SIVAŞTIRMAK (TDK)


1 . Bulaştırmak, üstüne sürmek.
2 . Sıvık veya sıvışık duruma getirmek.

Sıvaştırmak kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi I , üçüncü harfi V , dördüncü harfi A , beşinci harfi Ş , altıncı harfi T , yedinci harfi I , sekizinci harfi R , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi K . Başı S sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BULAŞTIRMAK Nedir?

Bulaşmasına yol açmak.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

GETİRMEK Nedir?


1 . Gelmesini sağlamak: "Dün bir deri bir kemik hâlinde eve getirip bırakmışlar."- R. N. Güntekin.
2 . (-de) Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak.
3 . (-i) Erişmek veya eriştiğini sanmak: "Baharı getirdik."- .
4 . (nsz) İleri sürmek: "Örnek getirmek."- .
5 . (nsz) Sebep olmak, ortaya çıkarmak: "Bu rüzgâr kar getirir."- .
6 . (-i) İletmek, bildirmek: "Bir zabit nefes nefese şu haberi getirdi."- O. S. Orhon.
7 . (nsz) Sağlamak: "Haftada bir cuma günleri işleyen küçük bir kahve ayda ne kadar gelir getirirse."- Ö. Seyfettin.
8 . Bir makama atamak veya seçmek.
9 . (yardımcı fiil) Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar: "Ateh getirmek. Nedamet getirmek."- .

SIVIK Nedir?

Yumuşak kıvamlı, suyu fazla: "Sıvık hamur."- .

SIVIŞIK Nedir?


1 . Yapışıp bulaşan: "Üç çocuk, üzerlerine sıvışık bir madde sürülmüş birer dilim ekmeği geveleyip duruyorlar."- H. R. Gürpınar.
2 . mecaz Bir kimsenin yanından ayrılmayarak insanı tedirgin eden (kimse).

SÜRME Nedir?


1 . Sürmek işi.
2 . Kapı kanadını içeriden kapama, dolap kapağını yerinde tutma vb. işlere yarayan ve yuvası içinde ileri geri sürülebilen sistem, sürgü: "Kapıyı kapadı. Üstünde anahtar ve sürme yoktu."- P. Safa.
3 . Masa ve dolapta küçük çekmece.
4 . sıfat Sürülerek kullanılan: "Sürme kapı. Sürme kapak."- . Birleşik Sözler sürme iskele http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=sürme iskele&EskiSoz=sürme&GeriDon=2 iç sürme http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=iç sürme&EskiSoz=sürme&GeriDon=2 kökten sürme http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=kökten sürme&EskiSoz=sürme&GeriDon=2 top sürme http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=top sürme&EskiSoz=sürme&GeriDon=2 sürme (II) isim Kirpik diplerine sürülen siyah boya, sürme, is: "Genç güzel aşçı kadının kirpiklerinde sürme, parmaklarında kına yoktu."- A. Gündüz.

SÜRMEK Nedir?


1 - Yönetip yürütmek, °sevk etmek.
2 - Önüne katıp götürmek.
3 - Uzatmak, ileri doğru itmek.
4 - Dokundurmak, değdirmek.
5 - Oturduğu, bulunduğu yer ya da ülkeden ceza olarak başka bir yer ya da ülkeye göndermek, °nefyetmek.
6 - Bir maddeyi bir yüzey üzerine ince bir tabaka olarak yaymak ya da dökmek,serpmek.
7 - Bir malı satışa sunmak, piyasaya çıkarmak.
8 - Yasal olmayan yolla piyasaya para çıkarmak.
9 - Herhangi bir durum içinde bulunmak.
10 - Pulluk ya da sabanla toprağı işlemek. 1
1 - Olmaya devam etmek. 1
2 - Zaman geçmek. 1
3 - Zaman almak. 1
4 - Yetişip ortaya çıkmak, bitmek, yeşermek. 1
5 - (Özne olarak iç ya da karın sözcüklerini aldığında) Olağandan daha çok, daha sık ve sulu dışkı çıkarmak.

ÜSTÜNE Nedir?


1 . İlişkin, üzerine, dair: "Arkadaşım aşk ve evlilik üstüne konuşulacak şeyler bulmuştu."- S. F. Abasıyanık.
2 . Hesabına: "Kahveci içilen kahveleri Esat Ağanın üstüne yazıyor."- M. Ş. Esendal.
3 . ...-e göre, uygun olarak: "Paris'e yazıldı. Oradan ölçü üstüne gönderdiler, insan Paris'e kendi gidip diktirmeli."- M. Ş. Esendal.
4 . ...-den sonra: "Ben rakının üstüne şarap içmem diyecek oldu."- H. Taner.
5 . Kendinden önce gelen sözün ikileme biçiminde anlamını pekiştirmek ve sıklığını ifade etmek için kullanılan bir söz: "Memleketten mektup mektup üstüne para istemiyorlardı o sıralarda..."- S. F. Abasıyanık.

VEYA Nedir?


1 . Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut: "Ben Atatürk'le üç veya iki defa karşılaştım."- B. Felek.
2 . Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz: "Sen, ben veya başka birileri."- .

A A I I K M R S T V Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Sıvaştırmak,

10 Harfli Kelimeler

Sıvaştırma,

9 Harfli Kelimeler

Sarıkamış,

8 Harfli Kelimeler

Aksırtma, Astırmak, Aşırtmak, Aştırmak, Isırtmak, Kıstırma, Kıvırtma, Kıvratma, Sarkıtma, Sarmaşık, Sıktırma, Sırıtmak, Sıvaşmak, Sıvatmak, Sıvışmak, Şarkımsı, Taşırmak, Tıksırma,

7 Harfli Kelimeler

Aksatış, Aksırış, Aksırma, Aktarım, Aktarış, Arıtmak, Astırma, Aşırmak, Aşırtma, Aştırma, Atışmak, Isırmak, Isırtma, Isıtmak, Iskarta, Işıtmak, Kamışsı, Karamsı, Karışım, Karışma, Katışma, Kırışma, Kırıtma, Kıvırma, Kıvrama, Sakırtı, Savaşım, Sıkışma, Sırımak, Sırıtma, Sıvamak, Sıvaşma, Sıvatma, Sıvışma, Şakırtı, Şavkıma, Şımarık, Takışma, Taraksı, Tasarım,

6 Harfli Kelimeler

Akışma, Akıtış, Akıtma, Aratış, Arıtım, Arıtış, Arıtma, Artmak, Aşırma, Aşırtı, Atışma, Iramak, Irktaş, Isırma, Isıtma, Işımak, Işıtma, Karıma, Karşıt, Kastar, Kaşıma, Kavram, Kıraat, Kıvrım, Kravat, Maksat, Marsık, Mastar, Maşrık, Matrak, Rastık, Sarkış, Sarkıt, Sarkma, Sarmak, Satmak, Savmak, Sırıma, Sıvama, Şakıma,

5 Harfli Kelimeler

Karat, Aksam, Akşam, Aktar, Aktaş, Akvam, Arkıt, Artık, Artım, Artış, Artma, Askat, Asmak, Astar, Astım, Aşırı, Aşmak, Atmak, Atmık, Avrat, Avşar, Irama, Irmak, Iskat, Istar, Işıma, Iştır, Kamış, Karış, Karma, Karst, Karşı, Kasım, Kasır, Kasıt, Kasma, Kaşar, Katar, Katım, Katır,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akım, Akış, Akma, Akva, Arak, Arık, Arış, Arka, Arma, Arsa, Artı, Asar, Asık, Asım, Asır, Askı, Asma, Aşar, Aşık, Aşım, Aşıt, Aşma, Atak, Ataş, Atık, Atım, Atış, Atkı, Atma, Avam, Avar, Irak, Iska, Işık, Işkı, Itır, Kama, Kara, Karı,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Aks, Ama, Ara, Arı, Ark, Arş, Art, Asa, Ası, Ask, Ast, Aşı, Aşk, Ata, Ira, Irk, Isı, Kam, Kar, Kas, Kaş, Kat, Kav, Kır, Kış, Kıt, Mas, Maş, Mat, Ram, Sak, Sam, Sav, Sık, Sır, Şak, Şat, Şık,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Am, Ar, As, Aş, At, Av, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.