SAĞGÖRÜ (TDK)

Gerçekleri yanılmadan görebilme yeteneği, basiret, vizyon.

Sağgörü kelimesi baş harfi S son harfi Ü olan bir kelime. Başında S sonunda Ü olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi G , beşinci harfi Ö , altıncı harfi R , yedinci harfi Ü . Başı S sonu Ü olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BASİRET Nedir?

Sağgörü.

GERÇEK Nedir?


1 . Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat.
2 . Gerçeklik: "Her hâlde o gün imparatorluğun ölümü apaçık bir gerçekti."- H. E. Adıvar.
3 . Doğruluk: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek.
4 . sıfat Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki, reel: "Kâğıt paranın saymaca değeri varsa da gerçek değeri yoktur."- .
5 . sıfat Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici: "Gerçek elmas. Gerçek hikâye."- .
6 . sıfat Temel, başlıca, asıl: "Bir kişinin ahlaklı olması için, o benim dediğim gerçek ahlaka erişebilmesi için bir iç âlemi olmalıdır."- N. Ataç.
7 . sıfat Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan: "Bu peyzajdaki çiçekler son derece gerçek."- .
8 . sıfat Yapay olmayan.
9 . sıfat, felsefe Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan.

GÖRE Nedir?


1 . Bir şeye uygun olarak, bir şey uyarınca, gereğince: "... günün modasına göre taranmış saçlarıyla güzel bir kadın başı uzandı bahçeye."- N. Cumalı.
2 . Bakılırsa, hesaba katılırsa, göz önünde tutulunca, bakarak, nazaran: "Bilginlerin dediğine göre on milyona yakın Türk yurt değiştirdi."- N. Araz.

VİZYON Nedir?


1 . Görünüm.
2 . Ülkü.
3 . Sağgörü.
4 . sinema, TV (***) Gösterim.
5 . mecaz İleri görüş.

YANILMA Nedir?

Yanılmak işi: "Onların hakkımızda yanılmaları bizim istediğimiz noksandan değil..."- A. Ş. Hisar.

A G R S Ö Ü Ğ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Sağgörü,

5 Harfli Kelimeler

Göğüs,

4 Harfli Kelimeler

Görü, Öğür, Örgü,

3 Harfli Kelimeler

Gar, Gür, Örs, Örü, Sağ, Sör,

2 Harfli Kelimeler

Ağ, Ar, As, Ra, Üs,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.