SIRADANLIK (TDK)

Sıradan olma durumu: "Sıradanlık her zaman kötülüğü de ardı sıra taşır."- S. İleri.

Sıradanlık kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi I , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi D , altıncı harfi A , yedinci harfi N , sekizinci harfi L , dokuzuncu harfi I , onuncu harfi K . Başı S sonu K olan 10 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

İLERİ Nedir?


1 . Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı.
2 . Bir şeyin ulaşılacak yönü: "Yolun ilerisi düz."- .
3 . Henüz gelmemiş zaman, gelecek, sonra.
4 . sıfat Önde bulunan: "İleri karakol. İleri hat."- .
5 . sıfat Doğrusundan daha çok gösteren (saat): "Saat beş dakika ileridir."- .
6 . sıfat, mecaz Benzerlerini geride bırakmış: "İleri fikirler."- .
7 . zarf Öne doğru, ileri doğru: "Masayı biraz ileri çekelim."- .
8 . ünlem "Amaca doğru durmadan yürü" anlamında bir seslenme sözü: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!"- Atatürk.
9 . spor Temel duruşta ayak uçlarının gösterdiği yön.

KÖTÜ Nedir?


1 . İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, hoşa gitmeyen, fena, iyi karşıtı: "Kötü bir kalem."- .
2 . Zararlı, tehlikeli: "Kötü adam."- .
3 . Korku, endişe veren: "Yabancının bu kötü kasdına yalnız azmimizle karşı koyduk."- R. E. Ünaydın.
4 . Kaba ve kırıcı: "Kızına söylemedik kötü lakırtı bırakmamış."- M. Ş. Esendal.
5 . Kişi veya toplum üzerinde olumsuz etkileri olan.
6 . zarf Aşırı, çok: "Kız, oğlana kötü tutuldu."- .

SIRADAN Nedir?

Herhangi bir, bayağı, alelade: "Bu kabil angaryalar sıradan bir memurun yaşamına hiç değilse bir renk ve canlılık katabilir."- H. Taner.

ZAMAN Nedir?


1 . Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit: "Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım."- Ö. Seyfettin.
2 . Bu sürenin belirli bir parçası, vakit: "Efendiler, az söylemek çok yapmak zamanı gelmiştir."- A. İlhan.
3 . Belirlenmiş olan an.
4 . Çağ, mevsim: "Gül zamanı. Çocukluk zamanı."- .
5 . Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit.
6 . Dönem, devir: "Eski müdür zamanında hayli şımarmış olan bu miskin ve ukala herifi sepetledi."- H. Taner.
7 . Bir süre ile ilgili durum ve şartlar: "Sigarasını efkârlı olduğu zamanlar yaptığı gibi sık nefeslerle çabuk çabuk içiyordu."- H. Taner.
8 . gök bilimi Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram.
9 . dil bilgisi Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı: "Geldi, gelmiş, geliyor, gelecek, gelir."- .
10 . jeoloji Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri.

A A D I I K L N R S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

Sıradanlık,

8 Harfli Kelimeler

Alkarısı, Dalkıran, Kadınsal, Kalandır, Kaldıran, Nadaslık, Sandıklı,

7 Harfli Kelimeler

Asırlık, Aslında, Isıalan, Kadınlı, Kadınsı, Kandıra, Karınlı, Karınsa, Kındıra, Nadaslı, Nasırlı, Sadaklı, Saldırı, Sarıklı, Sarılık, Sıradan, Skandal,

6 Harfli Kelimeler

Adaklı, Akdarı, Alındı, Analık, Anasıl, Anasır, Anılık, Anısal, Araklı, Aralık, Arılık, Arkalı, Arslan, Askılı, Danslı, Darlık, Iraklı, Irksal, Kadran, Karalı, Karılı, Karslı, Kasalı, Kınalı, Kırsal, Sakalı, Sandal, Sandık, Saralı, Sarılı, Sarkıl, Sıralı,

5 Harfli Kelimeler

Adalı, Adına, Adsal, Aklan, Akran, Aksan, Alkan, Analı, Andık, Anlak, Anlık, Ardak, Ardıl, Asılı, Asklı, Aslan, Aslık, Dalak, Dalan, Dalsı, Dılak, Islak, Islık, Kadar, Kadın, Kalan, Kalas, Kalın, Kanal, Kanlı, Karın, Karlı, Kasır, Kaslı, Kasnı, Kılır, Kınlı, Kıran, Kısır, Lıkır,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adıl, Adlı, Akar, Akıl, Akın, Aklı, Alan, Aldı, Alık, Alın, Anal, Anık, Anka, Arak, Arda, Arık, Arka, Arlı, Arsa, Asal, Asar, Asık, Asıl, Asır, Askı, Asla, Dana, Dank, Dans, Dara, Darı, Ilık, Irak, Isıl, Isın, Iska, Kadı, Kala, Kana,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aka, Akı, Aks, Ala, Ana, Anı, Ara, Arı, Ark, Asa, Ası, Ask, Dal, Dar, Ira, Irk, Isı, Kal, Kan, Kar, Kas, Kıl, Kın, Kır, Lak, Lan, Nal, Nar, Nas, Sak, Sal, San, Sık, Sır,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Al, An, Ar, As, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.