SINIRLANMAK (TDK)


1 . Sınır çekilmek.
2 . Belli bir sınır içinde bırakılmak, belirlenmek: "Şairlerimizin duygu, düşünce dünyası, Batılı ustalarının dünyalarıyla sınırlanmıştır."- N. Cumalı.

Sınırlanmak kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi I , üçüncü harfi N , dördüncü harfi I , beşinci harfi R , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi K . Başı S sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BATILI Nedir?


1 . Batı ülkeleri veya batı bölgesi halkından olan (kimse), Garplı: "Batılı uygarlık aydınları mutlaka gelişmeyle, ilerlemeyle ilgili bir akıma angaje olmaya itti."- A. İlhan.
2 . Türkiye'nin batısında bulunan illerden olan (kimse).
3 . Batı uygarlığını benimsemiş bulunan (kimse): "Batılı aydın olmanın kefareti olarak yaptığını söylemişti."- H. Taner.

BELİ Nedir?

Evet.

BELİRLENME Nedir?

Belirlenmek işi.

BELİRLENMEK Nedir?

Belirli duruma getirilmek.

BELLİ Nedir?

Beli olan: "Hani sen benim gibi ince belli sarışınları severdin?"- N. Araz. Birleşik Sözler karınca belli http://sozbul.ASPX?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=karınca belli&EskiSoz=belli&GeriDon=2 belli (II) sıfat
1 . Bilinmedik bir yanı olmayan, malum: "Hâlimiz, vaktimiz sizce belli."- H. R. Gürpınar.
2 . Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan, bedihi, zahir, aşikâr: "Kıyafetinden söyleyeceği şeyin ciddiyeti belli."- Ö. Seyfettin.
3 . Belirli, muayyen: "Belli toplumsal evreler ve iktisadi çevrelerdeki şiir biçimi olan aruz ..."- S. Birsel.

BIRAKILMAK Nedir?

Bırakma işine konu olmak, terk edilmek: "Bırakılınca azat edilmiş bir kırlangıç gibi fırladı."- S. F. Abasıyanık.

CUMA Nedir?


1 . Haftanın altıncı günü, perşembe ile cumartesi arasındaki gün.
2 . din b. (***) Cuma namazı.

ÇEKİ Nedir?


1 . Tartı.
2 . 225,97
8 kg olan, odun, kireç vb. ağır ve kaba şeyleri tartmakta kullanılan ağırlık ölçü birimi.
3 . mecaz Üzüntü, sıkıntı.
4 . halk ağzında Kadınların başlarına bağladıkları örtü.

ÇEKİLME Nedir?


1 . Çekilmek işi: "Daha düğün olmadan Hayri benim okuldan çekilmemi istedi."- M. Ş. Esendal.
2 . Bir görevden, bir işten kendi isteği ile ayrılma, istifa: "Hesaplarını altüst etmiş, onu elli beş yaşında devlet memuriyetinden çekilmeye mecbur bırakmıştı."- R. N. Güntekin.
3 . askerlik Savaşta, bir ordunun veya bir birliğin düşmandan ayrılmak için yaptığı davranış, ricat: "Neticede işgal kuvvetleri, buralardan çekilmeye mecbur edildiler."- Atatürk.
4 . jeoloji Yerin yükselmesiyle bu yeri örten deniz sularının gerilemesi, basma karşıtı.
5 . spor Bir boksörün veya güreşçinin herhangi bir sebeple karşılaşmayı bırakması.

ÇEKİLMEK Nedir?


1 . Çekme işi yapılmak: "Ağlar çekiliyor dalyanlarda."- O. V. Kanık.
2 . (-e) Kendini geriye veya bir yana çekmek.
3 . (-den) Bir işten, bir görevden kendi isteğiyle ayrılmak, istifa etmek: "Hiçbir zaman mebusluktan çekilmek niyetinde değilim."- T. Buğra.
4 . Azalmak.
5 . Yok olmak: "İneğin sütü çekildi."- .
6 . (-e) Bir yere geçmek: "Bir köşeye çekilerek ben de bir çay getirttim."- R. N. Güntekin.
7 . Bir yerden uzaklaşmak, bir yere uğramamak: "Dükkân karmakarışık, mallar bayat, kibar müşteriler birer birer çekiliyor, ayaktakımı her gün artıyor."- H. E. Adıvar.
8 . Geri gitmek, ricat etmek: "Türklerin çekilmesiyle beraber hain ve zehirli bir çekirge bulutu gibi oraya üşüşen Avrupalılar..."- Ö. Seyfettin.
9 . (-den) Katılmamak, vazgeçmek: "Yarışmadan çekildi."- .
10 . Katlanmak, üstlenmek, tahammül etmek: "Çekilmez dert."- . 1
1 . Tartılmak. 1
2 . Parça hâlindeki et kıyma biçimine getirilmek.

DUYGU Nedir?


1 . Duyularla algılama, his: "Bitkilerde duygu var mı?"- .
2 . Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek.
3 . Önsezi: "Yolunuzu değiştirmeniz lazım geldiğini de sezecek kadar bir duygum vardır."- A. Gündüz.
4 . Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği.
5 . Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik: "Bütün bu hatıraların yerini bir tek duygu, fena bir duygu, fenayım, fena oluyorum, çok fenayım duygusu kapladı."- P. Safa.

DÜNYA Nedir?


1 . Güneşe yakınlık bakımından üçüncü gezegen, yer, yerküre, yer yuvarı, yer yuvarlağı, acun.
2 . Dış, çevre, ortam: "Biz dünyadan ayrı yaşarken dünya epey değişmiş."- H. C. Yalçın.
3 . İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu: "Batı dünyası. Doğu dünyası."- .
4 . Meslek veya iş birliği içinde bulunma, camia: "Ressamlar dünyasında onun yeri ayrıdır."- .
5 . zamir Elgün, herkes.
6 . mecaz Duygu, düşünce ve hayal âlemi: "Köprüye kadar kendi dünyaları içinde ne tatlı, ne özlü konuşurlardı."- Y. Z. Ortaç.

DÜŞÜNCE Nedir?


1 . Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, mülahaza, ide, idea: "Anlaşmazlıklarda aracılığına, zor durumlarda düşüncesine başvurulur."- T. Buğra.
2 . Dış dünyanın insan zihnine yansıması.
3 . Niyet, tasarı.
4 . mecaz Tasa, kaygı, sıkıntı: "Sınıfta kalma düşüncesi uykumu kaçırdı."- .
5 . felsefe İlke, yönetici sav.

İÇİNDE Nedir?


1 . Süresince, zarfında: "Bu yarım saat içinde evde neler geçti?"- Y. Z. Ortaç.
2 . Ortamında: "Dünya atom çağında, biz hâlâ medeniyet kavgası içindeyiz."- F. R. Atay.
3 . ... ile dolu bir biçimde: "Yüzü kırışık içinde."- .

SINIR Nedir?


1 - İki komşu devletin topraklarını birbirinden ayıran çizgi, °hudut.
2 - Komşu il, ilçe, köy ya da kişilerin topraklarını birbirinden ayıran çizgi.
3 - Bir şeyin yayılabileceği ya da genişleyebileceği son çizgi, uç.
4 - Uç, son.
5 - Konuşma için belirlenen ölçü.

USTA Nedir?


1 . Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse.
2 . Zanaat öğreticisi.
3 . Zanaatçılar için unvan: "Üzeyir usta yoldan geçmeyeceğimizi söyledi."- R. H. Karay.
4 . sıfat Eli uz, işinin eri, becerikli, mahir: "Bunların hepsi de çok güzel sesli ve oyunun en ustaları arasından seçildi."- T. Buğra.
5 . tarih Osmanlı İmparatorluğu'nda saraydaki cariye ve hizmetlilerin kıdemlisi.
6 . mecaz Akıl veren veya öğreten kimse: "Kız sana bir hâl olmuş, kim senin ustan?"- R. H. Karay.

A A I I K L M N N R S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Sınırlanmak,

10 Harfli Kelimeler

Sınırlamak, Sınırlanma,

9 Harfli Kelimeler

Iraksınma, Sakınılma, Sıkılanma, Sınırlama, Sırıklama, Sırlanmak,

8 Harfli Kelimeler

Alkarısı, Islanmak, Malkıran, Salınmak, Samanlık, Sanılmak, Sarılmak, Sarınmak, Sıkılama, Sınanmak, Sırlamak, Sırlanma,

7 Harfli Kelimeler

Aksırma, Alınmak, Anılmak, Anırmak, Anmalık, Arınmak, Asılmak, Asırlık, Aslanım, Asmalık, Ilınmak, Isıalan, Isınmak, Isırmak, Islamak, Islanma, Kalınma, Kanırma, Karamsı, Karılma, Karınlı, Karınma, Karınsa, Kasılma, Kasınma, Kılınma, Kınanma, Kınlama, Kırılma, Kırınma, Kırmalı, Kısalma, Kısılma, Kısınma, Klasman, Lansman, Makaslı, Markalı, Mıskala, Nasırlı,

6 Harfli Kelimeler

Alınma, Amalık, Amanın, Analık, Anasıl, Anasır, Anılık, Anılma, Anırma, Anısal, Araklı, Aralık, Arılık, Arınma, Arkalı, Armalı, Arslan, Asılma, Askılı, Asmalı, Ikınma, Iklama, Ilımak, Ilıman, Ilınma, Iraklı, Iramak, Irksal, Isınma, Isırma, Islama, Kamalı, Karalı, Karılı, Karıma, Karslı, Kasalı, Kınalı, Kınama, Kırsal,

5 Harfli Kelimeler

Aklan, Akman, Akran, Aksam, Aksan, Alarm, Alkan, Alkım, Almak, Alman, Analı, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Asılı, Asklı, Aslan, Aslık, Asmak, Ilıma, Irama, Irmak, Islak, Islık, Kalan, Kalas, Kalım, Kalın, Kalma, Kaman, Kanal, Kanlı, Kanma, Karın, Karlı, Karma, Kasım, Kasır, Kaslı,

4 Harfli Kelimeler

Akar, Akıl, Akım, Akın, Aklı, Akma, Alan, Alık, Alım, Alın, Alma, Amal, Aman, Anal, Anam, Anık, Anka, Anma, Arak, Arık, Arka, Arlı, Arma, Arsa, Asal, Asar, Asık, Asıl, Asım, Asır, Askı, Asla, Asma, Ilık, Ilım, Irak, Isıl, Isın, Iska, Kala,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Aks, Ala, Ama, Ana, Anı, Ara, Arı, Ark, Asa, Ası, Ask, Ira, Irk, Isı, Kal, Kam, Kan, Kar, Kas, Kıl, Kın, Kır, Lak, Lam, Lan, Mal, Mas, Nal, Nam, Nan, Nar, Nas, Ram, Sak, Sal, Sam, San, Sık,

2 Harfli Kelimeler

Ak, Al, Am, An, Ar, As, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.