SAKAĞI (TDK)

Özellikle atlarda görülen ve insanlara da bulaşan ölümcül bir hayvan hastalığı, ruam.

Sakağı kelimesi baş harfi S son harfi I olan bir kelime. Başında S sonunda I olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi A , üçüncü harfi K , dördüncü harfi A , beşinci harfi Ğ , altıncı harfi I . Başı S sonu I olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

HASTA Nedir?


1 . Sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde olmayan, hastalanmış, rahatsız: "Annem o evin önü sofalı bir odasında hasta yatıyordu."- Y. K. Beyatlı.
2 . mecaz Aşırı düşkün, tutkun: "Maç hastası."- .
3 . argo Parasız, züğürt.
4 . teklifsiz konuşmada Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan.

HAYVAN Nedir?


1 . Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık: "İnce ruhlu insanlar gibi Atatürk de hayvanları severdi."- F. R. Atay.
2 . sıfat, mecaz Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).
3 . hakaret yollu Kızılan bir kimseye söylenen bir söz.
4 . halk ağzında At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık: "Zavallı hayvan bir saattir yüz okkadan fazla bir yükü sürüklüyordu."- Ö. Seyfettin.

İNSAN Nedir?


1 . İki eli bulunan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı.
2 . Kişi, şahıs, âdemoğlu, âdem evladı: "O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar."- H. Taner.
3 . sıfat, mecaz Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

ÖLÜMCÜL Nedir?


1 . Ölümle sona erme ihtimali olan veya ölümle sona eren: "Uslu yurttaşlar bu ölümcül sorumluluk karşısında her türlü direnişten vazgeçerler."- T. Uyar.
2 . Can çekişen.

ÖZELLİKLE Nedir?

Özel olarak, her şeyden önce, başta, hele, bilhassa, hususuyla, bahusus, mahsus: "Eşiğinde bulunduğu delilik üzerine konuşmaktan özellikle zevk alırmış."- H. Taner.

RUAM Nedir?

Sakağı.

A A I K S Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Sakağı,

4 Harfli Kelimeler

Ağsı, Asık, Askı, Iska, Kasa, Kısa, Sağı, Saka, Sığa,

3 Harfli Kelimeler

Ağa, Ağı, Aka, Akı, Aks, Asa, Ası, Ask, Kas, Kığ, Sağ, Sak, Sığ, Sık,

2 Harfli Kelimeler

Ağ, Ak, As,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.