SIRASIYLA (TDK)

Sırası gelince, sırasına dikkat ederek, sıra izleyerek: "Sonra sırasıyla zayıf, zayıfın arkadaşı ve Salih geldiler."- S. F. Abasıyanık.

Sırasıyla kelimesi baş harfi S son harfi A olan bir kelime. Başında S sonunda A olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi I , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi S , altıncı harfi I , yedinci harfi Y , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi A . Başı S sonu A olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ARKA Nedir?


1 . Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı, ön karşıtı: "Evin arkasında bahçe var."- .
2 . Bir şeyin sırt durumunda olan yüzeyi: "Çocuğun arkası ağrıyormuş."- .
3 . Geri kalan bölüm, kısım: "Masalın arkası. Yazının arkası."- .
4 . Art, peş.
5 . Otururken sırtın dayandığı yer: "Otomobile bindiğimiz zaman başını arkaya yaslamış, gözlerini yummuştu."- T. Buğra.
6 . İnsanın vücudu, bedeni: "Arkasında beli kemerli, dar, şık bir pardösü vardı."- R. H. Karay.
7 . sıfat Arkada olan, arkada bulunan.
8 . mecaz Kayırıcı: "Memur olmak için büyük bir arka gerek."- H. R. Gürpınar.
9 . mecaz Geçmiş, geride kalmış zaman: "Bütün gözler arkaya, maziye çevrilmişti."- Y. K. Beyatlı.

ARKADAŞ Nedir?


1 . Birbirlerine karşı sevgi ve anlayış gösteren kimselerden her biri, yaren.
2 . Bir ortamda birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik: "Nedret'in arkadaşları bizi nezaketen davet ettiler."- M. Yesari.

DİKKAT Nedir?


1 . Duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplama, uyanıklık: "Dikkatle bakınca güvertedeki insanların gidip gelişini kolaylıkla seçebiliyor."- Y. K. Karaosmanoğlu.
2 . ünlem "Dikkat ediniz!" anlamında bir uyarı sözü.
3 . mecaz İlgi, özen.

EDER Nedir?

Fiyat, paha, değer: "Bu kitabın ederi ne kadar?"- .

GELİN Nedir?


1 . Evlenmek için hazırlanmış, süslenmiş kız veya yeni evlenmiş kadın.
2 . Aileye evlenme yoluyla girmiş olan kadın.

GELİNCE Nedir?


1 - bir konu bittikten sonra sözü başka bir konuya geçirmeye yarar.
2 - ayrıcalık gösteren bir düşünceye geçildiğini anlatır.

SIRASIYLA Nedir?

Sırası gelince, sırasına dikkat ederek, sıra izleyerek: "Sonra sırasıyla zayıf, zayıfın arkadaşı ve Salih geldiler."- S. F. Abasıyanık.

ZAYIF Nedir?


1 . Eti, yağı az olan, sıska, cılız, arık (insan veya hayvan): "Uzun boylu, zayıf, ellilik bir hanım."- S. M. Alus.
2 . Görevini yapacak yeterli gücü olmayan: "Zayıf bir ordu. Gözleri zayıf."- .
3 . mecaz Sağlamlığı, dayanıklılığı olmayan: "Zayıf bir yapı."- .
4 . mecaz Önemli, güvenilir olmayan: "Zayıf bir bilgi."- .
5 . mecaz Çok az: "Zayıf bir ihtimal."- .
6 . Enerjisi, etkisi, yoğunluğu az olan: "Radyoda uzak bir istasyonun zayıf sesini duydu. Zayıf ışık."- .
7 . isim Başarısızlığı gösteren not.
8 . mecaz Bilgi yönünden yeterli olmayan, yeteneksiz: "Zayıf bir öğretmen."- .
9 . mecaz Kişilik ve ruhsal yönden gereği kadar güçlü olmayan: "Zayıf ve uydurma bir âşık bu cevaba karşı perişan olurdu."- A. Gündüz.

A A I I L R S S Y Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Sırasıyla,

7 Harfli Kelimeler

Saraylı, Sayısal,

6 Harfli Kelimeler

Alaysı, Asyalı, Ayarlı, Ayrılı, Saralı, Sarılı, Sayılı, Sayrıl, Sıralı, Yaralı, Yasalı,

5 Harfli Kelimeler

Asılı, Aysar, Salsa, Salya, Saray, Sayrı, Sırlı, Yasal, Yaslı, Yassı,

4 Harfli Kelimeler

Alay, Arlı, Arsa, Arya, Asal, Asar, Asıl, Asır, Asla, Asya, Ayal, Ayar, Ayla, Aylı, Ayrı, Isıl, Sala, Salı, Sara, Sarı, Sası, Saya, Sayı, Sıla, Sıra, Yalı, Yara, Yarı, Yasa, Yısa,

3 Harfli Kelimeler

Ala, Ara, Arı, Asa, Ası, Aya, Ayı, Ira, Isı, Ray, Sal, Say, Sır, Yal, Yar, Yas, Yıl, Yır,

2 Harfli Kelimeler

Al, Ar, As, Ay, La, Ra, Ya,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.