SAFLIK (TDK)


1 . Saf olma durumu, temizlik, arılık, safiyet: "Yıldız bir çocuk saflığı ile gülümsedi."- A. Gündüz.
2 . mecaz Kolayca aldatılabilme durumu: "Gayet basit bir hile ile saflığımdan istifade ederek işi başardı."- R. N. Güntekin.

Saflık kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi A , üçüncü harfi F , dördüncü harfi L , beşinci harfi I , altıncı harfi K . Başı S sonu K olan 6 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARILIK Nedir?


1 . Temizlik.
2 . Katışıksızlık.
3 . Günahsızlık: "Aynı anda, gözlerini ovuşturduğunu, sonra bir çocuk arılığıyla gülümsediğini gördü."- T. Yücel. arılık (II) -ğı isim Kovanların konulduğu yer, kovanlık.

BASİT Nedir?


1 - Yapılması ya da anlaşılması kolay olan, karışık olmayan.
2 - Süssüz, gösterişsiz.
3 - Bilgi ve görgüsü sınırlı olan, bayağı, görgüsüz.
4 - Her zaman rastlanan, özelliği olmayan, olağan .
5 - Kolay.

ÇOCUK Nedir?


1 . Küçük yaştaki oğlan veya kız: "Çocuğun bir sütninesi vardı."- R. H. Karay.
2 . Soy bakımından oğul veya kız, evlat: "Anası olacak bir kadın çocuğu omuzundan yakalamış."- B. R. Eyuboğlu.
3 . Bebeklik ile erginlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak: "Çocuk köşeyi dönerken ana arkasından su içmeye gitti."- B. R. Eyuboğlu.
4 . Genç erkek.
5 . mecaz Büyükler arasında daha az yaşlı olan kişi.
6 . mecaz Büyüklere yakışmayacak biçimde düşüncesizce davranan kimse: "Otuz yaşında ama hâlâ çocuk."- .
7 . mecaz Belli bir işte yeteri kadar deneyimi ve yeteneği olmayan kimse.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

EDER Nedir?

Fiyat, paha, değer: "Bu kitabın ederi ne kadar?"- .

GÜNDÜZ Nedir?


1 . Günün sabahtan akşama kadar süren aydınlık bölümü.
2 . zarf Gündüz vaktinde: "Gündüz çalışmalı, gece uyumalı."- .

HİLE Nedir?


1 . Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, desise, entrika: "Gayet basit bir hile ile, saflığından istifade ederek işi başardı."- R. H. Karay.
2 . Çıkar sağlamak için bir şeye değersiz bir şey katma: "Bu sütte hile var."- .

İSTİFADE Nedir?

Yararlanma.

KOLAYCA Nedir?


1 . Oldukça kolay.
2 . zarf (kola'yca) Kolaylıkla, sıkıntı çekmeden: "Evi kolayca bulduk."- .

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

SAFİ Nedir?


1 . Katıksız, duru, temiz.
2 . Net.
3 . zarf (sa:'fi) Yalnız olarak, yalnız, sadece.

SAFİYET Nedir?

Saflık.

TEMİZ Nedir?


1 . Kirli, lekeli, pis, bulaşık olmayan, arı, pak, hijyen, hijyenik: "İçki yerine soğuk su, temiz ayran... var."- F. R. Atay.
2 . Özenle yapılmış: "Temiz iş. Temiz dayak."- .
3 . Çok az kullanılmış veya hiç kullanılmamış olan, özrü olmayan: "Temiz araba."- .
4 . Ahlakça lekesiz, necip, nezih: "Biraz fazla saf olmakla beraber çok temiz ve nazik bir çocuk..."- R. N. Güntekin.
5 . zarf Kirli, lekeli, bulaşık olmayan bir biçimde: "Temiz giyinmek."- .

TEMİZLİK Nedir?


1 . Temiz olma durumu, saffet, nezafet: "Kırk beş sene geçti, servi sandığının temizlik kokusu hâlâ burnumdadır."- R. H. Karay.
2 . Temiz durma veya tutma durumu: "Çocukları temizliğe alıştırmalı."- .
3 . Temizleme işi: "Yaşlı, ak saçlı, temizlik meraklısı, temizlik mütehassısı bir adamdı."- A. Ş. Hisar.
4 . argo Ortadan kaldırma, yok etme, öldürme.

A F I K L S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Saflık,

5 Harfli Kelimeler

Asklı, Aslık, Fasık, Fasıl, Faslı, Islak, Kaslı, Saklı, Salık,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Aklı, Alık, Asık, Asıl, Askı, Faks, Iska, Kısa, Klas, Salı, Sıla,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Aks, Ası, Ask, Fak, Fal, Fas, Kal, Kas, Kıl, Laf, Lak, Saf, Sak, Sal, Sık,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ak, Al, As, Fa, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.