SABİTLEŞTİRME (TDK)

Sabitleştirmek işi.

Sabitleştirme kelimesi baş harfi S son harfi E olan bir kelime. Başında S sonunda E olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi A , üçüncü harfi B , dördüncü harfi İ , beşinci harfi T , altıncı harfi L , yedinci harfi E , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi T , onuncu harfi İ , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi E . Başı S sonu E olan 13 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

SABİTLEŞTİRMEK Nedir?

Sabit duruma getirmek: "Bir türlü tutamaz, durduramaz, sabitleştiremezsiniz."- R. H. Karay.

A B E E L M R S T T İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

13 Harfli Kelimeler

Basitleştirme, Sabitleştirme,

10 Harfli Kelimeler

Basitleşme, Bileştirme, İbretialem, Sabitleşme, Tabiileşme, Tiritleşme,

9 Harfli Kelimeler

Altimetre, Asrileşme, Basiretli, Batimetre, Batimetri, Eleştirim, Estirilme, Şetaretli, Tebeşirli,

8 Harfli Kelimeler

Alşimist, Asileşme, Asimetri, Baterist, Belirtiş, Belirtme, Bertilme, Betimsel, Birleşim, Birleşme, Eleştiri, Erişilme, Eritilme, İletişme, İrileşme, İsabetli, İstişare, İşaretli, Sabretme, Şerbetli, Tatbilir, Teslimat, Titreşim, Titreşme,

7 Harfli Kelimeler

Ametist, Asimile, Baritli, Basiret, Başeser, Belemir, Beliriş, Belirme, Belirti, Besalet, Besteli, Beşamel, Beşaret, Beşerli, Bileşim, Bileşme, Biletme, Bilişme, Bireşim, Birleme, Bitirme, Bitişme, Embesil, Esritme, Estirme, Eştirme, Ettirme, İltibas, İltimas, İmtisal, İrtibat, İrtisam, İsmetli, İstemli, İsteşme, İstetme, İstiare, İstibat, İstimal, İşitsel,

6 Harfli Kelimeler

Abstre, Alşimi, Aritmi, Artist, Aşerme, Aşiret, Ateist, Ateşli, Bateri, Bereli, Bertme, Besili, Beşiri, Betili, Bileme, Bilmiş, Bilsat, Birsam, Bismil, Bitler, Bitlis, Bitter, Elbise, Emaret, Erişim, Erişme, Erişte, Eritiş, Eritme, Ertesi, Esaret, Esatir, Esirme, Esrime, Eşilme, İbaret, İletim, İletiş, İletme, İlişme,

5 Harfli Kelimeler

Altes, Amber, Amele, Atlet, Balet, Barem, Baret, Barit, Basil, Basit, Beleş, Belit, Berat, Beril, Beste, Beşer, Beşli, Beşme, Beter, Betim, Bilar, Bilet, Bilim, Bilir, Biliş, Bilme, Birim, Birli, Bitim, Bitiş, Bitli, Bitme, Ebeli, Elbet, Elmas, Email, Emare, Emsal, Emtia, Erbaş,

4 Harfli Kelimeler

Abes, Abis, Abli, Aile, Alem, Alet, Alim, Amel, Amil, Amir, Amit, Arşe, Asil, Asit, Asli, Asri, Aşir, Atel, Ateş, Bale, Bari, Bati, Beis, Bela, Beli, Bere, Beri, Besi, Beta, Beti, Biat, Bile, Bili, Bira, Biri, Bişi, Breş, Brit, Ebat, Ebet,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Abi, Ait, Ali, Alt, Ari, Arş, Art, Asi, Ast, Ate, Ati, Bal, Bar, Bas, Baş, Bat, Bel, Beş, Bet, Bir, Bit, Bre, Ebe, Ela, Eti, İla, İle, İma, İri, İrs, İsa, İta, İti, Lam, Leb, Leş, Lim, Lir, Mai,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Al, Am, Ar, As, Aş, At, Be, El, Em, Er, Es, Eş, Et, İl, İm, İs, İş, İt, La, Le, Me, Mi, Ra, Re, Se, Si, Şe, Ta, Te, Ti,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.