SIRNAŞIK (TDK)

Can sıktığına, rahatsız ettiğine aldırmadan bir kimseden sürekli, yalvarırcasına istekte bulunan ve bu isteğinde direnen (kimse).

Sırnaşık kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi I , üçüncü harfi R , dördüncü harfi N , beşinci harfi A , altıncı harfi Ş , yedinci harfi I , sekizinci harfi K . Başı S sonu K olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALDI Nedir?

"söylemeye başladı" anlamında kullanılan bir söz: "Aldı Kerem. Aldı Köroğlu."- .

DİREN Nedir?

Dirgen.

İSTEK Nedir?


1 . Bir şeye duyulan eğilim, arzu, şevk: "Yanıma yaklaşan gölge, o eski şarkıyı gerçek bir istekle tekrarlıyordu."- Ç. Altan.
2 . Yerine getirilmesi başkasından istenilen şey, talep: "Bu adamın istekleri bitmiyor."- .
3 . dil bilgisi İstek ve niyet kavramı veren isteme kipi: "Göreyim, göresin, göre."- .
4 . ruh bilimi Belirli bir gereksinimi karşılayacağı düşünülen nesne veya duruma karşı duyulan özlem, arzu.

KİMSE Nedir?

Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi: "Kimsenin girdisi çıktısı, alacağı borcu ile uğraşmak istemiyordum."- N. Cumalı.

RAHATSIZ Nedir?


1 . Rahatı olmayan, tedirgin, huzursuz.
2 . Rahat kullanılmayan, sıkıntı, tedirginlik veren: "Bu sandalye pek rahatsız."- .
3 . Hasta, keyifsiz.

SÜRE Nedir?

Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, °müddet: Uzun bir iyileşme süresinden sonra askere gitmiş .

SÜREK Nedir?


1 . Süren, devam eden zaman.
2 . sıfat Hızlı süren, hızlı giden.
3 . halk ağzında Satmak için pazara götürülen hayvan sürüsü.

SÜREKLİ Nedir?


1 . Kesintisiz olarak süren, kalıcı, devamlı, baki, daimî.
2 . zarf Uzun süreli olarak, daima.
3 . dil bilgisi Ötümlü.

YALVARI Nedir?

Yalvarmak eylemi, yakarı.

A I I K N R S Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Sırnaşık,

7 Harfli Kelimeler

Aksırış, Sakınış, Sarışın,

6 Harfli Kelimeler

Anırış, Arınış, Karşın, Sarkış, Şırnak,

5 Harfli Kelimeler

Akşın, Arşın, Aşırı, Aşkın, Işkın, Kanış, Karın, Karış, Karşı, Kasır, Kasnı, Kıran, Kısır, Kısış, Kışın, Kışır, Nakıs, Nakış, Nasır, Sakın, Sanık, Sanrı, Sarık, Sarış, Sınık, Sınır, Sırık, Şarkı, Şırak,

4 Harfli Kelimeler

Akın, Akış, Anık, Arık, Arış, Asık, Asır, Askı, Aşık, Irak, Isın, Iska, Işık, Işın, Işkı, Kanı, Karı, Kars, Kına, Kısa, Rakı, Raks, Sanı, Sarı, Sıkı, Sıra, Şans, Şark, Şıra,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Aks, Anı, Arı, Ark, Arş, Ası, Ask, Aşı, Aşk, Ira, Irk, Isı, Kan, Kar, Kas, Kaş, Kın, Kır, Kış, Nar, Nas, Sak, San, Sık, Sır, Şak, Şan, Şık,

2 Harfli Kelimeler

Ak, An, Ar, As, Aş, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.