SABAUŞŞAK (TDK)

Türk müziğinde bir bileşik makam.

Sabauşşak kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi A , üçüncü harfi B , dördüncü harfi A , beşinci harfi U , altıncı harfi Ş , yedinci harfi Ş , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi K . Başı S sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİLEŞİK Nedir?


1 . Birleşerek oluşmuş, basit olmayan, mürekkep.
2 . kimya Kimyasal tepkimeler sonucu iki veya daha çok elementten oluşan ve bunlardan bağımsız fiziksel, kimyasal nitelikler gösteren (madde): "Su, bileşik bir maddedir."- .
3 . isim Ses ve görüntünün birlikte yer aldığı film parçası.

MAKAM Nedir?


1 . Mevki, kat, yer: "İnsan değil gökyüzündeki makamını şaşırarak yere inmiş bir melektir."- H. R. Gürpınar.
2 . müzik Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimi.

TÜRK Nedir?


1 . Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse: "Ne mutlu Türk'üm diyene!"- Atatürk.
2 . Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse: "Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur."- M. E. Yurdakul.

A A A B K S U Ş Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

6 Harfli Kelimeler

Kasaba,

5 Harfli Kelimeler

Akbaş, Basak, Başak, Başka, Kabus, Şaşaa, Uşşak,

4 Harfli Kelimeler

Abuk, Abus, Aksu, Baks, Kaba, Kasa, Saba, Saka, Şaka, Uşak,

3 Harfli Kelimeler

Aba, Abu, Aka, Aks, Asa, Ask, Aşk, Bak, Bas, Baş, Kas, Kaş, Kuş, Sak, Şak, Şua,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ak, As, Aş, Bu, Su, Şu, Us,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.