SAĞTÖRE (TDK)

Ahlak: "Sağtöre, her zaman umutlu olmayı gerektirmez."- M. C. Anday.

Sağtöre kelimesi baş harfi S son harfi E olan bir kelime. Başında S sonunda E olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi T , beşinci harfi Ö , altıncı harfi R , yedinci harfi E . Başı S sonu E olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AHLAK Nedir?


1 - Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kuralları, aktöre, töre, °moral, °etik.
2 - Belli bir toplumun belli bir döneminde bireysel ve toplumsal davranış kurallarını saptayan ve inceleyen bilim.
3 - İyi nitelikler, güzel huylar.

GEREK Nedir?


1 . İcap: "... millî güvenlik gereklerinin ihlal edilmesi ... hâlinde belirli bir toplantı ve gösteri yürüyüşünü yasaklayabilir."- Anayasa.
2 . sıfat Bir şeyin yapılabilmesi veya olabilmesi ona bağlı olan, lazım: "Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni."- Yunus Emre.

GEREKTİRME Nedir?

Gerektirmek işi, istilzam.

UMUTLU Nedir?

Umudu olan, umut besleyen, ümitli: "Bazı defa umutluyuz, bazen umutsuz... Bazı kere de o fena görüyorsa ben iyiye yürüyorum."- R. H. Karay.

ZAMAN Nedir?


1 . Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit: "Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım."- Ö. Seyfettin.
2 . Bu sürenin belirli bir parçası, vakit: "Efendiler, az söylemek çok yapmak zamanı gelmiştir."- A. İlhan.
3 . Belirlenmiş olan an.
4 . Çağ, mevsim: "Gül zamanı. Çocukluk zamanı."- .
5 . Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit.
6 . Dönem, devir: "Eski müdür zamanında hayli şımarmış olan bu miskin ve ukala herifi sepetledi."- H. Taner.
7 . Bir süre ile ilgili durum ve şartlar: "Sigarasını efkârlı olduğu zamanlar yaptığı gibi sık nefeslerle çabuk çabuk içiyordu."- H. Taner.
8 . gök bilimi Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram.
9 . dil bilgisi Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı: "Geldi, gelmiş, geliyor, gelecek, gelir."- .
10 . jeoloji Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri.

A E R S T Ö Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Sağtöre,

5 Harfli Kelimeler

Teras,

4 Harfli Kelimeler

Erat, Ötre, Rast, Rate, Rest, Sera, Sert, Star, Ster, Ters, Töre, Tras,

3 Harfli Kelimeler

Art, Ast, Ate, Örs, Öte, Ret, Sağ, Ser, Set, Sör, Tar, Tas, Ter, Tör, Tös,

2 Harfli Kelimeler

Ağ, Ar, As, At, Er, Es, Et, Ra, Re, Se, Ta, Te,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.