SIVIŞMA (TDK)

Sıvışmak işi: "Ben duvar kenarından sessizce sıvışmaya kalkıştım."- Y. K. Karaosmanoğlu.

Sıvışma kelimesi baş harfi S son harfi A olan bir kelime. Başında S sonunda A olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi I , üçüncü harfi V , dördüncü harfi I , beşinci harfi Ş , altıncı harfi M , yedinci harfi A . Başı S sonu A olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DUVAR Nedir?


1 . Bir yapının yanlarını dışa karşı koruyan, iç bölümlerini birbirinden ayıran, taş, tuğla vb. gereçlerden yapılan veya örülen dikey düzlem.
2 . Bir toprak parçasını sınırlayan taş, tuğla, kerpiçten yapılan engel: "Karabaş, bostan duvarının gölgesinde öğle uykusuna serilir."- Y. Z. Ortaç.
3 . mecaz Sonuç alınamayan yer.
4 . mecaz Engel: "İki arkadaşın arasında aşılmaz bir duvar vardı."- .
5 . spor Voleybolda ağ üzerinde karşı takım oyuncusunun vuruşuna karşı koyma.

KALKIŞ Nedir?

Kalkma işi.

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

KENAR Nedir?


1 . Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı, yaka: "O sırada karşı taraçadaki kadın elinde pirinç tası olduğu hâlde taraçanın kenarına kadar geldi."- O. V. Kanık.
2 . Bir şeyi çevreleyen çizgi.
3 . Pervaz, çizgi, antika, baskı vb. çevre süsleri: "Bu mendilin kenarı ötekinden daha sade."- .
4 . Merkezden uzak olan, kuytu, ıssız, sapa, tenha yer: "Ağır, ihtiyar misafirler kenarda bir odadan çıktılar."- M. Ş. Esendal.
5 . Yan.
6 . matematik Bir biçimi sınırlayan çizgilerden her biri: "Bir üçgenin kenarları."- .

SESSİZCE Nedir?

Sessiz bir biçimde, sessiz olarak, sessizcesine: "Üç kere bağrıştılar, ben de sessizce ağladım."- M. Ş. Esendal.

SIVI Nedir?

Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen akışkan cisim, mayi, likit.

SIVIŞMA Nedir?

Sıvışmak işi: "Ben duvar kenarından sessizce sıvışmaya kalkıştım."- Y. K. Karaosmanoğlu.

SIVIŞMAK Nedir?


1 . Bulaşmak, yayılmak, sıvaşmak.
2 . mecaz Haber vermeden sessizce gidivermek, kaçmak: "Yalnız biriniz kapısını tutsun ki polis geldiğinde bir yere sıvışmış olmasın."- H. Taner.

A I I M S V Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Sıvışma,

5 Harfli Kelimeler

Işıma,

4 Harfli Kelimeler

Asım, Aşım, Sıma, Sıva, Sıvı,

3 Harfli Kelimeler

Ası, Aşı, Isı, Mas, Maş, Sam, Sav,

2 Harfli Kelimeler

Am, As, Aş, Av,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.