SAĞLIKSIZ (TDK)


1 . Sağlık durumu iyi olmayan, sağlığı bozuk, sıhhatsiz.
2 . mecaz Sağlam, doğru, güvenilir olmayan.

Sağlıksız kelimesi baş harfi S son harfi Z olan bir kelime. Başında S sonunda Z olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi L , beşinci harfi I , altıncı harfi K , yedinci harfi S , sekizinci harfi I , dokuzuncu harfi Z . Başı S sonu Z olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BOZUK Nedir?


1 . Madenî para, bozuk para: "Hiç olmazsa birkaç kuruş bozuk ver!"- M. Ş. Esendal.
2 . sıfat Bozulmuş olan: "Daracık ve bozuk kaldırımlardan çamurlu sular akıyordu."- T. Buğra.
3 . sıfat Görevini yapamaz duruma gelmiş (organ): "Ağzındaki birkaç bozuk dişten şüphe ettim."- R. N. Güntekin.
4 . sıfat, mecaz Kötümser, gergin, huzursuz, karışık: "Bozgun sırasında Ankara'da meclisin havası pek bozuktu."- F. R. Atay.
5 . sıfat, mecaz Kızgın, sıkıntılı: "Süleyman'ı adada yüzü o kadar bozuk ve korkunç buldu ki."- H. E. Adıvar.

DOĞRU Nedir?


1 . Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı.
2 . Gerçek, yalan olmayan: "Doğru haber."- .
3 . Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun: "Bunları sana şimdiden söylemek daha doğrudur."- A. Gündüz.
4 . isim Gerçek, hakikat: "Söyleyin doğrusunu, siz insanoğlunun ahlaklı olabileceğine inanmıyorsunuz."- N. Ataç.
5 . isim, matematik İki nokta arasındaki en kısa çizgi: "İki noktadan yalnız bir doğru geçebilir."- .
6 . zarf Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde: "Çocuk doğru okudu."- .
7 . zarf Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca.
8 . zarf Yakın, yakınlarında: "Şafağa doğru otomobil sesi duyuldu."- F. R. Atay.
9 . edat Karşı yönünce: "Yüzü sapsarı bir kadın iskeleye doğru yürüdü."- S. F. Abasıyanık.
10 . mecaz Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GÜVENİLİR Nedir?

Güven duygusu veren, güvenilen: "Güvenilir kaynak. Güvenilir adam."- .

MECAZ Nedir?


1 . Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.
2 . Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

SAĞLAM Nedir?


1 . Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil: "En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı."- F. R. Atay.
2 . Zarar görmemiş, bozulmamış: "Bütün eşya sağlam."- .
3 . Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli: "Kendisi uzun boylu, sağlam, orta yaşlı bir adamdır; ama yıprandığını söylüyor."- M. Ş. Esendal.
4 . Güvenilir: "Sağlam iş. Sağlam para."- .
5 . Gerçek, inanılır bir temeli olan: "Böyle sağlam adı nereden bulacaksın."- M. Ş. Esendal.
6 . zarf, halk ağzında (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak: "Sağlam bu gece perilere karıştım gitti."- H. R. Gürpınar.

SAĞLIK Nedir?


1 . Vücudun hasta olmaması durumu, vücut esenliği, esenlik, sıhhat, afiyet: "Sağlığa zarar veren şeylerden kaçınmalı."- .
2 . Sağ, canlı, diri olma durumu: "Aradan dört beş yıl geçince bir yerden de haber gelmeyince sağlığından umutlarını kesmişler."- M. Ş. Esendal.

A I I K L S S Z Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Sağlıksız,

7 Harfli Kelimeler

Ağızlık, Ağızsıl, Akılsız, Asılsız, Askısız, Sakızlı,

6 Harfli Kelimeler

Ağızlı, Askılı, Azıklı, Kassıl, Kassız, Kılağı, Kılsız, Sağlık, Sazlık, Sığlık,

5 Harfli Kelimeler

Ağılı, Asılı, Asklı, Aslık, Azılı, Azlık, Islak, Islık, Issız, Kaslı, Kazıl, Kısas, Kıssa, Kızıl, Sakız, Saklı, Saksı, Salık, Sazlı, Sığla, Sıska, Sızak, Zağlı,

4 Harfli Kelimeler

Ağıl, Ağız, Ağlı, Ağsı, Akıl, Aklı, Alık, Asık, Asıl, Askı, Azık, Iğıl, Ilık, Isıl, Iska, Kazı, Kığı, Kısa, Klas, Sağı, Salı, Sası, Sığa, Sıkı, Sıla, Sızı,

3 Harfli Kelimeler

Ağı, Akı, Aks, Ası, Ask, Azı, Isı, Kal, Kas, Kaz, Kığ, Kıl, Kız, Lak, Laz, Lığ, Sağ, Sak, Sal, Saz, Sığ, Sık, Zağ,

2 Harfli Kelimeler

Ağ, Ak, Al, As, Az, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.