SIRITKAN (TDK)

Sürekli sırıtan, sırıtma huyu olan: "Çantamı kapıyor ve sırıtkan suratı hâlâ bana dönük olarak uzaklaşıp gidiyor."- Y. K. Karaosmanoğlu.

Sırıtkan kelimesi baş harfi S son harfi N olan bir kelime. Başında S sonunda N olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi I , üçüncü harfi R , dördüncü harfi I , beşinci harfi T , altıncı harfi K , yedinci harfi A , sekizinci harfi N . Başı S sonu N olan 8 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BANA Nedir?

Ben zamirinin yönelme durumu ekli biçimi.

DÖNÜK Nedir?


1 - Dönmü?
2 - Yönelmi?

GİDİ Nedir?


1 . Azarlama sözü: "Seni gidi seni!"- .
2 . Bir şeye duyulan özlem ve isteği belirtmek için kullanılan bir söz: "Hey gidi günler hey! Hey gidi gençlik hey!"- .
3 . sıfat, halk ağzında Ahlaksız, pezevenk.

KAPI Nedir?


1 . Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı.
2 . Bu açıklıktaki açılıp kapanan kanat: "Evlerin kapılarında kocaman yeşil bronz tokmaklar vardı."- S. F. Abasıyanık.
3 . Tavla oyununda iki pul üst üste getirilerek karşı oyuncunun o haneyi kullanmasına engel olunan yer.
4 . Devlet dairesi: "Hükûmet kapısı."- .
5 . mecaz Gelir, geçim, kısmet sağlayan yer, kaynak veya imkân: "Onların başvuracağı her kapıya gitmiş."- S. F. Abasıyanık.
6 . mecaz Gidere yol açan gereksinim: "Bayram geldi, yine masraf kapıları açıldı."- .
7 . mecaz Ev gezmesi için gidilen yer: "Bugün yine kaç kapı dolaştın?"- .

KARA Nedir?

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: "Havamız da karamız da denizlerimiz de kirli olduğuna göre..."- H. Taner.

OLAN Nedir?


1 - olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
2 - ad tamlaması belirtileni durumunda bulunan bir addan sonra getirildiğinde o adın sıfatı değerinde bir birleşik oluşturur.

SIRITKAN Nedir?

Sürekli sırıtan, sırıtma huyu olan: "Çantamı kapıyor ve sırıtkan suratı hâlâ bana dönük olarak uzaklaşıp gidiyor."- Y. K. Karaosmanoğlu.

SIRITMA Nedir?

Sırıtmak işi: "Bu karşılıklı sırıtma ne kadar sürüyor, bilmem."- Y. Z. Ortaç.

SURA Nedir?


1 - Yumuşak, ince bir tür ipekli kumaş.
2 - Bu kumaştan yapılmış olan.

SÜREKLİ Nedir?


1 . Kesintisiz olarak süren, kalıcı, devamlı, baki, daimî.
2 . zarf Uzun süreli olarak, daima.
3 . dil bilgisi Ötümlü.

UZAK Nedir?


1 . Yakın olmayan yer: "Fazla uzağa gitme."- .
2 . sıfat Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı: "Mualla, uzaklardan bir ses duyar gibi oldu."- P. Safa.
3 . sıfat Arada çok zaman bulunan: "Uzak bir gelecekte neler olacağı bilinmez."- .
4 . sıfat Eli, gücü veya hükmü yetişmez: "O böyle işlerden pek uzaktır."- .
5 . sıfat İhtimali az olan: "Ben bu işi çok uzak görüyorum."- .
6 . sıfat Ayrı, birbiriyle yakın ilgisi olmayan: "Ne iyi! Sizinle birlikte uzak şeylerden bahsedebileceğiz."- P. Safa.

A I I K N R S T Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

Sarkıntı, Sırıtkan, Tırnaksı,

7 Harfli Kelimeler

Askıntı, Karıntı, Kasıntı, Sakıntı, Sakırtı,

6 Harfli Kelimeler

Akıntı, Anırtı, Anıtsı, Asıntı, Rastık, Sarkıt, Tansık, Tırınk, Tırnak,

5 Harfli Kelimeler

Arkıt, Artık, Artın, Iskat, Istar, Kanıt, Karın, Karst, Kasır, Kasıt, Kasnı, Katır, Kıran, Kırat, Kısır, Kısıt, Kıtır, Nakıs, Nasır, Natır, Rasıt, Sakın, Sakıt, Sanık, Sanrı, Sarık, Satın, Satır, Sıkıt, Sınık, Sınır, Sırat, Sırık, Tanık, Tanrı, Tıkır, Tırak, Tırık, Tırıs, Trans,

4 Harfli Kelimeler

Akın, Anık, Anıt, Arık, Artı, Asık, Asır, Askı, Atık, Atkı, Irak, Isın, Iska, Itır, Kanı, Kant, Karı, Kars, Kart, Kast, Katı, Kına, Kısa, Kıta, Rakı, Raks, Rant, Rast, Sanı, Sarı, Satı, Sıkı, Sıra, Sırt, Star, Takı, Tanı, Tank, Tını, Tras,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Aks, Anı, Ant, Arı, Ark, Art, Ası, Ask, Ast, Ira, Irk, Isı, Kan, Kar, Kas, Kat, Kın, Kır, Kıt, Nar, Nas, Sak, San, Sık, Sır, Tak, Tan, Tar, Tas, Tık, Tın, Tır, Tıs,

2 Harfli Kelimeler

Ak, An, Ar, As, At, Ra, Ta,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.