SAKİNLEŞTİRİCİ (TDK)

Sakinleştirmeye yatıştırmaya yarayan (ilaç).

Sakinleştirici kelimesi baş harfi S son harfi İ olan bir kelime. Başında S sonunda İ olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi A , üçüncü harfi K , dördüncü harfi İ , beşinci harfi N , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi İ , onbirinci harfi R , onikinci harfi İ , onüçüncü harfi C , ondördüncü harfi İ . Başı S sonu İ olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

SAKİ Nedir?

(İçkili toplantılarda) İçki dağıtan kimse.

SAKİN Nedir?


1 - Durgun, dingin: Sakin bir deniz .
2 - Sessiz.
3 - Kimseyi rahatsız etmeyen, kızgınlık göstermeyen.
4 - Huysuzluğu, rahatsızlığı azalmış ya da geçmiş.
5 - Bir yerde oturan.
6 - (Bir yerde) Oturan kimse, °sekene.

SAKİNLEŞTİRME Nedir?

Sakinleştirmek işi.

YARA Nedir?


1 . Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik: "Mendilimi bir çatkı şekline sokarak başıma, yaramın üzerine sardım."- R. H. Karay.
2 . Bir şeyin iç veya dış yüzünde herhangi bir etki ile oluşan ve tehlikeli olabilen oyuk, gedik, yarık: "Geminin omurgasındaki yara."- .
3 . mecaz Dert, üzüntü, acı: "Bu yarayı deşmeyin."- .

YATI Nedir?

Gidilen yerde geceyi geçirme: "Yatıya bekleriz."- .

YATIŞ Nedir?

Yatma işi.

YATIŞTIRMA Nedir?

Yatıştırmak işi: "Her zamanki şakacılığı ve filozofça sözleri ile evin içindeki bu gergin havayı yatıştırmasını çok iyi becerirdi."- H. Taner.

A C E K L N R S T İ İ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Arsenikli, Entarilik, Esircilik, İranistik, İrkiltici, İrticalen, Keratinli, Kesintili, Siktirici, Tanecikli, Ticanilik,

8 Harfli Kelimeler

Elastiki, Esintili, İltisaki, İnceltiş, İncirlik, İskitler, İstişare, İşaretli, İticilik, Kanserli, Kestiriş, Serinlik, Silkiniş, Silkinti, Şirinlik, Taksirli, Tankerci, Terliksi, Tiksiniş,

7 Harfli Kelimeler

Arsenik, Askerci, Asrilik, Ateşlik, Canilik, Cinslik, Eksiliş, Eksilti, Elastik, Entrika, Erinlik, Eristik, Erişkin, Eritici, Erkinci, Esirlik, Eşitlik, Eşkinci, Eşkinli, Etkinci, İkincil, İkircil, İktiran, İlerici, İletici, İlistir, İlişken, İlişkin, İltisak, İncelik, İnceliş, İncitiş, İnkisar, İntikal, İntişar, İranist, İrkiliş, İrkinti, İrticai, İrtical,

6 Harfli Kelimeler

Acilen, Aksine, Aktris, Aleksi, Asetik, Asilik, Askeri, Aşiret, Ateşin, Ateşli, Ciklet, Cinsel, Ekinci, Ekinti, Ekstra, Ekşili, Entari, Eriksi, Eritiş, Esatir, Esinti, Esirci, Eskici, Etkili, İkinci, İkişer, İleniş, İletiş, İletki, İliksi, İlinek, İlinti, İlişik, İlişki, İlkeci, İlkten, İltica, İnikas, İnikat, İnilti,

5 Harfli Kelimeler

Aklen, Aleni, Altes, Anket, Antik, Antre, Arsin, Asker, Aslen, Astik, Cinai, Cinas, Cinli, Cirit, Ekici, Ekili, Ekran, Eksin, Elcik, Ensar, Ercik, Erciş, Erika, Erkan, Erkin, Erkli, Erlik, Eskil, Esrik, Eşkal, Eşkin, Eşlik, Etkin, Etlik, Etnik, İkici, İkili, İksir, İleri, İleti,

4 Harfli Kelimeler

Acil, Aile, Akil, Akis, Akit, Akli, Akne, Akse, Aksi, Alet, Arşe, Asil, Asit, Asli, Asri, Aşir, Atel, Ateş, Atik, Cali, Cani, Cari, Cart, Celi, Cenk, Cila, Cilt, Cins, Ecir, Ekin, Ekli, Eksi, Ekşi, Ekti, Elan, Elci, Elik, Elit, Elti, Enik,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Ait, Aks, Ali, Alt, Ani, Ant, Ari, Ark, Arş, Art, Asi, Ask, Ast, Aşk, Ate, Ati, Can, Car, Cer, Cet, Cin, Ela, Elk, Erk, Eti, İka, İki, İla, İle, İlk, İni, İri, İrs, İsa, İta, İti, Kal, Kan, Kar,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, Ar, As, Aş, At, Ce, Ek, El, En, Er, Es, Eş, Et, İl, İn, İs, İş, İt, Ke, Ki, La, Le, Ne, Ra, Re, Se, Si, Şe, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.