SIRACAGİLLER (TDK)

Sıraca otu, bit otu, aslanağzı vb. bitkileri içine alan, iki çeneklilerden bir bitki familyası.

Sıracagiller kelimesi baş harfi S son harfi R olan bir kelime. Başında S sonunda R olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi I , üçüncü harfi R , dördüncü harfi A , beşinci harfi C , altıncı harfi A , yedinci harfi G , sekizinci harfi İ , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi L , onbirinci harfi E , onikinci harfi R . Başı S sonu R olan 12 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ALAN Nedir?


1 . Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha.
2 . Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran.
3 . Yüz ölçümü.
4 . Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılan geniş yer.
5 . mecaz Bir çalışma çevresi: "Sanat kapalı bir alan değildir; sanat eseri herkes için, bütün toplum için yaratılır."- N. Ataç.
6 . fizik İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası: "Yer çekimi alanı. Mıknatıs alanı. Elektrik alanı."- .
7 . sinema, TV (***) Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü.
8 . spor Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha.

ASLANAĞZI Nedir?


1 - Sıracaotugillerden, türlü renkte, güzel, kokusuz çiçekleri olan bir bitki (Antirrhinum).
2 - Havuz kenarlarına konan ve ağzından su akan aslan biçiminde süs taşı.

BİTKİ Nedir?

Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı, nebat.

ÇENE Nedir?


1 . Canlılarda baş bölümünde yer alan, kemik veya kıkırdak ile desteklenen, altlı üstlü dişleri taşıyan ve ağzın kapanıp açılmasını saplayan kasları üzerinde barındıran iki parçaya verilen ad: "Çenesinin, başının bütün iskeleti peksimeti çiğnedikçe daha açık olarak meydana çıkıyordu."- H. E. Adıvar.
2 . Mengene, kerpeten vb. araçların eşyayı sıkıştıran karşılıklı iki parçasından her biri.
3 . denizcilik Baş bodoslamasının omurga ile birleştiği yer, çarık.
4 . mecaz Çok konuşma huyu, gevezelik: "Sende de çene var ha!"- .
5 . halk ağzında Köşe.

ÇENEK Nedir?


1 . Tohumda embriyoyu kaplayan etli bölüm: "Bakla, fasulye gibi bitkilerin tohumlarında ikişer çenek bulunur."- .
2 . hayvan bilimi Kuşların gagasını oluşturan alt ve üst bölümlerden her biri.
3 . hayvan bilimi Böceklerde ağzın iki yanında bulunan parçalayıcı sert organ.

ÇENEKLİ Nedir?

Çeneği olan.

FAMİLYA Nedir?


1 . Aile: "Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi."- F. R. Atay.
2 . biyoloji Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile: "Karabuğdaygiller. İzmaritgiller. Gelincikgiller."- .
3 . halk ağzında Karı, eş.

SIRACA Nedir?

Deride ve genellikle boyunda görülen, lenf düğümlenmelerinin şişkinliğiyle beliren tüberküloz türü: "Elif'i almış, başında keli, boynunda sıracası, sırtında da paçavra entarisiyle getirmişti."- E. E. Talu.

A A C E G I L L R R S İ Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

Sıracagiller,

9 Harfli Kelimeler

Gerillacı,

8 Harfli Kelimeler

Sigaracı, Sigaralı,

7 Harfli Kelimeler

Esrarcı, Esrarlı, Gerilla, Israrla,

6 Harfli Kelimeler

Acırga, Algler, Argali, Arılar, Asgari, Celali, Cilalı, Galeri, Risale, Saralı, Sarıca, Seracı, Sıraca, Sigala, Sigara,

5 Harfli Kelimeler

Aracı, Carlı, Celal, Celil, Esrar, Gaile, Gasil, Gelir, Gırla, Glase, Ilgar, Israr, İrsal, İsale, Lagar, Legal, Ralli, Rical, Sagar, Salcı, Salgı, Sallı, Sargı, Sarig, Sergi, Sigar, Sille,

4 Harfli Kelimeler

Acar, Acil, Agel, Aile, Algı, Alil, Allı, Arlı, Arsa, Asal, Asar, Asıl, Asır, Asil, Asla, Asli, Asri, Cali, Cari, Celi, Cila, Ecir, Elci, Elli, Ergi, Eril, Esir, Gacı, Gala, Gale, Gali, Geri, Gres, Gril, İare, İcar, İcra, İlca, İlga, İlla,

3 Harfli Kelimeler

Ace, Acı, Ala, Alg, Ali, Ara, Arı, Ari, Asa, Ası, Asi, Car, Cer, Cgs, Cıs, Ela, Erg, Gar, Gır, Gri, Ira, İla, İle, İrs, İsa, Lal, Lig, Lir, Sac, Sal, Sel, Ser, Sır,

2 Harfli Kelimeler

Al, Ar, As, Ce, El, Er, Es, Ge, İl, İs, La, Le, Ra, Re, Se, Si,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.