SINDIRMAK (TDK)


1 . Kırmak, parçalamak.
2 . Yenerek bozmak, mağlup etmek.
3 . Sindirmek.

Sındırmak kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi I , üçüncü harfi N , dördüncü harfi D , beşinci harfi I , altıncı harfi R , yedinci harfi M , sekizinci harfi A , dokuzuncu harfi K . Başı S sonu K olan 9 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BOZMA Nedir?


1 . Bozmak işi.
2 . sıfat Biçimi ve kullanılışı değiştirilmiş: "Büyükçe bir ahırdan bozma sinema salonu hâlâ gübre kokuyordu."- E. Bener.

BOZMAK Nedir?


1 - Bir şeyi kendisinden beklenilen işi yapamayacak duruma getirmek.
2 - Bir yerin, bir şeyin düzenini bozmak, karıştırmak.
3 - Sağlığına dokunmak, zarar vermek.
4 - (Soyut şeyler için) Kötü duruma getirmek.
5 - Geçersiz bir duruma getirmek.
6 - Bir ilişkiyi, bağı koparmak.
7 - Büyük parayı ufak birimlere ayırmak.
8 - Bir kimseyi beklemediği bir davranış karşısında bırakarak ya da sözünü yalana çıkararak küçük düşürmek.
9 - Bozguna uğratmak, yenmek, ºmağlup etmek.
10 - Altını paraya çevirmek, bozdurmak. 1
1 - Bağ ya da bostanın son ürününü toplamak. 1
2 - Kızlığını, bakireliğini gidermek. 1
3 - Aklını yitirecek derecede bir şeye düşkün olmak. 1
4 - Biçimini ve kullanılışını değiştirmek. 1
5 - Bırakmak, dağıtmak.

ETME Nedir?

Etmek işi.

ETMEK Nedir?


1 . Bir işi yapmak: "Şemsi, sıra düştükçe emlak komisyonculuğu ediyordu."- H. Taner.
2 . "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak: "İyi ettiniz de geldiniz."- .
3 . (-i) Bulmak, erişmek: "Hemşerileri gelir, kemençe gibi bir çalgıyla sabahı ederlerdi."- R. H. Karay.
4 . (-i, -den) Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
5 . Eşit değer kazanmak: "İki iki daha dört eder."- .
6 . Herhangi bir değerde olmak: "Kira dâhil olduğu hâlde aylık masrafımız tam beş lira ediyordu."- Ö. Seyfettin.
7 . Kötülükte bulunmak: "Ah, iki bardak süt sen bana neler ettin?"- S. F. Abasıyanık.
8 . (-e) Küçük veya büyük abdestini yapmak: "Çocuk altına etti."- .

KIRMA Nedir?


1 . Kırmak işi.
2 . Pili.
3 . Kırılmış veya dövülmüş tahıl: "Buğday kırması."- .
4 . Basılı kâğıtları forma durumuna getirmek için belli yerlerinden bükme ve katlama işi.
5 . sıfat Ortasından kırılarak doldurulan (tüfek): "Mustafa, kırma tüfeğe bir kurşun sürdü."- Y. Kemal.
6 . sıfat, biyoloji Melez: "Arap kırması bir at."- .
7 . sıfat, mecaz Yabancı etkilerle özgün niteliğini yitirmiş olan.

MAĞLUP Nedir?

Yenik (II).

PARÇA Nedir?


1 . Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey: "Yolun bu parçası bozuk."- .
2 . Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime: "Alınacakları bir gece önceden küçük bir karton parçasına yazmıştır."- H. Taner.
3 . Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül: "On parçadan yapılmış bir oda takımı."- .
4 . Tane: "Üç parça elbiselik kumaş."- .
5 . Pasaj: "Hayatımın en acı ve tatlı saatleri bunun başında geçti, eserimin en güzel parçalarını onun kenarında yazdım."- R. N. Güntekin.
6 . Müzik eseri.
7 . Benzeri, bir örneği: "Ay parçası, elmas parçası."- .
8 . mecaz Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz: "Bir çoban parçasısın, olmasa bile koyun / Daima eğeceksin başkalarına boyun."- K. Kamu.
9 . argo Güzel, alımlı kız veya kadın.

PARÇALAMA Nedir?

Parçalamak işi, parçalara ayırma.

PARÇALAMAK Nedir?


1 . Parçalara ayırmak, bütünlüğünü bozmak, parça parça etmek: "Biraz iyi bakınca gördüm ki kuş, yılanı parçalayıp yiyor."- M. Ş. Esendal.
2 . mecaz Birliği bozmak amacıyla bölmek.

SİNDİRME Nedir?

Sindirmek işi.

SİNDİRMEK Nedir?


1 . Sinmesini sağlamak veya sinmesine sebep olmak: "Kartal burunlu, kalın kaşlı, çember sakallı ihtiyar, Sertman'ı biraz sindirdi."- H. E. Adıvar.
2 . Yenilen besin maddesini sindirim sisteminde gereken değişikliklere uğratarak kana karışabilir bir duruma getirmek, hazmetmek: "Hoca, sabahleyin bir bahçıvanın ikram ettiği turp salatasını henüz sindirememişti."- M. Yesari.
3 . mecaz Kendine mal etmek, anlayışla karşılayıp benimsemek: "Bir de o düşünceleri gerçekten sindirmiş bilginlerin, bilge kişilerin tutumuna bir bakın."- N. Cumalı.

A D I I K M N R S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

Sındırmak,

8 Harfli Kelimeler

Sındırma,

7 Harfli Kelimeler

Isınmak, Isırmak, Kadınsı, Kındıra, Kırınma, Kısınma, Sakınım, Sıkınma, Sırımak,

6 Harfli Kelimeler

Ikınma, Isıdam, Isınma, Isırma, Marsık, Mısdak, Sandık, Sınmak, Sırıma,

5 Harfli Kelimeler

Andık, Irmak, Kadın, Karın, Kasım, Kasır, Kasnı, Kıran, Kırım, Kırma, Kısım, Kısır, Kısma, Mısır, Mısra, Nakdı, Nakıs, Nasır, Rakım, Sadık, Sadır, Sakın, Sanık, Sanrı, Sarık, Sarım, Sıkım, Sıkma, Sımak, Sındı, Sınık, Sınır, Sınma, Sırık, Sırım, Sırma,

4 Harfli Kelimeler

Adım, Akım, Akın, Anık, Arık, Asık, Asım, Asır, Askı, Dank, Dans, Darı, Dram, Irak, Isın, Iska, Kadı, Kanı, Karı, Kars, Kına, Kısa, Mark, Marn, Mars, Mask, Rakı, Raks, Sanı, Sarı, Sıdk, Sıkı, Sıma, Sıra,

3 Harfli Kelimeler

Akı, Aks, Anı, Arı, Ark, Ası, Ask, Dam, Dar, Ira, Irk, Isı, Kam, Kan, Kar, Kas, Kın, Kır, Mas, Nam, Nar, Nas, Ram, Sak, Sam, San, Sık, Sır,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Ak, Am, An, Ar, As, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.