SAHTELİK (TDK)

Sahte olma durumu: "Bu gibilerin sahteliğini sırıtan bir taraflarından görmek mümkündür."- Y. K. Beyatlı.

Sahtelik kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi A , üçüncü harfi H , dördüncü harfi T , beşinci harfi E , altıncı harfi L , yedinci harfi İ , sekizinci harfi K . Başı S sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GİBİ Nedir?


1 . ...-e benzer: "İn cin, uyanmadan denizin üstü boş gibidir."- H. Taner.
2 . zarf O anda, tam o sırada, hemen arkasından: "Haberi aldığı gibi yola çıktı."- .
3 . zarf İmişçesine, benzer biçimde: "Bu sade dekor, ölümün manzarasını ulvi bir tablo gibi güzelleştirmiştir."- O. S. Orhon.
4 . zarf ...-e yakışır biçimde: "İnsan gibi davrandı."- .

GÖRMEK Nedir?


1 - Göz yardımıyla bir şeyin varlığını algılamak, seçmek.
2 - Anlamak, kavramak, bilincine varmak, sezmek.
3 - Bir şeyi, bir yeri incelemek, gezmek.
4 - Yanına gidip konuşmak.
5 - Bir şey hakkında bir yargıya varmak, değerlendirmek.
6 - Tıbben incelemek, muayene etmek.
7 - Belirli bir zamanın içinde bir olaya tanık olmak, yaşamak; izlemek.
8 - Yapmak, etmek.
9 - Kendisine yapılmak, bir davranışla karşılaşmak.
10 - Almak. 1
1 - Bir şeye erişmek. 1
2 - Çok değer vermek. 1
3 - Bir işleme uğramak. 1
4 - (Yer için) Yüzü bir yöne doğru olmak, bakmak. 1
5 - Ziyaret etmek. 1
6 - Bir kimseyle karşılaşmak, rastlaşmak. 1
7 - Gözlerin görmediği durumlarda başka duyu organlarıyla algılamak. 1
8 - Sahne olmak, geçirmek. 1
9 - (Olumsuzu) Bir eylemin hiç yapılmadığını belirtir. 2
1 - Gezmek. 2
2 - Vermek. 2
3 - Karşı oyuncunun yapacağı vuruşu önceden kestirip ona göre durum almak.

MÜMKÜN Nedir?


1 . Olabilir.
2 . Muhtemel, olası.

SAHTE Nedir?


1 . Bir şeyin aslına benzetilerek yapılan, düzme, düzmece: "Köylü kadınlar boyunlarında sıra sıra sahte altınlar... taşırlardı."- Y. K. Beyatlı.
2 . Uydurma.
3 . mecaz Yapmacık: "Öteki çocuklar sahte bir sessizlikle sahte bir hamaratlık gösterisi içinde birer disiplin modeli olmuşlardı."- Ç. Altan.

TARA Nedir?

Bağ budamaya ya da ağaç kesmeye yarayan eğri bir tür bıçak.

TARAF Nedir?


1 . Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri: "Dört tarafı kesme billur kapaklı bir eski saat..."- R. H. Karay.
2 . Yön, yan, doğrultu: "Deniz tarafındaki çayırdan bir sürü koyun geçiyor."- M. Ş. Esendal.
3 . Yöre, yer: "Üsküdar tarafındaki evlerin camları kor gibi parlıyordu."- H. Taner.
4 . İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri: "Karşı tarafın adamları."- .
5 . Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi: "Baba tarafı zengin."- .
6 . Bir şeyin belli bölümü, kısmı: "Tiyatronun ön tarafı konuklara ayrıldı."- .

A E H K L S T İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Hasetlik, Sahtelik,

7 Harfli Kelimeler

Elastik, Hasetli,

6 Harfli Kelimeler

Aleksi, Asetik, Haseki, Haslet, Hastel, Hilkat, İsteka, Kalite, Kalsit, Lastik, Lateks, Selika, Tahlis, Tahsil, Tekila, Telaki, Telhis, Telkih, Teshil,

5 Harfli Kelimeler

Altes, Astik, Elhak, Eskil, Etlik, Haile, Halet, Halik, Halis, Haset, Helak, Helik, Helis, Hilat, İhale, İhlas, İlahe, İlhak, İlkah, İsale, İshal, İstek, İthal, Kahil, Kaset, Kasti, Katil, Kesat, Kesit, Ketal, Kitle, Lahit, Laski, Liste, Sahil, Sahte, Sakil, Sakit, Salik, Sathi,

4 Harfli Kelimeler

Ahit, Aile, Akil, Akis, Akit, Akli, Akse, Aksi, Alet, Asil, Asit, Asli, Ateh, Atel, Atik, Ehil, Ekli, Eksi, Ekti, Elik, Elit, Elti, Esik, Eski, Etik, Etil, Etki, Etli, Hail, Hale, Hali, Halk, Halt, Hela, Hile, İlah, İlke, İsal, Kail, Kale,

3 Harfli Kelimeler

Ahi, Ait, Aks, Ali, Alt, Asi, Ask, Ast, Ate, Ati, Ela, Elk, Eti, Hak, Hal, Has, Hat, His, Hit, İka, İla, İle, İlk, İsa, İta, Kah, Kal, Kas, Kat, Kel, Kes, Ket, Kil, Kit, Lak, Leh, Sah, Sak, Sal, Sek,

2 Harfli Kelimeler

Ah, Ak, Al, As, At, Eh, Ek, El, Es, Et, Ha, He, İl, İs, İt, Ke, Ki, La, Le, Se, Si, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.