmek, İstenmek,

7 Harfli Kelimeler

Akrilik, Aksetme, Aksilik, Amirlik, Aritmik, Arsenik, Asimile, Asrilik, Aşermek, Ateşkes, Ateşlik, Atiklik, Ekilmek, Ekinlik, Eklenti, Ekmeksi, Eksikli, Eksilen, Eksiliş, Eksilme, Eksilti, Ekstrem, Ekşilik, Ekşimek, Ekşimik, Ekşimsi, Ekşitme, Ektilik, Ektirme, Elastik, Elimine, Emektar, Emirlik, Entrika, Eriklik, Erinlik, Erinmek, Eristik, Erişkin, Erişmek,

6 Harfli Kelimeler

Akseki, Aksine, Aktris, Aleksi, Alşimi, Anemik, Aritmi, Arkeen, Arktik, Asetik, Asilik, Askeri, Aşerme, Aşiret, Ateşin, Ateşli, Ekarte, Ekilme, Ekinti, Ekseri, Ekstra, Ekstre, Ekşili, Ekşime, Eleman, Elenti, Emanet, Emaret, Emekli, Enişte, Entari, Eriksi, Erimek, Erinme, Erişim, Erişme, Erişte, Eriten, Eritiş, Eritme,

5 Harfli Kelimeler

Akemi, Aklen, Aleni, Altes, Amele, Anele, Anemi, Anime, Anket, Antik, Antre, Arsin, Asker, Aslen, Astik, Ekili, Eklem, Ekler, Ekmek, Ekran, Eksen, Ekser, Eksik, Eksin, Elmas, Elmek, Email, Emare, Emlak, Emlik, Emsal, Emtia, Enlem, Ensar, Enser, Entel, Erika, Erime, Erkan, Erkek,

4 Harfli Kelimeler

Aile, Akik, Akil, Akim, Akis, Akit, Akli, Akne, Akse, Aksi, Alem, Alet, Alim, Amel, Amil, Amin, Amir, Amit, Arşe, Asil, Asit, Asli, Asri, Aşir, Atel, Ateş, Atik, Ekim, Ekin, Ekli, Ekme, Eksi, Ekşi, Ekti, Elan, Elek, Elem, Elik, Elim, Elit,

3 Harfli Kelimeler

Ait, Aks, Ali, Alt, Ani, Ant, Ari, Ark, Arş, Art, Asi, Ask, Ast, Aşk, Ate, Ati, Eke, Ela, Elk, Erk, Eti, İka, İki, İla, İle, İlk, İma, İni, İri, İrs, İsa, İta, İti, Kak, Kal, Kam, Kan, Kar, Kas, Kaş,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, Ar, As, Aş, At, Ek, El, Em, En, Er, Es, Eş, Et, İl, İm, İn, İs, İş, İt, Ke, Ki, La, Le, Me, Mi, Ne, Ra, Re, Se, Si, Şe, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.