SIRITKANLIK (TDK)

Sırıtkan olma durumu: "Söz, suratı her zaman asabi bir sırıtkanlıkla gergin olan zayıf, uzun boylu bir efendiye verildi."- M. Ş. Esendal.

Sırıtkanlık kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi I , üçüncü harfi R , dördüncü harfi I , beşinci harfi T , altıncı harfi K , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi L , onuncu harfi I , onbirinci harfi K . Başı S sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ASABİ Nedir?


1 . Sinirli: "Bu sebepsiz ağrılar gibi onun her şeyi asabi mizacının belirtisi idi."- T. Buğra.
2 . Sinirle ilgili, sinirsel.

BOYLU Nedir?


1 . Boyu olan.
2 . Boyu benzerlerinden uzun olan: "Sahneye birbirinden enli ve boylu dört taze birbiri ardınca girdi."- H. E. Adıvar.

DURU Nedir?


1 - Bulanıklığı olmayan, temiz, °berrak.
2 - (Ten için) Pürüzsüz.
3 - (Dil, biçem için) Gereksiz yabancı öğelerden arınmış, yalın, karışık olmayan.
4 - Suyu çok, sulu, koyu olmayan (şurup, ayran, çorba vb.).

EFENDİ Nedir?


1 . Günümüzde bey unvanından farklı olarak özel adlardan sonra kullanılan ikinci derecede bir unvan: "Yeni ev, Rüstem Efendi'ye kiraya verildi."- Y. Z. Ortaç.
2 . Buyruğu yürüyen, sözü geçen kimse: "Köylü memleketin efendisidir."- Atatürk.
3 . Koca: "Bizim efendi artık geceleri de eve gelmiyor."- C. Uçuk.
4 . ünlem (efe'ndi) Hizmetlilere seslenilirken kullanılan bir söz.
5 . ünlem (efe'ndi) Erkekler için kullanılan bir seslenme sözü: "Efendi! Allah'ın emriyle kızını bana ver."- S. F. Abasıyanık.
6 . mecaz Görgülü, nazik, kibar.
7 . eskimiş Eğitim görmüş kişiler için özel adlardan sonra kullanılan unvan.

ESEN Nedir?

Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı, sıhhatli, salim.

GERGİN Nedir?


1 . Gerilmiş durumda olan: "Gergin tel. Gergin kiriş."- .
2 . Buruşuğu, kırışığı olmayan (cilt): "Siyah jarse elbisesi içinde, hâlâ diri, gergin vücuduyla güzel ve ihtişamlıydı."- P. Safa.
3 . mecaz Bozulacak duruma gelmiş olan (ilişki): "Arkadaşımın kocasıyla arası gergin."- .
4 . mecaz Huzursuz, sinirli: "Dudaklarında gergin, cali bir tebessümle ilerledi."- P. Safa.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SIRITKAN Nedir?

Sürekli sırıtan, sırıtma huyu olan: "Çantamı kapıyor ve sırıtkan suratı hâlâ bana dönük olarak uzaklaşıp gidiyor."- Y. K. Karaosmanoğlu.

SIRITKANLIK Nedir?

Sırıtkan olma durumu: "Söz, suratı her zaman asabi bir sırıtkanlıkla gergin olan zayıf, uzun boylu bir efendiye verildi."- M. Ş. Esendal.

SURA Nedir?


1 - Yumuşak, ince bir tür ipekli kumaş.
2 - Bu kumaştan yapılmış olan.

UZUN Nedir?


1 . İki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa karşıtı.
2 . Başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan, çok süren: "Uzun ince bir yoldayım / Gidiyorum gündüz gece."- Âşık Veysel.
3 . zarf Ayrıntılı, derinlemesine: "Uzun düşündüğünü unuttuğu ve düşüncelerinin yönünü kaybettiği bir anda yemeğe çağırdılar."- H. E. Adıvar.

VERİ Nedir?


1 . Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done: "İstatistik veriler."- .
2 . Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler: "Bir romanın verileri."- .
3 . Bilgi, data.
4 . matematik Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.
5 . bilişim Olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi.

ZAMAN Nedir?


1 . Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit: "Zaman geçtikçe hafifleyecek yerde, daha ziyade ağırlaşan bir vicdan azabı duyarım."- Ö. Seyfettin.
2 . Bu sürenin belirli bir parçası, vakit: "Efendiler, az söylemek çok yapmak zamanı gelmiştir."- A. İlhan.
3 . Belirlenmiş olan an.
4 . Çağ, mevsim: "Gül zamanı. Çocukluk zamanı."- .
5 . Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit.
6 . Dönem, devir: "Eski müdür zamanında hayli şımarmış olan bu miskin ve ukala herifi sepetledi."- H. Taner.
7 . Bir süre ile ilgili durum ve şartlar: "Sigarasını efkârlı olduğu zamanlar yaptığı gibi sık nefeslerle çabuk çabuk içiyordu."- H. Taner.
8 . gök bilimi Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram.
9 . dil bilgisi Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı: "Geldi, gelmiş, geliyor, gelecek, gelir."- .
10 . jeoloji Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri.

ZAYIF Nedir?


1 . Eti, yağı az olan, sıska, cılız, arık (insan veya hayvan): "Uzun boylu, zayıf, ellilik bir hanım."- S. M. Alus.
2 . Görevini yapacak yeterli gücü olmayan: "Zayıf bir ordu. Gözleri zayıf."- .
3 . mecaz Sağlamlığı, dayanıklılığı olmayan: "Zayıf bir yapı."- .
4 . mecaz Önemli, güvenilir olmayan: "Zayıf bir bilgi."- .
5 . mecaz Çok az: "Zayıf bir ihtimal."- .
6 . Enerjisi, etkisi, yoğunluğu az olan: "Radyoda uzak bir istasyonun zayıf sesini duydu. Zayıf ışık."- .
7 . isim Başarısızlığı gösteren not.
8 . mecaz Bilgi yönünden yeterli olmayan, yeteneksiz: "Zayıf bir öğretmen."- .
9 . mecaz Kişilik ve ruhsal yönden gereği kadar güçlü olmayan: "Zayıf ve uydurma bir âşık bu cevaba karşı perişan olurdu."- A. Gündüz.

A I I I K K L N R S T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Sarkıntılık, Sırıtkanlık,

9 Harfli Kelimeler

Aksırıklı, Kasıntılı, Sakıntılı, Tırnaklık,

8 Harfli Kelimeler

Akıntılı, Katırlık, Kılkıran, Kıratlık, Kırıtkan, Kırkıntı, Kısırlık, Natırlık, Rastıklı, Sanıklık, Sarkıntı, Sırıtkan, Tanıklık, Tanrılık, Tıksırık, Tırnaklı, Tırnaksı,

7 Harfli Kelimeler

Aksırık, Altınsı, Anıklık, Arıklık, Asırlık, Askılık, Askıntı, Iraklık, Kakıntı, Kakırtı, Kalıntı, Kanıtlı, Karılık, Karınlı, Karıntı, Kartlık, Kasıntı, Kasıtlı, Katıklı, Katılık, Katkılı, Kıkırtı, Kırıntı, Kısalık, Kısıntı, Kısıtlı, Kıtıklı, Lakırtı, Nasırlı, Sakıntı, Sakırtı, Salıntı, Sarıklı, Sarılık, Satılık, Sıkılık, Sıkıntı, Sınırlı, Sırıtık, Sırtlan,

6 Harfli Kelimeler

Akıntı, Alıntı, Anılık, Anırtı, Anıtlı, Anıtsı, Arılık, Asıltı, Asıntı, Askılı, Atkılı, Ikıntı, Iraklı, Irksal, Isırık, Itırlı, Karılı, Karlık, Karslı, Kartlı, Kınalı, Kırklı, Kırlık, Kırnak, Kırsal, Kısrak, Kıstak, Kıtlık, Rastık, Saklık, Saltık, Sarılı, Sarkık, Sarkıl, Sarkıt, Sıkkın, Sıklık, Sıralı, Takılı, Talkın,

5 Harfli Kelimeler

Aklık, Altık, Altın, Anlık, Antlı, Arkıt, Artık, Artın, Asılı, Asklı, Aslık, Atılı, Iltar, Iskat, Islak, Islık, Istar, Itlak, Kalık, Kalın, Kalıt, Kanık, Kanıt, Kanlı, Karık, Karın, Karlı, Karst, Kasık, Kasır, Kasıt, Kaslı, Kasnı, Katık, Katır, Katkı, Katlı, Kılık, Kılır, Kınık,

4 Harfli Kelimeler

Akıl, Akın, Aklı, Alık, Alın, Altı, Anık, Anıt, Arık, Arlı, Artı, Asık, Asıl, Asır, Askı, Atık, Atıl, Atkı, Atlı, Ilık, Irak, Isıl, Isın, Iska, Itır, Kanı, Kant, Karı, Kars, Kart, Kask, Kast, Katı, Kına, Kırk, Kısa, Kıta, Klan, Klas, Kral,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Aks, Alt, Anı, Ant, Arı, Ark, Art, Ası, Ask, Ast, Ira, Irk, Isı, Kak, Kal, Kan, Kar, Kas, Kat, Kıl, Kın, Kır, Kıt, Lak, Lan, Nal, Nar, Nas, Sak, Sal, San, Sık, Sır, Tak, Tal, Tan, Tar, Tas, Tık,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, An, Ar, As, At, La, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.