SIRNAŞIKÇA (TDK)

Sırnaşığa yakışır bir biçimde.

Sırnaşıkça kelimesi baş harfi S son harfi A olan bir kelime. Başında S sonunda A olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi I , üçüncü harfi R , dördüncü harfi N , beşinci harfi A , altıncı harfi Ş , yedinci harfi I , sekizinci harfi K , dokuzuncu harfi Ç , onuncu harfi A . Başı S sonu A olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BİÇİM Nedir?

Biçme işi: "Buğday biçim zamanı."- . biçim (II) isim
1 . Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkal: "İtalya elçiliği bugüne değin ilk biçimini korumuştur."- S. Birsel.
2 . Yakışık alan şekil, uygun şekil: "Söylediklerimden çok, söyleyiş biçimi etkili oluyor kalabalığın üstünde."- A. İlhan.
3 . Herhangi bir şeyin benzeri.
4 . Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.
5 . Tarz: "İngiliz biçimi ceketler, sıcak iklimler için yapılmış kısa pantolonlar."- F. R. Atay.
6 . bilişim Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.
7 . bilişim Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.
8 . edebiyat Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil: "Gazel, mesnevi, rubai, sone birer şiir biçimidir."- .

YAKI Nedir?

Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp deri üzerine uygulanan, beden ısısıyla vücuda yapışan, koyuca lapa: "Hardal yakısı."- .

YAKIŞ Nedir?

Yakma işi.

A A I I K N R S Ç Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Sırnaşıkça,

8 Harfli Kelimeler

Saçkıran, Sırnaşık,

7 Harfli Kelimeler

Aksırış, Çanaksı, Çankırı, Çıkarış, Iskarça, Kaçırış, Karaşın, Karınsa, Nakışçı, Sakınış, Sarıkçı, Sarışın,

6 Harfli Kelimeler

Anasır, Anırış, Arakçı, Arıkçı, Arınış, Çakşır, Çırnık, Irakça, Iskaça, Karşın, Kasınç, Sarkaç, Sarkış, Sarnıç, Şarkçı, Şırnak,

5 Harfli Kelimeler

Akran, Aksan, Akşın, Arkaç, Arşın, Aşırı, Aşkın, Çakar, Çakın, Çakır, Çakış, Çakra, Çanak, Çarık, Çarka, Çarşı, Çasar, Çıkan, Çıkar, Çıkın, Çıkış, Çıkra, Çınar, Çırak, Irkçı, Işkın, Kaçar, Kaçış, Kanış, Karın, Karış, Karşı, Kasır, Kasnı, Kaşan, Kaşar, Kıraç, Kıran, Kısır, Kısış,

4 Harfli Kelimeler

Açan, Açar, Açık, Açış, Açkı, Akaç, Akar, Akça, Akın, Akış, Anaç, Anık, Anka, Araç, Arak, Arık, Arış, Arka, Arsa, Asar, Asık, Asır, Askı, Aşar, Aşçı, Aşık, Çakı, Çark, Çıkı, Çıra, Irak, Isın, Iska, Işık, Işın, Işkı, Kaça, Kaçı, Kana, Kanı,

3 Harfli Kelimeler

Açı, Aka, Akı, Aks, Ana, Anı, Ara, Arı, Ark, Arş, Asa, Ası, Ask, Aşı, Aşk, Çak, Çan, Çar, Çın, Ira, Irk, Isı, Kaç, Kan, Kar, Kas, Kaş, Kıç, Kın, Kır, Kış, Nar, Nas, Saç, Sak, San, Sık, Sır, Şak, Şan,

2 Harfli Kelimeler

Aç, Ak, An, Ar, As, Aş, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.