SAĞCILAŞMAK (TDK)

Dünya görüşü sağa kaymak.

Sağcılaşmak kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi C , beşinci harfi I , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi K . Başı S sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DÜNYA Nedir?


1 . Güneşe yakınlık bakımından üçüncü gezegen, yer, yerküre, yer yuvarı, yer yuvarlağı, acun.
2 . Dış, çevre, ortam: "Biz dünyadan ayrı yaşarken dünya epey değişmiş."- H. C. Yalçın.
3 . İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu: "Batı dünyası. Doğu dünyası."- .
4 . Meslek veya iş birliği içinde bulunma, camia: "Ressamlar dünyasında onun yeri ayrıdır."- .
5 . zamir Elgün, herkes.
6 . mecaz Duygu, düşünce ve hayal âlemi: "Köprüye kadar kendi dünyaları içinde ne tatlı, ne özlü konuşurlardı."- Y. Z. Ortaç.

GÖRÜ Nedir?


1 . Görme yetisi.
2 . Bir yerin çevreyi görme özelliği, nezaret: "Buranın görüsü geniş."- .
3 . felsefe Dolaysız kavrama, birden kavrama.

GÖRÜŞ Nedir?


1 . Görme işi.
2 . Gözle bir şeyi algılama yetisi.
3 . Cezaevi ve hastanede yapılan ziyaret.
4 . mecaz Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargı, fikir.
5 . mecaz Benzerlerinden ayıran özellik, konsept.

KAYMA Nedir?


1 . Kaymak (II) işi.
2 . sinema, TV (***) Herhangi bir nedenle filmin atlaması, görüntünün perdeye veya ekrana tam olarak gelmemesi.

KAYMAK Nedir?


1 . Sütün veya yoğurdun yüzünde zar durumunda toplanan, açık sarı renkli, koyu yağlı katman.
2 . Sütü yayvan kaplar içinde ve hafif ateşte tutarak elde edilen koyu, yağlı öz.
3 . Yağmur ve selden sonra toprağın üzerinde kalan özlü tabaka.
4 . mecaz Bir şeyin en iyi ve seçkin bölümü.

KAYMAK Nedir?


1 - Düz, ıslak ya da kaygan bir yüzey üzerinde sürünerek kolayca yer değiştirmek.
2 - Kaygan bir yüzey üzerinde birdenbire dengesini yitirmek: Merdivenlerden inerken ayağı kaymış. .
3 - Yerini değiştirmek.
4 - Yer, durum değiştirmek.
5 - Bir yere doğru ilerlemek.
6 - Görüş, düşünce ya da tutumunu değiştirmek.
7 - "İstemeden bir şey yapmak" anlamıyla kimi deyimlerde geçer.
8 - Anlamı değişmek.
9 - Bir şey bulunduğu ya da bağlı olduğu yerden kurtulmak.

A A A C I K L M S Ğ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Sıcaklaşma,

9 Harfli Kelimeler

Acılaşmak, Ağılaşmak, Sıcaklama, Sığlaşmak,

8 Harfli Kelimeler

Acılaşma, Ağılamak, Ağılaşma, Ağlaşmak, Aşılamak, Iskalama, Kaslaşma, Sağalmak, Sağılmak, Sağlamak, Sağlamca, Sağlamcı, Sığlaşma, Sıklaşma,

7 Harfli Kelimeler

Ağılama, Ağlamak, Ağlamsı, Ağlaşma, Aklaşma, Akşamcı, Alışmak, Almaşık, Amcalık, Asılmak, Asmalık, Aşamalı, Aşılama, Aşılmak, Islamak, Kağşama, Kasılma, Kaşlama, Kısalma, Kışlama, Makaslı, Masalcı, Maşalık, Mıskala, Sağalma, Sağılma, Sağlama, Saklama, Salacak, Salkıma, Şaklama,

6 Harfli Kelimeler

Acıkma, Acımak, Ağalık, Ağlama, Akasma, Akışma, Aklama, Aksama, Alacak, Alaşım, Alışma, Amalık, Asalak, Asılma, Asmalı, Aşılma, Cağlık, Cakalı, Camlık, Iklama, Islama, Kamacı, Kamalı, Kasacı, Kasalı, Kaşağı, Kaşıma, Kısaca, Lakacı, Lamacı, Maaşlı, Maslak, Maşacı, Maşala, Maşalı, Mıskal, Sağlam, Sağlık, Sağmak, Sağmal,

5 Harfli Kelimeler

Acıma, Ağcık, Ağlak, Ağmak, Akala, Aksam, Akşam, Alaca, Alaka, Alkım, Alkış, Almak, Almaş, Asklı, Aslık, Asmak, Aşağı, Aşama, Aşlık, Aşmak, Camlı, Camsı, Islak, Kalas, Kalcı, Kalım, Kalış, Kalma, Kamış, Kasım, Kaslı, Kasma, Kaşlı, Kılma, Kısma, Kışla, Lağım, Makas, Malak, Malca,

4 Harfli Kelimeler

Ağcı, Ağıl, Ağım, Ağış, Ağlı, Ağma, Ağsı, Akıl, Akım, Akış, Aklı, Akma, Alık, Alım, Alış, Alma, Amal, Amca, Asal, Asık, Asıl, Asım, Askı, Asla, Asma, Aşık, Aşım, Aşma, Caka, Cılk, Iska, Kala, Kama, Kasa, Kısa, Klas, Laka, Lama, Maaş, Mala,

3 Harfli Kelimeler

Acı, Ağa, Ağı, Aka, Akı, Aks, Ala, Ama, Asa, Ası, Ask, Aşı, Aşk, Cağ, Cam, Cık, Cıs, Kal, Kam, Kas, Kaş, Kığ, Kıl, Kış, Lak, Lam, Lığ, Mal, Mas, Maş, Sac, Sağ, Sak, Sal, Sam, Sığ, Sık, Şak, Şal, Şık,

2 Harfli Kelimeler

Ağ, Ak, Al, Am, As, Aş, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.