SAĞLAMLAŞTIRMAK (TDK)

Sağlam bir duruma getirmek, pekiştirmek.

Sağlamlaştırmak kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi L , beşinci harfi A , altıncı harfi M , yedinci harfi L , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi Ş , onuncu harfi T , onbirinci harfi I , onikinci harfi R , onüçüncü harfi M , ondördüncü harfi A , onbeşinci harfi K . Başı S sonu K olan 15 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

PEKİ Nedir?


1 . Evet: "Peki ama benim ne olduğumu henüz muayene etmediniz."- R. H. Karay.
2 . Pekâlâ.

PEKİŞTİRME Nedir?

Pekiştirmek işi.

PEKİŞTİRMEK Nedir?


1 . Sertleşmek, katılaştırmak.
2 . Sağlamlaştırmak, tahkim etmek.
3 . mecaz Güçlendirmek.

SAĞLAM Nedir?


1 . Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil: "En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı."- F. R. Atay.
2 . Zarar görmemiş, bozulmamış: "Bütün eşya sağlam."- .
3 . Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli: "Kendisi uzun boylu, sağlam, orta yaşlı bir adamdır; ama yıprandığını söylüyor."- M. Ş. Esendal.
4 . Güvenilir: "Sağlam iş. Sağlam para."- .
5 . Gerçek, inanılır bir temeli olan: "Böyle sağlam adı nereden bulacaksın."- M. Ş. Esendal.
6 . zarf, halk ağzında (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak: "Sağlam bu gece perilere karıştım gitti."- H. R. Gürpınar.

A A A A I K L L M M R S T Ğ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

15 Harfli Kelimeler

Sağlamlaştırmak,

14 Harfli Kelimeler

Masallaştırmak, Sağlamlaştırma,

13 Harfli Kelimeler

Masallaştırma,

12 Harfli Kelimeler

Sağlamlaşmak, Tasarımlamak,

11 Harfli Kelimeler

Alaşımlamak, Aşağılatmak, Ismarlatmak, Kaşağılatma, Sağırlaşmak, Sağlamlamak, Sağlamlaşma, Tasarımlama,

10 Harfli Kelimeler

Ağartılmak, Ağırlaşmak, Ağırlatmak, Aklaştırma, Akşamlatma, Alaşımlama, Alkışlatma, Astarlamak, Aşağılamak, Aşağılatma, Aşağısamak, Irmaklaşma, Ismarlamak, Ismarlatma, Kamaştırma, Karşıtlama, Kastarlama, Kaşağılama, Katırlaşma, Markalaşma, Rastlaşmak, Sağırlaşma, Sağlamlama, Sakarlaşma, Salaklaşma, Sallamamak, Sarılaşmak, Sarmalamak, Sataşılmak, Sıralatmak, Şamarlamak, Talaşlamak, Taraşlamak, Tasarlamak, Tasımlamak, Tımarlamak, Tıraşlamak, Tırmalamak,

9 Harfli Kelimeler

Ağartılma, Ağılaşmak, Ağırlamak, Ağırlaşma, Ağırlatma, Ağırsamak, Ağlamaklı, Aksatılma, Akşamlama, Akşamları, Aktarılma, Aktarmalı, Alıklaşma, Alımlamak, Alkışlama, Aralatmak, Aratılmak, Aratmamak, Arıklaşma, Arıklatma, Arılaşmak, Artakalma, Artıklama, Astarlama, Aşağılama, Aşağısama, Aşılatmak, Iraklaşma, Ismarlama, Kağıtlama, Karalatma, Karılaşma, Karışlama, Karşılama, Kartlaşma, Katarlama, Katılaşma, Makaslama, Malaklama, Malalamak,

8 Harfli Kelimeler

Ağartmak, Ağılamak, Ağılaşma, Ağırlama, Ağırsama, Ağıtlama, Ağlamalı, Ağlaşmak, Ağlatmak, Ağrıtmak, Aksırtma, Alalamak, Alımlama, Allaşmak, Altlamak, Altmışar, Araklama, Aralamak, Aralatma, Aralıkta, Aratılma, Arıklama, Arılamak, Arılaşma, Arkalama, Astarlık, Astırmak, Aşılamak, Aşılatma, Aşırtmak, Aştırmak, Atkılama, Iraksama, Iralamak, Iskalama, Islatmak, Kalamata, Kalastra, Kalıtsal, Kamalama,

7 Harfli Kelimeler

Ağarmak, Ağartma, Ağılama, Ağırşak, Ağıtsal, Ağlamak, Ağlamsı, Ağlaşma, Ağlatış, Ağlatma, Ağrımak, Ağrıtma, Akılsal, Aklaşma, Aksatış, Aksatma, Aksırma, Aktarım, Aktarış, Aktarma, Alakalı, Alakart, Alalama, Alarmak, Alışmak, Allamak, Allaşma, Almaşık, Almaşlı, Altışar, Altlama, Aralama, Aratmak, Arılama, Arıtmak, Arşıala, Asılmak, Asmalık, Astarlı, Astırma,

6 Harfli Kelimeler

Ağalık, Ağarık, Ağarma, Ağartı, Ağlama, Ağlatı, Ağrıma, Akasma, Akışma, Akıtma, Aklama, Aksama, Aksata, Alarma, Alaşım, Alışma, Allama, Altlık, Altmış, Amalık, Amasra, Araklı, Aralık, Aramak, Arasat, Arasta, Aratış, Aratma, Arıtma, Arkalı, Armalı, Artmak, Asalak, Asılma, Asmalı, Aşılma, Aşırma, Atalık, Atamak, Atılma,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Ağlak, Ağmak, Akala, Aksam, Akşam, Aktar, Aktaş, Alaka, Alarm, Alkım, Alkış, Allık, Almak, Almaş, Altık, Altlı, Araka, Arama, Arkıt, Artık, Artım, Artış, Artma, Askat, Asklı, Aslık, Asmak, Astar, Astım, Aşağı, Aşama, Aşlık, Aşmak, Atama, Atlas, Atmak, Atmık, Iltar, Irama,

4 Harfli Kelimeler

Ağıl, Ağım, Ağır, Ağış, Ağıt, Ağlı, Ağma, Ağrı, Ağsı, Akar, Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Alık, Alım, Alış, Allı, Alma, Altı, Amal, Amma, Arak, Arık, Arış, Arka, Arlı, Arma, Arsa, Artı, Asal, Asar, Asık, Asıl, Asım, Asır, Askı, Asla, Asma,

3 Harfli Kelimeler

Ağa, Ağı, Aka, Akı, Aks, Ala, Alt, Ama, Ara, Arı, Ark, Arş, Art, Asa, Ası, Ask, Ast, Aşı, Aşk, Ata, Ira, Irk, Kal, Kam, Kar, Kas, Kaş, Kat, Kığ, Kıl, Kır, Kış, Kıt, Lak, Lal, Lam, Lığ, Mal, Mas, Maş,

2 Harfli Kelimeler

Ağ, Ak, Al, Am, Ar, As, Aş, At, La, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.