SINIFLANDIRMAK (TDK)


1 . Bölümlendirmek.
2 . Karşılaştırma esasına bağlı olarak tasnif yapmak.

Sınıflandırmak kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi I , üçüncü harfi N , dördüncü harfi I , beşinci harfi F , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi N , dokuzuncu harfi D , onuncu harfi I , onbirinci harfi R , onikinci harfi M , onüçüncü harfi A , ondördüncü harfi K . Başı S sonu K olan 14 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

BAĞLI Nedir?


1 . Bir bağ ile tutturulmuş olan: "Günlerden beri bağlı duran demir, sert bir hırıltıyla denize daldı."- Halikarnas Balıkçısı.
2 . Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste: "Ekinlerin gürleşmesi yağmura bağlıdır, Sevincimiz üzüntümüz / Hep sana bağlı."- B. Necatigil.
3 . Sınırlanmış, sınırlı: "Tüzüğe bağlı bir işlem."- .
4 . Kapatılmış olan, kapalı: "Bağlı geçit."- .
5 . Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan: "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun bağlı kuruluşlarını ziyaret ettim."- .
6 . Sadık: "Türkiye Cumhuriyeti Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir."- Anayasa.
7 . mecaz Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, tutkun: "Çocuklarına bağlı ana."- .
8 . halk ağzında Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek).

BÖLÜ Nedir?


1 - Bölme işlemini gösteren ÷ iminin okunuşu, °taksim; a ÷ b anlatımı, "a bölü b" diye okunur.
2 - Bir bayağı kesrin gösterilişinde pay ile payda arasına konulan yatay çizginin okunuşu; a / b kesri "a bölü b" diye okunur.

BÖLÜM Nedir?


1 . Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım: "Asıl yalıya bitişik bir binada belki de eski selamlık bölümünde idiler."- R. H. Karay.
2 . Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon.
3 . mecaz Çağ, devir: "O gün edebiyat tarihinde hecenin beş şairi diye bir bölüm açanların üçü orada tanıştılar."- Y. Z. Ortaç.
4 . biyoloji Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik.
5 . eğitim bilimi Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman.
6 . matematik Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı.

BÖLÜMLENDİRMEK Nedir?

Bir şeyi bölümlere ayırmak, sınıflandırmak.

ESAS Nedir?


1 . Bir şeyin özünü oluşturan ana öge, temel.
2 . Bir iş veya sözde doğru biçim: "Bu işin esası böyle değil."- .
3 . sıfat Ana, temel olarak alınan, başlıca, asal, esasi: "Esas düşünce. Esas görev."- .

KARŞILAŞTIRMA Nedir?

Kişi ve nesnelerin benzer veya aynı yanlarını incelemek için kıyaslama, mukayese.

TASNİF Nedir?

Bölümleme, sınıflama.

YAPMA Nedir?


1 . Yapmak işi: "Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim."- N. Araz.
2 . sıfat Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış, yapay, suni, sahici karşıtı: "Eliyle bahçenin dökme taştan yapma mağaralarından birini göstererek..."- Y. K. Karaosmanoğlu.
3 . sıfat Yapmacık: "Fakat fazla içliliği erkekliğe yakıştıramadığından kendini her zaman yapma bir sertliğin arkasına gizlerdi."- H. Taner.

YAPMAK Nedir?


1 . Ortaya koymak, gerçekleştirmek, oluşturmak, meydana getirmek: "Her görevi ayrım gözetmeden aynı titizlikle yapmak başarının sırrıdır."- Ç. Altan.
2 . (nsz) Olmasına yol açmak: "Durgun sular sıtma yapar."- .
3 . (nsz) Yol almak.
4 . Onarmak, tamir etmek: "Bozulan saatimi saatçi yaptı."- .
5 . (nsz) Bir şeyi başka bir şey durumuna getirmek: "Ayrıca terbiye edeceğim, onu yaman bir polis köpeği yapacağım."- R. H. Karay.
6 . Bir dileği, bir isteği yerine getirmek, uygulamak, ifa etmek: "Şu işi yapıver, diye yalvarmıştı da enişte engel olmuştu."- S. M. Alus.
7 . (nsz) Bir düşünceyi, bir davranışı, bir isteği işe dönüştürmek, gerçekleştirmek: "Elimi ağzına götürerek sus işareti yaptım."- R. H. Karay.
8 . Düzenli bir duruma getirmek: "Yatak yapmak. Yolu yaptılar."- .
9 . (nsz) Üretmek: "Ayakkabı yapmak."- .
10 . (nsz) Bir harekete, işe başlamak veya bir hareketle, işle uğraşmak: "Koşu yapmak. Sarsıntı yapmak."- . 1
1 . Zarara yol açmak. 1
2 . Etkili olmak. 1
3 . (nsz) Salgılamak, çıkarmak: "Tükürük bezleri tükürük yapar."- . 1
4 . (-e) Dışkı çıkarmak: "Çocuk, altına yapmış."- . 1
5 . Gerçekleştirmek: "İlk ve ortaöğrenimini Anadolu'da yapmıştır."- Y. Z. Ortaç. 1
6 . Tehdit yoluyla birini herhangi bir duruma düşürmek: "Ben adamı ne yaparım biliyor musun?"- . 1
7 . (-i, -e) Evlendirmek: "Bu kızı sana yapacağız."- . 1
8 . (yardımcı fiil) Bir durum yaratmak: "Fırının harlı ateşi yanaklarını pembe pembe yapmıştı."- N. Araz. 1
9 . (yardımcı fiil) Edinmek, sahip olmak: "Servet yapmak. Altın yapmak."- .
20 . (yardımcı fiil) Bir kimseye bir meslek kazandırmak, yetiştirmek: "Onu da Üsküdar'daki ambar memuru yapmak suretiyle daireden uzaklaştırdı."- H. Taner. 2
1 . (nsz) Davranmak, hareket etmek: "İyi yapmıyorsunuz, çocuğu çok azarlıyorsunuz. Uyumuş gibi yapmak."- . 2
2 . (nsz) Olmak: "Bu kış çok soğuk yaptı."- .

YAPMAK Nedir?


1 - Ortaya koymak, gerçekleştirmek, oluşturmak, meydana getirmek.
2 - Olmasına yol açmak.
3 - Bir işle uğraşmak, °meşgul olmak.
4 - Onarmak, °tamir etmek.
5 - (Birincisi -i'li, ikincisi eksiz olarak aynı nesne, iki kez yinelendiğinde)Gerçek nitetiğini vermek.
6 - Bir dileği, bir isteği yerine getirmek, uygulamak.
7 - Bir düşünceyi, bir davranışı, bir isteği eyleme dönüştürmek, yaratmak, gerçekleştirmek.
8 - Düzenli bir duruma getirmek.
9 - Üretmek.
10 - Bir devinime başlamak ya da bir devinimle uğraşmak. 1
1 - Zarara yol açmak. 1
2 - Etkili olmak. 1
3 - Salgılamak, çıkarmak. 1
4 - Dışkı çıkarmak. 1
5 - Gerçekleştirmek. 1
6 - (Tehdityollu) Birini herhangi bir duruma düşürmek. 1
7 - Evlendirmek. 1
8 - (Ad soylu bir sözcükle birlikte) Bir durum yaratmak. 1
9 - Edinmek, iyesi olmak.
20 - Bir kimseye bir meslek kazandırmak; yetiştirmek. 2
1 - Davranmak, hareket etmek. 2
2 - Olmak. 2
3 - Sağlamak. 2
4 - Yol almak.

A A D F I I I K L M N N R S Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

Sınıflandırmak,

13 Harfli Kelimeler

Sınıflandırma,

11 Harfli Kelimeler

Fırıldanmak, Fırınlanmak, Fısıldanmak, Sıfırlanmak, Sındırılmak, Sınıflanmak, Sınırlanmak,

10 Harfli Kelimeler

Fırıldanma, Fırınlamak, Fırınlanma, Fısıldamak, Fısıldanma, Ilındırmak, Isındırmak, Kaldırımsı, Kandırılma, Randımanlı, Sıfırlamak, Sıfırlanma, Sındırılma, Sınıflamak, Sınıflanma, Sınırlamak, Sınırlanma, Sıradanlık,

9 Harfli Kelimeler

Dırlanmak, Fıkırdama, Fırınlama, Fısıldama, Fıslanmak, Ikındırma, Ilındırma, Iraksınma, Isındırma, Isırılmak, Kadınımsı, Lıkırdama, Sakınılma, Sakınımlı, Saldırmak, Sandırmak, Sıfırlama, Sıkılanma, Sındırmak, Sınıflama, Sınırlama, Sırıklama, Sırlanmak,

8 Harfli Kelimeler

Aldırmak, Alkarısı, Andırmak, Ardılmak, Dalkıran, Damaksıl, Darılmak, Dırlanma, Fıkramsı, Fındıklı, Fırıldak, Fırınlık, Fırlamak, Fıslamak, Fıslanma, Isırılma, Islanmak, Kadınsal, Kalandır, Kaldıran, Kaldırım, Kaldırma, Kandırma, Kıldırma, Malkıran, Masraflı, Mısırlık, Nadanlık, Nadaslık, Randıman, Saldırma, Salınmak, Samanlık, Sandıklı, Sandırma, Sanılmak, Sarılmak, Sarınmak, Sıkılama, Sınanmak,

7 Harfli Kelimeler

Adamlık, Adımlık, Aklımda, Aksırma, Aldırma, Alınmak, Andırın, Andırma, Anılmak, Anırmak, Anmalık, Ardılma, Arınmak, Asılmak, Asırlık, Aslanım, Aslında, Asmalık, Damaklı, Damaksı, Damarlı, Darılma, Farımak, Fıkrama, Fırınlı, Fırlama, Fıslama, Flandra, Ilınmak, Isıalan, Isınmak, Isırmak, Islamak, Islanma, Kadınlı, Kadınsı, Kalınma, Kandıra, Kanırma, Karamsı,

6 Harfli Kelimeler

Adaklı, Akdarı, Alındı, Alınma, Amalık, Amanın, Analık, Anasıl, Anasır, Anılık, Anılma, Anında, Anırma, Anısal, Araklı, Aralık, Arılık, Arınma, Arkalı, Armalı, Arslan, Asılma, Askılı, Asmalı, Dalmak, Damalı, Danslı, Darlık, Farıma, Farklı, Fasıla, Fıkdan, Fıldır, Fındık, Fırlak, Flaman, Fraklı, Fransa, Ikınma, Iklama,

5 Harfli Kelimeler

Adalı, Adamı, Adına, Adsal, Aklan, Akman, Akran, Aksam, Aksan, Alarm, Alkan, Alkım, Almak, Alman, Analı, Andık, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Ardak, Ardıl, Asılı, Asklı, Aslan, Aslık, Asmak, Dalak, Dalan, Dalma, Dalsı, Damak, Damal, Damar, Damla, Damlı, Dılak, Drama, Falan, Farad,

4 Harfli Kelimeler

Adak, Adam, Adıl, Adım, Adlı, Afak, Afal, Akar, Akıl, Akım, Akın, Aklı, Akma, Alan, Aldı, Alfa, Alık, Alım, Alın, Alma, Amal, Aman, Anal, Anam, Anık, Anka, Anma, Araf, Arak, Arda, Arık, Arka, Arlı, Arma, Arsa, Asal, Asar, Asık, Asıl, Asım,

3 Harfli Kelimeler

Ada, Aka, Akı, Aks, Ala, Ama, Ana, Anı, Ara, Arı, Ark, Asa, Ası, Ask, Dal, Dam, Dar, Fak, Fal, Fan, Far, Fas, Fır, Ira, Irk, Isı, Kal, Kam, Kan, Kar, Kas, Kıl, Kın, Kır, Laf, Lak, Lam, Lan, Mal, Mas,

2 Harfli Kelimeler

Ad, Af, Ak, Al, Am, An, Ar, As, Fa, La, Ra,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.