SINIFLAŞMAK (TDK)

Toplumda sınıf farkları oluşmak.

Sınıflaşmak kelimesi baş harfi S son harfi K olan bir kelime. Başında S sonunda K olan kelimenin birinci harfi S , ikinci harfi I , üçüncü harfi N , dördüncü harfi I , beşinci harfi F , altıncı harfi L , yedinci harfi A , sekizinci harfi Ş , dokuzuncu harfi M , onuncu harfi A , onbirinci harfi K . Başı S sonu K olan 11 harfli kelime.

Anlamda geçen kelimelerin anlamları

OLUŞ Nedir?


1 - Olmak eylemi ya da biçimi, °vuku.
2 - Oluşma, °teşekkül, °tekevvün.
3 - Bir durumdan öteki duruma geçiş.

OLUŞMA Nedir?

Oluşmak işi, teşekkül.

OLUŞMAK Nedir?

Belli bir varlık kazanmak, ortaya çıkmak, meydana gelmek, teşekkül etmek, tekevvün etmek: "Gün batımına yakın İskenderun körfezini sis basıyor, sisten dağlar oluşuyor."- R. H. Karay.

SINIF Nedir?


1 . Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri: "Birinci sınıf öğrencileri."- .
2 . Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.
3 . Ders okutulan yer, dershane, derslik.
4 . Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri: "Üçüncü sınıf bir gazeteciydi."- N. Cumalı.
5 . biyoloji Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: "Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar."- .
6 . mantık Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.
7 . toplum bilimi Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas: "Parter, her sınıftan insanla hıncahınç dolu idi."- R. N. Güntekin.

TOPLU Nedir?


1 . Topu olan: "Toplu tabanca."- .
2 . Hepsi bir arada bulunan, toplanmış: "Yol, toplu yaşamanın doğurduğu bir gereksinmeyi karşılamak için yapılır."- N. Cumalı.
3 . Birlikte yapılan, kombine.
4 . Düzenlenmiş, dağınık olmayan: "Toplu bir oda."- .
5 . Topunu, tamamını, bütününü içine alan: "Toplu bir bakış."- .
6 . Vücutça dolgun.

TOPLUM Nedir?


1 . Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet: "İlkel toplum."- .
2 . Topluluk.

A A F I I K L M N S Ş Harfleri İle Yazılabilecek Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

Sınıflaşmak,

10 Harfli Kelimeler

Sınıflamak, Sınıflaşma,

9 Harfli Kelimeler

Fıslanmak, Fışkılama, Işıklanma, Işınlamak, Sakınılma, Sıkılanma, Sınıflama,

8 Harfli Kelimeler

Akışmalı, Asılanış, Fıslamak, Fıslanma, Fışlamak, Islanmak, Işıklama, Işılamak, Işınlama, Saklanış, Salınmak, Samanlık, Sanılmak, Sıkılama, Sıklaşma, Şamanlık,

7 Harfli Kelimeler

Alınmak, Alışkan, Alışkın, Alışmak, Almaşık, Anılmak, Anlaşık, Anmalık, Asılmak, Aslanım, Asmalık, Aşılmak, Aşınmak, Fıslama, Fışlama, Ilınmak, Isıalan, Isınmak, Islamak, Islanış, Islanma, Işılama, Kalınma, Kamışlı, Kamışsı, Kasılış, Kasılma, Kasınma, Kaşınma, Kılınma, Kınlama, Kısalış, Kısalma, Kısılma, Kısınma, Kışlama, Klasman, Makaslı, Maşalık, Mıskala,

6 Harfli Kelimeler

Akışlı, Akışma, Alaşım, Alınış, Alınma, Alışık, Alışkı, Alışma, Amalık, Analık, Anasıl, Anılık, Anılış, Anılma, Anısal, Asılış, Asılma, Askılı, Asmalı, Aşıklı, Aşılma, Aşınım, Aşınma, Fasıla, Fışkın, Flaman, Ikınma, Iklama, Ilımak, Ilıman, Ilınma, Isınma, Islama, Işılak, Işımak, Kafalı, Kamalı, Kasalı, Kaşıma, Kınalı,

5 Harfli Kelimeler

Aklan, Akman, Aksam, Aksan, Akşam, Akşın, Alkan, Alkım, Alkış, Almak, Alman, Almaş, Analı, Anlak, Anlam, Anlık, Anmak, Asılı, Asklı, Aslan, Aslık, Asmak, Aşılı, Aşkın, Aşlık, Aşmak, Falan, Fasık, Fasıl, Faska, Faslı, Fışkı, Flama, Ilıma, Islak, Islık, Işıma, Işkın, Kalan, Kalas,

4 Harfli Kelimeler

Afak, Afal, Akıl, Akım, Akın, Akış, Aklı, Akma, Alan, Alfa, Alık, Alım, Alın, Alış, Alma, Amal, Aman, Anal, Anam, Anık, Anka, Anma, Asal, Asık, Asıl, Asım, Askı, Asla, Asma, Aşık, Aşım, Aşma, Faal, Faks, Flaş, Ilık, Ilım, Isıl, Isın, Iska,

3 Harfli Kelimeler

Aka, Akı, Aks, Ala, Ama, Ana, Anı, Asa, Ası, Ask, Aşı, Aşk, Fak, Fal, Fan, Fas, Faş, Isı, Kal, Kam, Kan, Kas, Kaş, Kıl, Kın, Kış, Laf, Lak, Lam, Lan, Mal, Mas, Maş, Nal, Nam, Nas, Saf, Sak, Sal, Sam,

2 Harfli Kelimeler

Af, Ak, Al, Am, An, As, Aş, Fa, La,

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.