SAĞBEĞENİ (TDK)

Güzeli çirkinden ayırt edebilme yetkisinin en yükseği.

Sağbeğeni kelimesi baş harfi S son harfi İ olan bir kelime. Başında S sonunda İ olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi A , üçüncü harfi Ğ , dördüncü harfi B , beşinci harfi E , altıncı harfi Ğ , yedinci harfi E , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi İ . Başı S sonu İ olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

AYIRT Nedir?

Fark: "Ününün, sinemamıza getirdiği özel duyarlığın ayırdında bile değildi."- S. İleri.

ÇİRKİN Nedir?


1 . Göze veya kulağa hoş gelmeyen, güzel karşıtı: "Kız öyle müstesna bir güzelliğe sahip olmamakla beraber çirkin de değildi."- H. R. Gürpınar.
2 . Hoş olmayan, yakışık almayan (davranış veya söz): "Bu boş ve çirkin iddiayı bir kere de onun ağzından işitmek istedim."- Ö. Seyfettin.
3 . Karanlık, dalavereli, şüpheli: "Dedikodular artmış, o da bu çirkin işler içinde kalmak istemediğinden çekilmiş."- M. Ş. Esendal.

EDEBİ Nedir?


1 - Yazınsal.
2 - Yazınsal değeri olan.

GÜZEL Nedir?


1 . Göze ve kulağa hoş gelen, hayranlık uyandıran, çirkin karşıtı: "Güzel kız. Güzel çiçek."- . "Yalının en güzel odası bizimdi."- .
2 . İyi, hoş: "Güzel şey canım, milletvekili olmak!"- Ç. Altan.
3 . Beklenene uygun düşen ve başarı düşüncesi uyandıran: "Güzel bir fırsat."- .
4 . Soyluluk ve ahlaki üstünlük düşüncesi uyandıran: "Güzel duygular. Güzel hareketler."- .
5 . Görgü kurallarına uygun olan.
6 . Sakin, hoş (hava): "Güzel bir gece."- .
7 . Okşayıcı, aldatıcı, kandırıcı: "Güzel vaatler."- .
8 . Pek iyi, doğru: "Güzel güzel amma!"- .
9 . isim Güzel kız veya kadın.
10 . isim Güzellik kraliçesi. 1
1 . zarf Hoşa giden, beğenilen, iyi, doğru bir biçimde: "Güzel konuştu."- . 1
2 . zarf Adamakıllı, şiddetli: ": Karıkoca bu kuzu yüzünden güzel bir kavga ettiler"- Ö. Seyfettin.

YETKİ Nedir?

Bir görevi, bir işi yasaların verdiği imkânlara göre, belli şartlarla yürütmeyi sağlayan hak, salahiyet, mezuniyet: "Büyük Millet Meclisi Başkumandanlık yetkilerini Mustafa Kemal Paşa'ya devretmişti."- T. Buğra.

A B E E N S Ğ Ğ İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Sağbeğeni,

6 Harfli Kelimeler

Beğeni,

5 Harfli Kelimeler

Basen, Besin, Besni, Seben,

4 Harfli Kelimeler

Abes, Abis, Bani, Beis, Besi, Bina, Eğin, Eğsi, Ense, Esen, Esin, Esna, İane, İbne, İğne, Nebi, Nesi, Nisa, Sabi, Sena, Sene, Sine,

3 Harfli Kelimeler

Abe, Abi, Ani, Asi, Bağ, Ban, Bas, Ben, Bin, Ebe, Eğe, İsa, Nas, Sağ, San, Sen, Sin,

2 Harfli Kelimeler

Ab, Ağ, An, As, Be, En, Es, İğ, İn, İs, Ne, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.