SINIKÇI (TDK)

Çıkıkçı.

Sınıkçı kelimesi baş harfi S son harfi I olan bir kelime. Başında S sonunda I olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi I , üçüncü harfi N , dördüncü harfi I , beşinci harfi K , altıncı harfi Ç , yedinci harfi I . Başı S sonu I olan 7 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

ÇIKI Nedir?

Çıkın: "Düğünün hamamı benden. Çerezi, çıkısı hepsi benden."- A. Sayar.

ÇIKIK Nedir?


1 . Bir kemik veya organın yerinden çıkmış olması: "Kolunda çıkık var."- .
2 . sıfat Yerinden çıkmış (kemik veya organ).
3 . sıfat Çıkıntısı olan: "Bu adam, elli beş, altmış yaşlarında, boynu biraz yana çarpılmış, çıkık alınlı, çökük yanaklı, kara kuru bir ihtiyardı."- R. N. Güntekin.

ÇIKIKÇI Nedir?

Çıkıkları düzelten kimse, sınıkçı, kırıkçı: "... buzdan kayıp bacağını kırdı. Çıkıkçı getirdiler, bacağı şimdilik alçıda."- T. Dursun K.

I I I K N S Ç Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

7 Harfli Kelimeler

Sınıkçı,

5 Harfli Kelimeler

Çıkın, Sınık,

4 Harfli Kelimeler

Çıkı, Isın, Sıkı,

3 Harfli Kelimeler

Çın, Isı, Kıç, Kın, Sık,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.